WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

˳ , → Лірика О.Пушкіна. "До А.П.Керн", "Я вас кохав", "Пророк" - Реферат -

Лірика О.Пушкіна. "До А.П.Керн", "Я вас кохав", "Пророк" - Реферат -


Реферат на тему:
Лірика О.Пушкіна. "До А.П.Керн", "Я вас кохав", "Пророк" (урок)
Тут немає красномовства, тут одна поезія; ніякого зовнішнього блиску, усе просто, усе сповнено внутрішньої довершеності, що розкривається не відразу. Слів небагато, проте вони такі точні, що означають усе. У кожному слові безодня простору; кожне слово неохопне, як поет.
Микола Гоголь
Мета: схарактеризувати провідні теми лірики О.Пушкіна, удосконалювати навички виразного читання та аналізу ліричних творів; виховувати в учнів почуття громадянина та кращі людські риси.
Обладнання: репродукція портрету Н.Гончарової, скульптури М.Баранова "Пушкін і його муза"; грамзаписи платівки "Я помню чудное мгновенье" (спогади А.Керн із книги "Листи жінок до Пушкіна", романсів М.Глінки "Я пам'ятаю мить чудову", О.Даргомижського або О.Аляб'єва "Я вас кохав".
Тип уроку: засвоєння нових знань і розвитку вмінь та навичок.
Зміст роботи
o Лекція.
Характеристика тематики та художньої довершеності лірики Пушкіна. Провідні мотиви пушкінської поезії:
1) Патріотична лірика:
а) любов до рідної природи;
б) гордість за героїчне минуле свого народу;
в) почуття національної гордості.
2) Вільнолюбива лірика:
а) протест проти самодержавства і кріпацтва;
б) прагнення до "святої вольності";
в) оспівування свободолюбства, незалежності людини.
3) Тема поета і поезії:
а) стосунки поета і влади;
б) призначення митця в суспільстві;
в) поет і народ; поет і натовп;
г) оцінка власної творчості.
4) Тема дружби:
а) дружба як братський союз ліцеїстів;
б) дружба як єдність однодумців.
5) Любовна лірика:
а) любов як ідеальне, високе почуття людини;
б) любов нерозділена.
o Літературно-музична композиція на вірші Пушкіна "Я пам'ятаю мить чудову" та "Я вас кохав".
Ознайомлення учнів з пушкінськими поезіями може бути у формі прослуховування грамзапису романсів на ці вірші, а також їх виразного читання під звучання музичних творів М.Глінки, О.Даргомижського чи О.Аляб'єва й розповіді про адресатів цих поезій. Обов'язковою вимогою до літературно-музичної композиції має бути емоційна піднесеність, щирість, атмосфера довірливості. Наведемо деякі її фрагменти.
Слова Пушкіна "Я вас кохав..." були звернені до 19-річної Анни Оленіної, дочки президента Академії мистецтв і директора Публічної бібліо-теки. Цій розумній, добре вихованій і вродливій дівчині поет присвячує чимало поезій - "Зачем твой дивный карандаш", "Ты и вы", "Ее глаза", "Город пышный, город бедный"). З його боку було палке захоплення, глибокі почуття, він навіть запропонував у 1828 р. їй руку і серце, але отримав відмову, позаяк Анна Оленіна, хоч і щиро вважала Олександра Сергійовича "самою цікавою людиною свого часу і видатним діячем на терені літератури", проте не мала планів на одруження. Вірш "Я вас кохав" був останнімпрощанням цього великого і благородного почуття.
o Бесіда.
- Які почуття викликав у вас цей вірш "Я пам'ятаю мить чудову..."? Про що в ньому оповідається?
- Які події життя Пушкіна лягли в основу цієї поезії? Кому вона присвячена?
- На які частини можна поділити вірш? Прослідкуйте за зміною настрою ліричного героя.
- Якими художніми засобами створено портрет коханої?
- Які зміни відбулися в житті й душі ліричного героя?
- Як зустріч із давньою коханою допомогла відродитися душі ліричного героя? Які почуття він пережив?
- Які художньо-зображувальні засоби слугують передачі емоційної піднесеності і схвильованості ліричного героя?
- Чому поет не змальовує детального портрета коханої, а створює узагальнений жіночий образ, що стає джерелом високого поетичного натхнення?
Запитання до вірша "Я вас любив":
- Який настрій навіяла на вас ця поезія? Чому?
- Які почуття охоплюють ліричного героя? Як він ставиться до дівчини?
- Як повтор слова "любив" у кожній з трьох частин вірша допомагає
передати почуття й переживання закоханого в минулому, теперішньому і майбутньому часі?
- Чи є в цьому сповненому глибоких почуттів вірші емоційно забарвлена лексика?
- Чи можна назвати цю любов без взаємності нещасливою? Як цей монолог характеризує особистість ліричного героя?
o Виразне читання поезії "Пророк".
o Словникова робота.
Пояснення слів пророк, з душею спраглою, ангел шестикрил, перст, зіниця, віщий, горній ангелів політ, зело дольне, змія, внемли, "виждь", глагол.
o Бесіда.
- Від чийого імені ведеться оповідь у цій поезії?
- Чому Пушкін називає поета пророком? Що ви знаєте про діяння біблійних пророків?
- У якому душевному стані був поет? Як ви розумієте слова "з душею спраглою, без сил в пустині темній я томився"?
- Поясніть частотне використання в мові поета-пророка архаїзмів та слов'янізмів?
- Якими шестикрилий ангел зробив зір, слух і мову поета? Поясніть використані художньо-зображувальні засоби.
- Що вклав ангел поетові у груди замість серця?
- Як ви розумієте високу настанову, дану поетові Богом: "Устань, пророче, виждь і внемли, сповняйся волею творця і, крізь моря йдучи та землі, глаголом пропікай серця!"?
- Відшукайте в поезії дієслова. Яку функцію вони виконують?
- За допомогою яких засобів поетичного синтаксису автору вдається передати в мові персонажів біблійні інтонації?
- Доведіть, що вірш "Пророк" - це художнє узагальнення роздумів Пушкіна про роль поета в миколаївській Росії після повстання декабристів.
o Робота з епіграфом уроку.
- Доведіть, що оцінка, дана М. Гоголем пушкінській поезії, істинна.
o Домашнє завдання. Прочитати 1 -у главу роману "Євгеній Онєгін"; індивідуальні дослідницькі завдання: підготувати рольову гру-інсценізацію "У літературному кафе "У Вольфа та Беранже", а також реферативнеповідомлення "Куди веде цитата?" про епіграф до 1-ї глави твору.

 
 

ֳ

...