WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Основи функціонування міжнародного фінансового ринку - Реферат

Основи функціонування міжнародного фінансового ринку - Реферат

на операції з корпораціями, фінансовими інститутами та урядами промислове розвинених країн. Наприкінці 80-х років близько 90% міжнародних банківських кредитів були надані агентам країн з розвиненою ринковою економікою. В цей час значного розвитку досяг ринок єврооблі-гацій. Ринок коротко- і середньострокових цінних паперів виник у в 1981 p., а ринок євроакцій - в 1983 р.
Інтернаціоналізації фінансових ринків тривалий час заважало регулювання національних ринків, ререгулювання яких у 80-х роках сприяло інтеграційним процесам. Сприяли цьому і розвиток інформаційних технологій та телекомунікаційних систем. Ререгулювання національних ринків, з одного боку, зробило їх конкурентоспроможними до євроринку, а з другого боку - сприяло подальшому розвитку євроринків. У 1982 р. в Лондоні відкрилась Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів. У 80-х роках нерезидентам дозволили відкривати в банках США та Японії рахунки у валюті, які не підлягають національному валютному та банківському регулюванню цих країн, що означало відкриття там офшорних фінансових ринків. У результаті взаємопроникнення та взаємозалежності національних економік процес інтеграції національних ринків і євроринків продовжується.
Євроринки виникли і почалирозвиватись завдяки діяльності на міжнародному ринку великих міжнародних банків у напрямі забезпечення потреб суб'єктів ринку. Спочатку операції на євроринку мали короткостроковий характер. Поступово операції учасників євроринку розширились від простого банківського посередництва до широкого кола фінансових послуг. Значна частина кредитно-депозитних операцій міжнародних банків має міжбанківський характер, тобто є кредитами та депозитами в інших банках. І на сьогодні банки є основними учасниками євроринку. Близько 75% євродоларових депозитів володіють банки.
Еволюція євроринків привела до появи різноманітних боргових інструментів та до значного розширення асортименту фінансових послуг, у тому числі послуг по розміщенню позик. Боргові інструменти, що перебувають в обігу на євроринку, дають змогу залучити кошти на термін від 24 год до десятків років. Деякі міжнародні банки випускають боргові зобов'язання терміном обігу до 100 років і вічні. Останні залучаються банками на умовах субординованого капіталу з метою подальшого приєднання до власного капіталу банку.
На перших етапах розвитку євроринків винятковою валютою операцій був євродолар. Згодом коло використовуваних для операцій на євроринку валют розширилось за рахунок інших базових валют: швейцарського франка, японської єни, німецької марки, фунта стерлінгів, а також валюти євро та незначною мірою інших валют.
Фінансові ринки промислове розвинених країн тривалий час мають в певній мірі відкритий характер. Нерезиденти можуть інвестувати кошти в цінні папери резидентів, а також у деяких випадках пропонувати до продажу цінні папери власної емісії. В цілому резиденти країн з розвиненою ринковою економікою та вільно конвертованою валютою мають широкі можливості для проведення операцій на євроринку, проте не мають гострої потреби в страхуванні від валютного, процентного, політичного та економічного ризиків. Резиденти країн з перехідною економікою та слабкою валютою, навпаки, мають гостру потребу в страхуванні від ризиків і практично не мають змоги проводити страхування від фінансових ризиків на міжнародному ринку.
Усі великі міжнародні фінансові центри є водночас великими евроцентрами, де здійснюються величезні обсяги операцій з усіма базовими валютами світу. Головним центром ринку євродоларів є Лондон - один із основних міжнародних фінансових центрів. Мінімальна сума угоди на ринку євродоларів становить 1 млн дол США. Провідну роль на євроринках відіграють найбільші банки Європи, США та Японії. Зародившись наприкінці 50-х років в Європі, євроринки з часом охопили весь світ. На сьогодні діяльність євроринків сконцентрована в трьох регіонах - європейському, північноамериканському та далекосхідному з центрами у Лондоні, Нью-Йорку й Токіо. Частка європейського ринку в обсязі операцій з евровалютою поступово зменшується внаслідок бурхливого розвитку далекосхідного ринку та активізації північноамериканського. Сьогодні можна говорити про світовий характер євроринків. Суб'єктами цього ринку є великі міжнаціональні інститути та корпорації, а також резиденти практично всіх країн світу. Для проведення операцій на євроринках використовуються всі конвертовані валюти та синтетична валюта евро.
Подальший розвиток міжнародних ринків та інтеграційні процеси на них сприяють розвитку світової економіки, оскільки дають змогу кращого розподілу фінансових ресурсів у світовому масштабі. Водночас вони роблять більш взаємозалежними економіки різних країн і зменшують можливості урядів країн у регулюванні процесів на національних фінансових ринках.
Внаслідок інтернаціоналізації фінансових ринків держави втратили значною мірою важелі впливу на рух капіталів. Це означає, що в разі дестабілізації міжнародного ринку державі важче здійснити стабілізуючий вплив на національний ринок. Розвиток та глобалізація фінансових ринків створили передумови для значного зростання системного ризику і для зменшення рентабельності міжнародної банківської системи.
Рекомендована література
1. Боринець СЛ. Міжнародні валютно-фінансові відносини. - К., 1999.
2. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. - М., 1994.
3. Фінансові звіти ЄБРР за 1997-1998 роки.
4. Хэррис ДМ. Международные финансы: Пер. с англ. - М., 1996.
5. Roy С. Smith, Ingo Walter. Global banking. - New York, Oxford: Oxford University Press, 1997.
6. Sercu R. Uppal. International financial markets and the firm. - London: Chapman & Hall, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...