WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература світова, Всесвітня література → Фреймове представлення опозиції «минуле – теперішнє» в художньому дискурсі - Реферат

Фреймове представлення опозиції «минуле – теперішнє» в художньому дискурсі - Реферат

Похилий вік, звичайно ж, асоціюється із сивим волоссям:astreamofcoarsegreyhairrushed; wispsofwhitehair[6]. Концептуальна метафора "час – стара людина" у цьому випадку має антропоморфну спрямованість, поняття часу наділяється зовнішніми, фізичними характеристиками старої людини. Час – безжалісний, він залишає нам лише спогади.

Проте для кожної конкретної людини період "молодості та розквіту сил" має свої рамки, і для когось теперішнє блискуче життя є вже минулим етапом для інших, про котрий вже й не слід згадувати: LadyHarpyHarraden: "Havemercyonyourgout, SirSpaniel. Bethink you, Sir—let's not run mad, we that are on the sunny side of fifty. What's this youth they prate on? Nothing but a goose feather blown on a north wind." [6];

Edgar: Why sigh, Miss Hardcastle?—You have nothing to reproach yourself with—you whose whole life is spent in the service of others. It was of myself that I was thinking. I am no longer young. At twenty-four the best days of life are over. My life has passed (he throws a pebble on to the lake) like a ripple in water[6].

Виявляючи національно-культурну специфіку концептів, дослідники стикаються з тим, що "представленість" концепту досить нерівномірна в різних культурах. Те ж саме стосується і опозиції "минуле-теперішнє". Це свідчить про різний ступінь актуальності кожного концепту. За А. Вежбицькою, концепт може варіюватись від мінімуму до максимуму. Однак невелика представленість концепту зовсім не свідчить про його недостатню наповненість, оскільки концепт, в загальному, фіксується в мові. Оскільки існує слово (котре його позначає), яке є зафіксованим в лексичному та фразеологічному фонді мови, існує і концепт. Інша справа, наскільки активним воно є для його носіїв на тому чи іншому етапі розвитку.

Для того, щоб співвіднести концептну наповненість фрейму, вводиться категорія "щільності ядра". Дане поняття пов'язане з теорією поля, побудованого за принципом продуктивності (Л. П. Іванова) , яке має таку структуру: ядро, навколоядерна частина, ближня та дальня периферія. Кількість вживань концепту підрахувати не можна в принципі, оскільки осмислити концепт одній людській свідомості не під силу.

Однак можна співвіднести наповненість, "щільність", те, наскільки багато є мікротекстів, в яких проявляються понятійні значення того чи іншого концепту. Так, наприклад, що стосується минулого, то слот "почуття ностальгії" на матеріалі розглядуваного роману буде характеризуватись високою щільністю свого ядра, оскільки в тексті роману є чимало субслотів – предметів, котрі викликають почуття ностальгії чи безпосередньо вказують на нього. Серед них вже наведені вище предмети: thegravesinthechurchyard;anOutlineofHistory;thelooking-glassalwaysreflectedtheanguishofaQueenortheheroismofKingHarry; "The nursery -the cradle of our race,"і т.д. А також атрибути персонажів п'єси, котра відбувається на сцені: сardboard crowns, swords made of silver paper, turbans...;The Canterbury pilgrims; Shiny satins draped her. Sixpenny brooches glared like cats' eyes and tigers' eyes; pearls looked down; her cape was made of cloth of silver; followed by... Albert the idiot playing in and out...the Elizabethan age passed from the scene та інші [6].

Що ж до теперішнього, то воно не так активно виступає в предметній сфері як минуле, і кількість прикладів мікротекстів порівняно менш численна при однаковому обсягові вихідного матеріалу. Сюди належать: the Times; Twelve aeroplanes in perfect formation like a flight of wild duck came overhead, тощо [6].

Цікавим у цьому плані видається субслот thegramophone, котрий, по суті, належить теперішньому, а не минулому. Проте, за задумом Міс Ла Троб (Miss La Trobe), він не повинен були помітним: It must be hidden; yet must be close enough to the audience to be heard.Тобто акцент, власне, не робиться на контрасті між минулим і теперішнім, а виділяється той момент в субслоті the gramophone, який співвідноситься з минулим, тобто публіка повинна лише почути знайомі мелодії, чи то наспівані в дитинстві, чи то давні мотиви з минулоговсього народу: Armedagainstfate, The valiant Rhoderick, Armedandvaliant, Boldandblatant, Firm, elatant, Seethewarriorsheretheycome...Thepompouspopulartunebrayedandblared [6].

Що ж стосується слоту "відчуття ностальгії, позитивного ставлення до життя, атмосфери та стану речей", то тут знову простежується більша насиченість тексту прикладами, пов'язаними з минулим. Так, практично всі герої роману постійно наштовхуються на предмети минулого, сумують за тим, що вже минуло і відчувають себе не стільки творцями майбутнього, скільки спадкоємцями всього минулого.

З цього можна зробити цілком логічний висновок про більшу щільність ядра слотів та субслотів, котрі відносяться до минулого, ніж тих, що належать теперішньому.

Водночас, було б абсолютно невірним стверджувати, що автор повністю уникає теперішнього і акцентує свою увагу виключно на минулому. У складі динамічного фрейму a summer'snightнаведені слоти, притаманні для будь-якої літньої ночі, чи то ночі часів Середньовіччя, чи то однієї з літніх ночей нашого часу: Love. Hate. Peace. Three emotions made the ply of human life [6].Вони й пов'язують минуле і теперішнє, бо служать основою всього людського життя. Та й предмети, зрештою, не так вже й віддаляють минуле від теперішнього, як це може видатись на перший погляд, оскільки в них живуть і минуле, і теперішнє, і наше "теперішнє" для прийдешніх поколінь вже буде "минулим": "Butwehaveotherlives, Ithink, Ihope," she (Mrs. Swithin) murmured. "Weliveinothers, Mr. . . . Weliveinthings." [6]. Та й, зрештою, сама п'єса, показана на сцені теж виявляється ніби "між актами", і лише в кінці ми бачимо, що справжнє театральне дійство лише розпочинається – автор піднімає завісу і на сцені залишаються лише Джайлз і Айза: Thenthecurtainrose. Theyspoke...Бо ж наше життя – театр [6].

Таким чином, підсумовуючи все наведене вище, слід сказати, що фреймовий підхід до аналізу концепту виправдовує себе. Побудова фреймової рамки дає можливість чітко уявити семантичну наповненість концепту і вивести культурно-мовну специфіку проявлення концепту в конкретній культурі. За допомогою даного підходу також було проаналізовано щільність ядра досліджуваних концептів та вивчено їх взаємозв'язок у художньому дискурсі.

Список літератури:

  1. Аллен У. Традиции и мечта: Критический обзор английской и американской прозы с 20-х годов до сегодняшнего дня. — М., 1970. — 364 c.

  2. Карпенко У.А. Фреймовый подход к анализу концепта // Наукові записки Луганського нац. пед. ун-ту. Збірник наукових праць, Вип. 6. Концептологія: світ – мова – особистість. Серія Філологічні науки – Луганськ: "Альма-Матер", 2005. – С.293-303.

  3. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций.- М.: ИТДГК "Гнозис", 2002. – 284 с.

  4. Fillmore C.J. The case for case reopened // Syntax and semantics: V.8: Grammatical relations / Ed. by Cole P., Sadock J.M. – L. et al., 1977. P.59-81.

  5. Lehnert W.G. The role of scripts in understanding // Frame conceptions and text understanding / Ed. by Metzing D. – B.; N.Y., 1980. P.79-95.

  6. http://etext.library.adelaide.edu.au/


 
 

Цікаве

Загрузка...