WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература світова, Всесвітня література → Проблематика вивчення пообразного аналізу тексту в школі - Реферат

Проблематика вивчення пообразного аналізу тексту в школі - Реферат

сучасного суспільного і побутового життя, розмаїтість людських характерів, громадських особистих стосунків [6;38].
Щоб персонаж у процесі розгляду його постав як конкретна індивідуальність, учні мають найперше виразно уявляти собі його зовнішність. Вміння "бачити" героя є одним з важливих якостей розвиненого читацького таланту, тому формування його потрібної починати вже з початкових класів. У зв'язку з цим важливу роль відіграє робота над портретом: добір з тексту деталей, осмислення їх, з'ясування значення для розкриття внутрішнього світу героя, якостей його характеру.
Отже, бачимо, що методично грамотний пообразний аналіз, як ніякий інший дає змогу вчителеві сповна реалізувати навчальну, розливальну та виховну мету під час вивчення того чи іншого твору, хоча, при викладанні зарубіжної літератури в старших класах, вчитель може спробувати показати учням інші методи аналізу художнього твору.
Висновки
На заняттях із зарубіжної літератури застосовуються різні методи, прийоми, форми, засоби роботи: розповідь, пояснення або лекція, зроблені вчителем; класні бесіди; доповіді, виступи, повідомлення, реферати школярів; читання уривків з наукових, науково-популярних, художніх чи художньо-публіцистичних творів (монографій, статей, спогадів, автобіографій, підручників із суміжних предметів тощо); демонстрування різних зразків наочності (творів живопису, графіки, скульптури, перегляд фільмів чи окремих кадрів з фільмів, слухання записів, робота з літературною картою тощо); запис учнями в зошити окремих важливих положень, яких немає в підручнику; проведення екскурсій у природу, на підприємство, місцями бойової слави, місцями перебування письменників та ін.
Добір прийомів визначається характером твору, який буде читатися, та педагогічними умовами (підготовленістю класу, матеріалом, який перед тим вивчався на уроках літератури й суміжних предметів або вивчатиметься незабаром, досвідченістю та індивідуальними особливос-тями вчителя тощо).
Існують різні методи аналізу художнього тексту. Та найчастіше у шкільній практиці використовується пообразний шлях аналізу. Це зумовлено тим, що в центрі кожного художнього твору - образ або система образів людей, тварин, речей чи інших істот, створених фантазією автора.
Застосування пообразного шляху аналізу художнього твору має і деякі недоліки, адже в шкільній практиці аналіз часто зводиться до поділу на позитивних і негативних героїв, і навіть цей розподіл був чітко визначений в підручниках і методичних посібниках.
Проте методично грамотний пообразний аналіз, як ніякий інший дає змогу вчителеві сповна реалізувати навчальну, розвивальну та виховну мету під час вивчення того чи іншого художнього твору, хоча й вимагає сумлінної попередньої підготовки.
Пообразний, послідовний, композиційний, мовно-стильовий шлях найчастіше застосовуються в середніх класах, учні яких ще тільки починають опановувати вмінням аналізувати твори, володіють порівняно невеликим багажем знань з літератури; у старших класах найчастіше використовується пообразний, а інші під час вивчення порівняно невеликих за обсягом, але складних у композиційному та мовно-стилістичному відношенні художніх текстів.
Прийомами кожною методу школярі оволодівають поступово: спочатку працюють над готовими зразками, потім - за аналогією до них, пізніше - колективно, індивідуально з допомогою вчителя, і, нарешті, самостійно.
Пообразний шлях аналізу забезпечує високий рівень аналітичності, осягнення учнями системи образів-персонажів, однак композиційні й стильові особливості, проблематика його випадають з поля зору, а сам образ-персонаж нерідко зводиться до суми психологічних якостей, - усе це веде до порушення цілісного уявлення школярів про виучуваний твір.
Отже, наука про літературу виробила багато методів аналізу художнього твору. У курсовій роботі ми розглядали пообразний аналіз художнього тексту, як один із видів роботи з твором. Цей шлях аналізу надзвичайно ефективний , хоча застосовується найчастіше у старших класах.
Список використаної літератури
1. Айзерман Л.С. С углубленным изучением литературы. - М., 1990. - 80 с.
2. Актуальные вопросы теории литературы в школьном изучении: Межвузовский сборник научных трудов. - Иркутск, 1985. - 106 с.
3. Анализ отдельного художественного произведения. Сборник научных трудов. - Л., 1976. - 121 с.
4. Анализ художественного текста. Сборник статей. Вып. I. - М., 1975. - 339 с.
5. Анализ художественного текста: Сб. статей. - М., 1982. - 437 с.
6. Бітківська Г. Слово - перше дзеркало духа... // Зарубіжна література. - 2001. - №29-32. - с. 38-39.
7. Богомолова Е. Методическое пособие для преподавателей литературы подготовительных отделений вузов. - М., 1973. - 251 с.
8. Братко В. Казки як спосіб розвитку особистості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. - 1997. - № 7. - С. 26-27.
9. Буяльский Б.А. Курс на мастерство. Начало методики изучения литературы. Пособие для учителя-словесника. - К.,1970. - 206 с.
10. Васильєва Є. Методико-педагогическая концепция работы со старшеклассниками // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000. - № 9. - С. 23-24.
11. Вершина Л. Специфіка проведення уроків зарубіжної літератури у 5 класі // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000. - № 6. - С. 11-14.
12. Войтушенко Е.Д., Кароль Н.Н. Изучение литературно-критических материалов в школе: Пособие для учителя. - К., 1982. - 175 с.
13. Волинський П. Основи теорії літератури. - К., 1967. - 573 с.
14. Воловникова Г.М. Литература народов СССР. Методика факультатива в 10-м классе. - М., 1981. - 21 с.
15. Волощук М. Анализ литературного произведения в школе // Зарубіжна література. - 2001. - № 25-28. - С.72.
16. Гірна Г. Як вивчаємо художні образи (5-11 кл.) // Зарубіжна література. - 2000. - № 33. - С.7-8.
17. Изучение литературы в старших классах средней школы: Пособие для учителя. - М., 1974. - 144 с.
18. Ісаєва О. Сучасні технології навчання у процесі викладання зарубіжної літератури // Всесвітня література в ВНЗ України. - 2003. - № 3. - С. 37-38.
19. Мірошниченко Л. Шляхи аналізу художнього тексту: Класифікація, стисла характеристика // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. - 2001. - № 5. - С.15-17.
20. Моранцеман В., Георгиевич И., Чирновская Т. Проблемное изучение литературного произведения в школе. - М., 1977. - 206 с.
21. Мухін В. Ви - і Достоєвський і Діккенс…(прийоми дослідження учнями текстів) // Зарубіжна література. - 2001. - №29-32. - С. 13-14.
22. Ніколенко О. Проблема аналізу художнього твору на уроках зарубіжної літератури // Всесвітня література. - 2003. - № 3. - С.31-34.
23. Ножинов В. Художественный образ и действительность // Теория литературы. - М., 1962. - С. 69-84.
24. Опанасенко В. Образ пасербиці і мачухи у світовій казці (інтегрований урок-бесіда з елементами корпоративного аналізу) // Зарубіжна література. - 2002. - № 33. - С. 12.
25. Островська Г. Особливості сприйняття творів параболічного типу старшокласниками // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2001. - № 6. - С. 11-14.
26. Палиевский П. Внутренняя структура образа // Теория литературы. - М., 1962. - С. 99-107.
27. Проблемное изучение литературы в школе. - Калининград, 1969. - 144 с.
28. Султанов Ю. У пошуках засад, адекватних шкільному курсу світової літератури // Всесвітня література в ВНЗ України. - 2003. - № 4. - С. 50-53.
29. Штейнбук Ф. Художній образ. Спробуймо створити його самі // Всесвітня література. - 1999. - № 9. - С.44-49.

 
 

Цікаве

Загрузка...