WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература світова, Всесвітня література → Генрі Лонгфелло та його поема „Пісня про Гайавату” - Курсова робота

Генрі Лонгфелло та його поема „Пісня про Гайавату” - Курсова робота

Ти зніми убрання з мене,

Обірви для себе сміло

З голови моєї пір'я,

Поховай мене і землю

Розрівняй,зроби мякою.

Бережи мій сон глибокий,

Щоб ніхто мене не рушив...[13;28]

Для міфів характерно , що духи , боги і герої пов'язані сімейно-родовими стосунками , тобто в антропологічних міфах індіанців розповідалося про божественне походження Гайавати : його бабуся , Нокоміс , впала з Місяця ; батько , Меджеківіс , був повелителем Західного Вітру ; мати , Венона , померла від смутку , породивши „сина сина милощів і смутку , сина тайни – Гайавату" . Еней ,Ахілл та Геракл мали також напівбожественне походження.

Міфологічна грань образу художнього героя , своєю чергою , синтезована з кількох складників . По-перше , це його зв'язок з космосом . По-друге , це надлюдські можливості і діяння . Саме в останніх відобразились елементи міфологічного світобачення язичницького народу дохристиянської доби та уявлення європейців про індіанця як про язичницького дикуна з демонічними властивостями , а також забарвлене інтуїціями сентименталізму сприйняття індіанців як „дітей природи" ХІХ століття.

7

Генрі Лонгфело не змальовує героя за звичною для читача схемою : зовнішність , вчинки , характер . Як відомо , суто міфологічний герой не має конкретних зовнішніх рис : первісна людина , як зазначає О. Ф. Лосєв ,

сприймала героя не через стан його душі , що був відображений в його характері і зовнішності , але як Тіло , готове чи здатне до дії (давні греки називали Агамемнона „флотоведучим Тілом" , "царственним Тілом") . Отож , Г. Лонгфелло створює образ Гайавати , зображаючи його діяння , змальовуючи його стосунки з природою , з людьми і надлюдськими створіннями . Сфера діянь міфологічного героя є дуже широкою : від створення і використання побутово-необхідних речей та артефактів духовного шару культури до встановлення суспільного порядку і використання космогонічних сил .

Речі , які утворюють духовний шар культури (речі, безпосередньо пов'язані з ритуалом , релігійними уявленнями,віруваннями) і які не мають практичного призначення як незамінні на побутовому рівні , свідчать про розвиток духовної культури людини . Деякі з них не мають статусу їпобутових , а відтак і побутового призначення (вампум) , тоді як інші речі – лук , Люлька Згоди , рукавиці , мокасини , піктограми (малюнкове письмо) – мають у поемі і побутове , і ритуальне значення . Архаїчна модель світу і , відповідно , система цінностей первісної людини неодмінно пов'язані з ритуалом і ритуальними речами. Звертання до таких речей без особливої потреби й у звичайній ситуації просто не уявлялося можливим . До них зверталися лише тоді , коли було використано всі інші можливості , і це не дало потрібного ефекту . Власне це і є провідною функцією ритуалу : він є дійством , він створює магічне дійство за допомогою ритуальних речей у суворо визначеній ситуації . Прикладами ритуалів у поемі можуть слугувати прийняття Люльки Згоди від Гітчі Маніто та розкурювання її представниками індіанських племен , у міфі – очищення духу Гайавати й умиротворення Атотархо за допомогою сили Орендо ,зосередженої в

магічному вампумі . Люлька Згоди і вампум в системі цінностей індіанців були священні і пов'язані виключно з ритуалом - у неритуальних ситуаціях вони не

8

використовувалися . Виходячи саме з ідеї недоторканності ритуальних речей , так розлютився Гайавата на По-Пок-Ківіса за вчинений ним безлад у вігвамі . "Так само й недотримання певних вимог , порушення наказу , настанови , табу призводить до загибелі антипода героя або ж постання перед героєм нової серії перешкод . Отже , міфологічні уявлення мають імперативний характер . Відтак ключовою доблестю героїв міфу стає чітке і непохитне дотримування табу , що їх установлюють персонажі , котрі виконують роль першопредків або магічних помічників ."Прикладом порушення табу став винок По-Пок-Ківіса (пізніше цей герой стає персоніфікацією зимового вітру) , який розкидав речі у вігвамі Гайавати „на ганьбу старій Нокоміс та на сором Міннегазі" . Відтак стались неприйнятні для людини з міфологічним мисленням речі : наруга над священним птахом та осквернення ритуальних речей . Сувора помста Гайавати виникає як єдина можлива реакція на порушення табу . Він сприймається як оджибуеями як справедливий месник , що покарав злочинця за допомогою ритуальних дій і речей .

За міфологічними уявленнями , ритуальні речі концентрують у собі силу стихії , що вступає з ними у взаємодію . І що „сильніша" така істота , то більш „могутньою" вважається річ . У битві з Меджиківісом Гайавата демонструє наявність ритуальних речей , які мають магічну силу : рукавиці Мінджікевон „мали силу неймовірну" . Гайавата , відповідно , також набуває надлюдської сили , вдягнувши рукавиці . Його право володіти магічними речами пояснюється його божественним походженням . Належність побутових речей істоті , що має надлюдські можливості , сприяє їх сакралізації . Відбувається двосторонній процес : перша функція рукавиць , мокасин , лука – побутова ; у взаємодії із суб'єктом дії вони набувають сакрального значення , і , відповідно , суб'єкт дії , надаючи їм функціональних і магічних можливостей , сам набуває рис надлюдської істоти .

І „сильні" , і „слабкі" ритуальні речі ( лук , змайстрований Яго , виконує менш вражаючі уяву дії) однаково потрібні людині і виступають як магічний

9

інструмент героя . Але як і побутові , так і ритуальні речі завжди живуть тільки у сфері людської потреби , без них вони втрачають сенс свого життя , тому що залежать від людини , і створені нею з об'єктів природи .

Водночас природа , на відміну від речей будь-якого призначення , живе власним життям , вона самодостатня , а відтак і взаємодія з нею підносить

людину до рівня „космічного" . Реальне те , що тільки людина може піт на зустріч природі і , не втрачаючи людського в собі , не уподібнюючись об'єктам природи , розкрити свою душу перед нею (Гайавата чемно вмовляє кожен із перелічених вище природних об'єктів , щоб мати можливість зробити пірогу) . Можливість спілкування віч-на-віч з об'єктами природи хоча б у монологічній формі передбачає , що об'єкт природи міг би й „відповісти" чи подати знак у відповідь на звертання до неї людини . У поемі прикладом такого спілкування є епізод виготовлення човна в главі VІІ

„Човен Гайавати" .

„На верхів'ї кедра гілля"

Застогнало,зашуміло

І зважалося боротись

Та,схиляючись,сказав він :

„На,рубай,о Гайавато!"[13;27]

Ознаки суб'єкта природи сприймаються чуттєвими органами людини , отож для людини в природі відкривається лише те , що може бути сприйнято нею . Відомо , що властивості об'єкта віддзеркалюють можливості суб'єкта , тому Гайавата , воїн , трудівник та естет , бачить у Кедра бажання боротися , а пірогу прикрашає розфарбованими голками їжака . Пірога в тексті оригіналу уподібнюється тілу людини .

Гайавата володів мовою птахів ( „Так навчилося хлоп'ятко / Розуміть пташину мову і узнало всі їх тайни... "[13;12] ) і звірів ( „Потім став він розуміти мову звірів / І дізнався їх наймення , їхні тайни ... "[13;12]) . Цей факт вирізняє його із загалу , викликає подив у співплемінників . Як стверджує Н. Лисюк , " ...

10

езотеричні знання в первісному суспільстві були саме тією межею , що відділяла дорослих від дітей . Отже , цей вельми протяглий у часі обряд передбачав поступове ознайомлення неофіта із міфами і священними переказами , прилучення його до племінних містерій та демонстрацію сакральних об'єктів" . В образі героя поєднується знання природи і доконечна чуттєвість у її сприйнятті . Сукупність цих ознак дає йому відчувати „душу" речі , її субстрат, тоді як „користь" від речі, її функції –лише її тіло .

Усвідомлення людиною своєї духовності дає їй можливість бачити духовне і в об'єктах природи . Саме це усвідомлення змушує Гайавату чемно звертатися до Берези з проханням :

Дай кори мені,Березо,

Кори жовтої,Березо,

Ти,що стала біля річки

І красуєшся в долині.[13;27]

Не дивно , що Генрі Лонгфелло , один з найосвіченіших людей свого часу ,

який володів дванадцятьма новими європейськими мовами , який складав підручники для вивчення цих мов , глибоко знав і поважав староісландську міфологію , що сконцентрованав в обох „Еддах" . Він вважав її цікавим джерелом , на основі якого можна було створити шедевральні , „вічні" твори , що переходили б із покоління в покоління , і завжди були б актуальними . Знання цього культурного шедевра для творця Гайавати було вкрай необхідним .Ця необхідність стає зрозумілою , коли вдуматись у подальші слова видатного ісландського вченого Сігурда Нордаля , захопленого красою і потугою кращих сторінок „Молодшої Едди" : „Це один з тих вічних творів , які можна читати дитиною зразу ж після букваря і потім знову і знову на всіх ступенях розвитку і знання і кожного разу знаходити нове , і нове , і нове . Ця книжка одночасно і прозора , і важкозрозуміла , проста , мов голубка , і хитра , наче змія , в


 
 

Цікаве

Загрузка...