WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература світова, Всесвітня література → Проблематика вивчення пообразного аналізу тексту в школі - Реферат

Проблематика вивчення пообразного аналізу тексту в школі - Реферат


Реферат на тему:
Проблематика вивчення пообразного аналізу тексту в школі
Зміст
1. Вступ.................................................................................................................3
2. Розділ І. Проблематика пообразного аналізу художнього твору в школі...6
3. Розділ ІІ: Пообразний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури в старших класах........................................................................13
4. Висновки........................................................................................................20
5. Список використаної літератури ................................................................23
Вступ
На уроках зарубіжної літератури вчителю неодноразово доведеться звертатися до питань з теорії літератури. Однозначно, такі теми найскладніші для сприйняття і розуміння учнем. Не кожен школяр може відкрити для себе духовні глибини, закладені в тексті творця - художника слова. А тому виявлення глибини твору і його змісту залежить і від співтворчості читача, його сприйняття, де текст виступав би у своїй художньо-естетичній дії як літературний твір.
Сучасна наука вважає, що художній твір може духовно збагатити читача лише тоді, коли він буде сприйнятий як мистецтво слова. Крім того, потрібно, щоб твір розглядався в його художньо-естетичній цілісності.
Головне, щоб учні не просто запам'ятали твір чи його героїв. Слід постійно пам'ятати, що треба пробудити пізнавальні інтереси і потреби учнів, розвивати не лише інтелект, а й риси особистості.
Саме тому на уроках варто використовувати таку систему запитань, яка б змушувала дітей думати, аналізувати, робити висновки.
Крім цього, слід розумно поєднувати інформацію з самостійною роботою, з підручником.
Художній твір не дає відповіді на запитання, він має пробуджувати думки, спонукати замислитися над життям, долею людини, її місцем у житті. А навчити учнів розмірковувати над текстом, аналізувати його допоможуть саме уроки з теорії літератури.
Для вчителя головне - внести у класичні форми і методи нове, цікаве.
Кожен урок - це до певної міри імпровізація. Але дуже важливо досягти причетності учнів до того, що робиться на уроці.
Активізуючи мислення дітей на уроках, варто дбати, щоб на них були присутні:
- взаємодія інтересів і смаків;
- правильна установка під час уроку;
- доцільно організовані сприймання і спостереження;
- структурована увага: стійкість її, розподіл і т.п.;
- формування та тренування пам'яті.
Тобто, учень не просто читає, пише, відповідає, слухає, розглядає і фантазує. Він ще й вчиться спілкуватися, слухати друзів й учителя, виділяти основне, записувати необхідне, читати правильно (уважно), відчувати радість від роботи, від усвідомлення своїх успіхів. Завдання учителя - розвинути не енциклопедичну пам'ять, а особистість із гнучким розумом, швидкою реакцією на все нове, з повноцінними потребами дальшого пізнання і самостійними діями, з добрими орієнтувальними навичками і творчими здібностями.
Темою курсової роботи є методика вивчення пообразного аналізу художнього тексту. Метою курсової роботи є дослідження пообразного аналізу художнього тексту в школі. У зв'язку з темою перед нами постають завдання:
1. Допомогти учням усвідомити важливість засвоєння теоретичного матеріалу на уроках зарубіжної літератури.
2. Розкрити для учнів повне значення терміну "художній образ".
3. Навчити школярів застосовувати вивчений теоретичний матеріал на практиці.
Курсова робота складається із вступу, 2 розділів та висновків. Список використаної літератури становить 29 позицій. Текстова частина викладена на 18 сторінках.
Оскільки уроки з використанням теоретичного матеріалу є найскладнішими для учнів, вчитель повинен особливо старанно підходити до викладення теоретичних питань і ретельно перевіряти їх засвоєння.
Розділ I. Проблематика пообразного аналізу художнього твору в школі
Основним видом навчального процесу з літератури як шкільного предмета є вивчення художнього твору.
Для вчителя важливо не забути про такий стратегічно важливий аспект: головна мета шкільної літературної освіти - навчити учнів самостійно поціновувати твори, визначати в літературному потоці ті з них, що є вартісними в естетичному плані. Отже, від абстрактного теоретичного поняття учні старшої школи йдуть до конкретного тексту з тим, щоб піднятися на новий, системний рівень узагальнення, побачити всі явища літературного життя у їхніх взаємозв'язках та взаємозумовленості [18;37].
Тому завданням вчителя, який працює із учнями 5-6-х класів, є необхідність навчити учнів основних термінів і понять, вдосконалити навички їхнього активного практичного застосування, активно заохочуючи до самостійних узагальнень.
У початкових класах школярі набувають певних умінь роботи над художнім текстом:
1) вчаться поділяти його на відносно завершені частини, встановлювати різні змістові зв'язки між подіями;
2) виявляти різного характеру взаємозв'язки між персонажами (громадянські, родинні, дружні тощо);
3) розмірковувати над подіями, вчинками й поведінкою дійових осіб, правильно їх розуміти й оцінювати;
4) відрізняти головне, важливе від другорядного, допоміжного;
5) добирати матеріал для розповіді про дійову особу;
6) зіставляти персонажів за однією чи двома характерними рисами;
7) знаходити в тексті влучні образні вислови для характеристики героя, оцінки його вчинків, подій;
8) встановлювати зв'язок між назвою твору та його змістом;
9) виявляти головну думку твору;
10) практично розрізняти віршовані й прозові твори, деякі літературні жанри (казку, байку, оповідання, вірш) тощо.
Тому основним завданням вчителя, який працює з учнями 5-6-х класів закріпити ці навики, вдосконалити їх на практиці, розширити теоретичні знання школярів та підготувати їх до застосування різних шляхів аналізування тексту, зокрема пообразного.
Звичайно, всі ці вміння знаходяться ще в зачатковому стані, дуже слабкі й легко руйнуються. Проте вони можуть і повинні стати основою для дальшого формування в учнів умінь аналізувати художній твір.
Специфічною рисою художньої літератури є образне відтворення життя, тобто зображення явищ і процесів його у формі конкретно-уявлюваних образів. Образ - художнє відтворення за допомогою слова людських характерів, подій, предметів, явищ у конкретно-почуттєвій формі.
Проте необхідно, щоб учні чітко зрозуміли, що письменник не копіює окремі людські характери, явища, предмети, а зображує те спільне, що він виявив у багатьох схожих між собою людських характерах, явищах, предметах, які йому доводилося спостерігати. Це спільне, визначальне він виражає у тій формі, яку вони мають у житті.
Образ є одночасно і художнім узагальненням і конкретним зображенням людини, предмета, явища - в цьому полягає основна властивість художнього образу.
Вчитель має пояснитиучням, що про людей, предмети, явища розповідає також і вчений. Однак виявлені ним закономірності людського суспільства і природи, властивості речовин, сутність явищ учений викладає у формі суджень, положень, умовиводів. Письменник ці самі відомості, втілює в життєподібні картини - в образи. Учений розповідає про явище, а письменник показує, малює словами. Досконалі художні образи через конкретно-чуттєве, одиничне відбивають загальне, виражають сутність певних явищ дійсності, відтворюють глибоку життєву правду [13;124].
Образи надзвичайно місткі в смисловому відношенні і дозволяють виразити часто небагатьма словами об'ємний і соціально значимий художній

 
 

Цікаве

Загрузка...