WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

˳ , → “Божественна комедія” Данте - Реферат -

“Божественна комедія” Данте - Реферат -


Реферат на тему:
"Божественна комедія" Данте
План
ВСТУП
1. ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА "КОМЕДІЇ"
2. ЖАНРОВА ОСОБЛИВІСТЬ "БОЖЕСТВЕННОЇ КОМЕДІЇ"
У ВИСВІТЛЕННІ ДОСЛІДНИКІВ
3. СТРУКТУРА "БОЖЕСТВЕННОЇ КОМЕДІЇ" ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ПРЕДСТАВЛЕНЬ
4. РЕНЕСАНСНІ СКЛАДОВІ ПОЕМИ ДАНТЕ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ
"Божественна комедія" Данте принесла поету світову славу, представляючи грандіозний філолофсько-художній синтез усієї середньовічної культури, перекидаючи від неї міст до культури Відродження. Як справедливо відзначає С.С. Мокульський, "саме як автор "Божественної комедії" Данте є в один і той самий час останнім поетом середніх століть і першим поетом нового часу. Усі протиріччя ідеології Данте, відбиті в інших його добутках, усі різноманітні аспекти його творчості як поета, філософа, ученого, публіциста злиті тут у величне, гармонічне художнє ціле".
Суперечки про поему Данте продовжувалися за всіх часів і не припинені і понині: від повного неприйняття її (Вольтер, Беттінеллі, що вважав поему "неправдоподібним науковим трактатом", написаним варварською мовою) до критичного переосмислення чи навіть віднесення її до роду священних книг, зміст якої не може бути до кінця зрозумілий смертною людиною. У теософських навчаннях Данте і його поемі приділяється роль провісної літератури. Так, Данило Андреєв так характеризував її в "Троянді світу":
"Наскільки мені відомо (можливо, що я помиляюся), із сучасних європейських письменників цьому (тобто вільним мандрівкам ефірного тіла по шарах висхідних і спадних світів) був причетний один тільки Данте. Створення "Божественної комедії" було його місією. Але повне розкриття його духовних органів вчинилося тільки наприкінці життя... Він зрозумів численні помилки, неточності, зниження змісту, зайву антропоморфність образів, але для виправлення вже бракувало часу і сил.
Незалежно від трактування, сам космогонічний план комедії, що включає розповідь про принципи будови світу і його структурі вкупі з оповіданням про долі і шляхи людства (духовному і матеріальному) грандіозний.
1. Літературні джерела "Комедії"
Більшість учених пише про сплав християнського (середньовічного) і античного шарів, зі сплаву, одержуваного з них, Данте створив свою власну міру "своєрідний камертон" на який він опирається у своєму оповіданні. Надєждін Н. П. знаходив тісний зв'язок з античною поезією. На його думку, про це свідчить достаток міфологічних образів і зримі предметно-почуттєві деталі, але в той же самий час відзначав "непроникний морок алегоричного містицизму" (звірі в Аді, алегоричні фігури в Чистилищі).
Цікаве питання про обрання проводирем Вергілія в перших двох частинах подорожі, головна причина цього, як майже усі визнають, це спогад про VI пісню "Енеїди", тут є присутнім свідчення таємного знання. Але Вергілій не був першим: подорож Одісея в Країну Тіней, сходження Орфея в Пекло - усе це має тісний зв'язок з містеріями античності. Смерть і сходження в Пекло, воскресіння на Небеса - є доповнюючими одні одних дії, перша - необхідна підготовка до другого. Дуже цікаве дослідження Рене Генона, у якому говориться про ісламські корені сходження в Пекло: "…в ісламі ми зустрічаємо епізод "нічної подорожі" Мухаммеда, що так само включає сходження в інфернальні місця, а потім сходження в різні раї чи небесні сфери; визначені риси цієї "нічної подорожі" представляють з поемою Данте до такої ступені разючу подібність, що деякі дослідники хотіли в ньому бачити одне з принципових джерел натхнення поета…такі збіги аж до точних деталей не могли бути випадковими, і ми маємо підставу припустити, що Данте дійсно був натхненний значною мірою оповіданням Мухаммеда."
Ми вже згадувала про те, що "Комедія" виросла з клерикальної літератури, провансальської і куртуазної культури, "солодкого нового стилю". Любов, що пронизує світогляд зрілого поета, народилася з юнацкій "хворобливій" любові до Беатріче, чистота і натхненність досягла повного розкриття в любові до Бога в третій частині "священної поеми". Беатріче з дами серця трансформується у святу жінку і, на думку Гревса Н. М., "у символ Софії Премудрості Божої, що з'єднує твір із Творцем". Відношення поета і коханої, писав, наприклад, А. М. Ефрос " приймає вид релігійного культу: у Данте як би існує власна "свята трійця" - Христос, Богоматір і Беатріче, причому остання є його зв'язком з першими, усе йде через неї і від неї."
Данте думав, що його "Комедія" - призволення самого апостола Петра:
І ти, мій син, зійшовши до земної долі
Під смертним вантажем, сміливими вустами
Скажи про те, що я сказав тобі!
Але можливо це істина буде прийнята за неправду:
Ми істину, схожу на неправду,
Повинні зберігати зімкнутими вустами,
Інакше сором безвинно наживеш.
Ми бачимо, що корені поеми ідуть у глиб століть, вони різноманітні і на перший погляд не сумісна (наявність язичеських і католицьких мотивів), але при цьому вони усі вплинули і завдяки їм "Комедія" стала "божественної".
2. Жанрова особливість "Божественної комедії"
у висвітленні дослідників
Питання жанрової приналежності "Комедії" один із самих складних і найбільш дискусійних, більшість дослідників дотримують декількох напрямків, але ми не зустріли не одного вченого, що був би гранично точний у даному аспекті, деякі говорять про безпритульність поеми.
Данте в листі до Кан Грандіделла Скеля заявляв: "Зміст цього добутку, не простий, більш того воно може бути назване багатозмістовним, тобто маючим багато змістів". Нам здається, це можна віднести і до жанру здобутків.
Одна з найпоширеніших думок, що "Комедія" - це епос, а порівняння з Гомером стало звичайним. " Гомер був першим, Данте другим епічним поетом, утвір якого представляє ясний і зрозумілий зв'язок з пізнаннями, почуттями і релігією того століття, коли він жив, і зі століттями наступними", - пише Шеллі.2 Іноді Вергілія з "Енеїдою" зв'язують з "Комедією" Аліґ'єрі, пишуть про те, що перші два сторіччя твір називався "Дантеїдою", але більшість вчених обходять Вергілія стороною, вона вчитель і наставник Данте, можна змело сказати, що учень перевершив учителя. Віктор Гюго називає Гомера і Данте "двома геніями, які ведуть суперництво"3 . Пекло Гомера і Данте продуманіші, чим у Вергілія, де замість царства мертвих простий будинок з різними потаєними ходами і, на думку А. А. Катеніна, " у розповіді дуже холодно і майже смішно" Данте точно і чітко визначив місце свого Ада, у внутрішності земної кулі займає він величезний конус, униз звернений і сходиться в крапку в самій серцевині землі.
Треба сказати кілька слів про мову "Комедії", характерною рисою є безприсудкові конструкції, мова героїв здобуває епічно урочисте звучання, твір написано силабічним одинадцятискладником , про який Данте говорив, що він самий довгий і найбільш величний в італійському віршуванні, він не відтворюється засобами української мови.Виходить, мова говорить так за епос, але на кожну тезу в цьому міркуванні приходиться антитеза. Для епосу характерна статичність героїв, вони не змінюються під час оповідання, часом наділені однією яскравою рисою, можна говорити про їхню схематичність і статичність (Ахіллес - сильний, Одіссей - хитрий), але цього немає в Данте. Перед нами повстає ряд яскравих образів, що не втратили розуму й індивідуальності, нам дається психологічна характеристика людей, причому вона звичайно дуже маленька по обсягу, але дуже насичена по змісту. Наприклад, епізод зустрічі зі злодієм Ванни

 
 

ֳ

...