WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

˳ , → О.Пушкін. "Євгеній Онегін" - соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу "зайвої людини", суперечливість й -

О.Пушкін. "Євгеній Онегін" - соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу "зайвої людини", суперечливість й -


Реферат на тему:
О.Пушкін. "Євгеній Онегін" - соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу "зайвої людини", суперечливість його почуттів та вчинків. Образ автора. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Володимира Ленського. Гармонія внутрішнього світу й душевна чистота Тетяни Ларіної
Тема: О.Пушкін. "Євгеній Онегін" - соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу "зайвої людини", суперечливість його почуттів та вчинків. Образ автора.
Я радий, що вже після виходу у світ першої глави "Євгенія Онєгіна" сказав Олександру Сергійовичу, що це незрівнянний твір, і тепер вважаю, що Пушкін має не просто обдарування, а геній".
Василь Жуковський
Мета: аналіз 1 -ї глави роману, прослідкувати за різницею між образом автора та його героя; удосконалювати навички аналізу ліро-епічного твору та дослідницької роботи, розвивати творчі здібності учнів; виховувати їх вдумливе ставлення до цінностей, що дарує молодість.
Обладнання: репродукції ілюстрацій М.Костантинова, М.Добужинського, М.Кузьміна, К.Рудакова до "Євгенія Онєгіна".
Тип уроку: навчальна гра.
Зміст роботи
o Рольова гра-інсценізація "У літературному кафе "У Вольфа та Беранже".
Динамічна група "акторів" готує інсценізацію про історію створення "Євгенія Онєгіна", його композицію і сприйняття роману сучасниками (див. статтю О.Куцевол "Урок літератури, на який чекають" // Всесвітня літ-ра та культура в навч. закладах України. -2000. - №4.- С.39-40).
o Коментоване читання прологу роману та епіграфа до нього.
- Що пише автор у передмові до роману? Кому він адресує свій твір?
- Як він його оцінює?
- Про яку людину розповідає загальний епіграф "Євгенія Онєгіна"? Як ви оцінюєте риси цієї людини?
Літературознавці з'ясували, що епіграф написано самим поетом, хоча в посиланні вказано, що це уривок із приватного листа французькою мовою. Цим автор настроює читача на реальність оповіді про особистість однієї людини. У листі подана її характеристика, що співвідноситься з образом Євгенія Онєгіна: говориться про його марнославність, погордливе ставлення до оточуючих, що, можливо, пояснюється почуттям вищості над іншими. Та згадана вищість ілюзорна. Є в цій людині якась особлива гордість, що допомагає їй самокритично оцінювати себе, щиро засуджувати свої помилки, однак разом з тим і далі байдуже творити погані та добрі вчинки.
Отже, Пушкін націлює читачів на оцінку вчинків та рис характеру Онєгіна та порівняння власних вражень з авторським ставленням до літературного героя. Ще одна функція надтекстової цитати - підкреслення реальності, типовості подій та образу Євгенія Онєгіна.
o Реферативне повідомлення учня "Куди веде цитата?"
Учень, що отримав дослідницьке завдання, з'ясовує семантику епіграфа до 1-ї глави в першоджерелі цитати - елегії П.Вяземського "Перший сніг", визначає його внутрішньотекстові зв'язки зі змістом твору й пояснює семантику та функції в новому контексті. У вірші пушкінського сучасника сказано:
По жизни так скользит горячность молодая,
И жить торопится, и чувствовать спешит...
Приводит к опыту безжалостным уроком
И, чувства истощив, на сердце одиноком
Нам оставляет след угаснувшей мечты.
Но в памяти души живут души утраты...
Отже, епіграф нібито висловлює деякі думки автора про головного героя, котрий бездумно поспішав пізнати світське життя, його принади, однак його чекали втрати та зради - гіркий досвід і розчарування. На думку М.ГІллельсона, елегія В'яземського сприяла кристалізації задуму пушкінського роману.
o Рольова гра "Інтерв'ю навпаки".
Учень, який виконує роль Євгенія Онєгіна, задає запитання, метою яких є з'ясування рівня осмислення учнями тексту 1-ї глави і вміння психологічно вмотивовувати вчинки образу-персонажа.
- Хто я? Що вказує на те, що я головний герой твору?
- Що ви дізналися про мене з внутрішнього монологу на початку глави?
- Розкажіть про моє дитинство, навчання та виховання. Як ви їх оцінюєте?
- Чи було щось спільного й відмінного між мною та молоддю мого кола? Який досвід я набув у світському товаристві?
- Як ставиться до мене автор, чи дає однозначну оцінку? Знайдіть і прокоментуйте епітети, що характеризують мене.
- Чому Пушкін описав лише один день мого життя?
- Що в моєму характері близьке і що чуже автору? Як це підкреслено епіграфом глави?
- Як я планував розпорядитися своєю спадщиною і що з цього вийшло?
- Чи знаєте ви, що первісно 1 -а глава називалася "Хандра"? Поясніть її назву й підберіть свій варіант.
o Підсумкове слово вчителя.
Про Онєгіна як втілення типу "зайвої людини", суперечливість його почуттів та вчинків; образ автора та його ставлення до героя свого роману. Мета Пушкіна - зрозуміти сутність характеру свого сучасника і причини, котрі його формують. Це завдання поет визначив наприкінці 1-ї глави (див. статтю З.В.Кирилюк. Изучение программных произведений А.С.Пушкина в широком литературном контексте // Всесвітня літ-ра в середи, навч. закл. України. -1999. - №5. - С.15-19).
o Домашнє завдання. Прочитати 2 і 3 глави роману, подумати над запитанням: "Чому Татьяна закохалась в Євгенія Онєгіна?"
Тема: Аналіз роману О.Пушкіна "Євгеній Онегін". Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Володимира Ленського. Гармонія внутрішнього світу й душевна чистота Тетяни Ларіної.
Колись, задовго до виникнення кібернетики, Ольга Кобилянська сказала, що поети моделюють людину. Пушкіну в цьому відношенні належить провідна роль.
Леонід Вишеславський
Мета: аналізувати 2-у і 3-ю глави роману, спостерігати за образами ге-роїв твору, розвивати навички аналізу прийомів висловлення авторської позиції (епіграфа, ліричних відступів, портретів образів-персонажів), навички ведення дискусії; виховувати увагу до внутрішнього світу інших людей, пробудити співпереживання героям твору.
Обладнання: ілюстрації до роману.
Тип уроку: поглибленої роботи над твором.
Зміст роботи
o Коментоване читання 2-ї глави твору.
- Як характеризують головного героя його нововведення в поміщиць-кому господарстві? Чому це так збурило сусідів-кріпосників?
- Прочитайте портрет Ленського. Якими художніми засобами його створено?
- Що сказано про внутрішній світ цього героя? Які цінності він сповідував?
- Чому Онєгін вирішив заприятелювати з Ленським? Як він ставився до поета-романтика?
- Чому в розповіді автора про любов Ленського звучить іронія? Доведіть, що це романтична закоханість, ідеалізація, а не справжнє, глибоке почуття.
- Прочитайте опис зовнішності Ольги. Як автор ставиться до цієї героїні, чому він одразу ж переводить розповідь на другу сестру?
- Якими художніми засобами створено портрет Татьяни? Які риси їй притаманні?
- Якими ви уявляєте собі сестер Ларіних?
o Бесіда-психологічне дослідження за змістом 3-ї глави.
- Як ви розумієте епіграф цієї глави, як іронічне зауваження,мовляв, кожній дівчині приходить пора закохатися й немає нічого незвичайного І в цій банальній історії?
- Тоді чому ж не закохалася Ольга?
Учитель повідомляє, що джерело епіграфа - поема французького поета Мальфілатра "Нарцис, або Острів Венери", в основі якої відомий давньо-грецький міф про гордовитого Нарциса, котрий відкинув любов німфи Ехо й був покараний за це богинею Афродітою: закохався у власний відбиток у воді й помер від нерозділеного почуття, перетворившись на квітку. А бідна Ехо стала невидимою - зберігся лише її голос. Мальфілатр каже, що співчуває дівчині, до якої доля така немилосердна.
- Чому Онєгін вирішив відвідати дім Ларіних, хоча вони нічим не відрізнялися від інших сусідів-поміщиків, котрих він відкрито зневажав?
- Прокоментуйте діалог Онєгіна та Ленського після першого візиту до Ларіних. Як Євгеній характеризує обох сестер?
- Який резонанс набули ці відвідини серед сусідів? Як ставилась до цього Татьяна?
- Чому вона так швидко закохалася в Онєгіна? Це кохання з першого погляду?
o Прослуховування грамзапису уривку роману "Лист Татьяни до Онєгіна".
Випереджаюче завдання: "Подумайте, як характеризує особистість та почуття Татьяни її лист до Євгенія?"
o Рольова гра "Створення кіносценарію фрагменту роману "Татьяна в очікуванні відповіді Онєгіна на лист".
Учні, котрі отримали таке завдання, використовуючи цитати з тексту, відтворюють події цього епізоду, психологічно вмотивовують поведінку героїв, їх міміку, жести, рухи; дають настанови "акторам" для виконання ролей.
o Робота з епіграфом уроку.
- Яку модель людини створював у своєму романі Пушкін? Які риси він хотів у неї бачити?
o Домашнє завдання. Прочитати 5 і 6 глави роману, підготуватися до диспуту на тему "Сповідь чи проповідь?", подумавши над питаннями: 1) Як ви оцінюєте сповідь Онєгіна? 2) Яка думка про це автора й Татьяни?

 
 

ֳ

...