WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература світова, Всесвітня література → Шекспір - перший класик світової літератури - Реферат

Шекспір - перший класик світової літератури - Реферат


Реферат на тему:
Шекспір - перший класик світової літератури
Перший період творчості Шекспіра завершується створенням уславленої ліричної трагедії "Р о м е о і Д ж у л ь є т т а". Трагічна історія кохання Ромео і Джульєтти неодноразово описувалася італійськими новелістами епохи Відродження. Загальноєвропейської слави набула новела Маттео Банделло (1554). У 1559 р. її переробив французький письменник П'єр Буато, переклад новели якого було здійснено в Англії 1567 р. Ще раніше, у 1562 p., в Англії була опублікована поема Артура Брука "Трагічна історія Ромеуса і Джульєтти", яка й прислужилася Шекспірові як головне джерело.
У "Ромео і Джульєтті" Шекспір змальовує хвилюючу історію боротьби двох юних закоханих зі світом віджчлих упереджень і феодальної моралі. Голови ворогуючих родин - Монтеккі та Капулетті - й самі тяготилися віковою кривавою ворожнечею, причин якої вже ніхто не пам'ятав, але підтримували її, бо були вірними принципам феодальної честі. Ромео і Джульєтта стають жертвами цієї безглуздої ворожнечі, проте їхня загибель утверджує перемогу нової, гуманістичної засади: припиняє непримиренну ворожнечу.
Другий період творчості
На початку XVII ст. у творчості Шекспіра відбувається докорінний злам2. Оптимістична життєрадісна тональність, характерна для його ранніх творів, змінюється на трягічне світовідчуття. Але це зовсім не свідчить про кризу його таланту. Другий період творчості, навпаки, виявляється для Шекспіра часом створення найбільших драматургічних шедеврів - "Гамлета", "Отелло", "Короля Ліра" і "Макбета".
Зміна світовідчуття, зрозуміло, не була в Шекспіра несподіваною, а стала наслідком діалектики його світогляду. Каталізатором у цьому процесі послужили суспільно-політичні події тогочасної англійської дійсності, позначеної особливим драматизмом і контрастами.
Як вже зазначалося, Шекспір ступив на літературний шлях у роки найвищого піднесення національно-патріотичних настроїв і райдужних надій" Пояснюючи причини загального піднесення й оптимізму тих років, сучасний прогресивний англійський історик і шевсспірознавець Волтер Ралі досить красномовно і правильно підкреслює основні фактори тодішніх настроїв англійського суспільства. "Відкриття античності, - пише він, - виявило широку та прекрасну далечінь минулого, вивіз товарів з Нового світу, здавалося, підняв завісу чудового майбутнього, 1 англійці, "обмежений" народ, який віками обробляв ниви і пас худобу на свсаєму острові, відрізаний від великих політичних змін у Європі, раптом виявив себе у мистецтві мореплавства, у торгівлі по всій землі. 1 не дивно, що серце його наповнилося гордістю від усвідомлення сили і слави. Нове почуття захвату оволоділо країною, захвату від знань і могутності"1.
Для розуміння діалектики шекспірівського світогляду доцільно згадати основні гдодії англійської дійсності останніх тридцяти років XVI ст. у середині XVI ст. внаслідок інтенсивного розвитку мануфактурного виробництва, аграрних реформ і завершення церковної Реформації в Англії відбуваються глибокі соціальні зміни, які стали передумовою для поширення ідеології гуманізму.
Шекспірові твори другого періоду поділяються на кілька циклів, у кожному з яких переважає певна проблематика. ІІри цьому самий розподіл драм за циклами не залежить від їхніх жанрових ознак. Тому обидві комедії цього періоду виявляються в одній групі з трагедією "Гамлет". До другого циклу належать "Отелло", "Король Лір", "Макбет"; до третього - "Ан-тоній і Клеопатра", "Коріолан", "Тімон Афінський". Для першого циклу характерне невелике значення комічних елементів у сюжеті, залежність особистих доль героїв від цілого комплексу проблем суспільної моралі, надзвичайне багатство і значущість ідейного змісту.
У трагедіях другого циклу Шекспір створює найвищі зразки драми пристрастей. Глибокі страждання героїв зумовлені тут не стільки їхнім конфліктом із зовнішнім середовищем, скільки їхніми особистими помилками під впливом власних пристрастей.
У драмах третього циклу спостерігається поступове зміщення самого центру ваги трагічної дії. У. творах перших двох груп Шекспір розкриває усі життєві та суспільні супереч-
ності через характери й душевний світ героїв, а у п'єсах третього циклу - через показ діалектики самих суспільних відносин.
В основі трагедії Шекспіра "О т е л л о" (1604), як і в "Гам-леті", лежить конфлікт між особистістю і навколишньою дійсністю, але розв'язується він дещо в іншому плані. Основу сюжету Шекспір запозичив з новели італійського письменника Чінтіо, опублікованої в 1566 р.
"Отелло" Шекспіра - розповідь про велике кохання і трагедію обманутої довіри. Велике кохання Отелло й Дездемони гине внаслідок зіткнення із світом зла, честолюбства й лицемірства, втіленими в образі Яго.
Сюжет трагедії "Король Лір" Шекспір запозичив з "Хронік" Голіншеда, одного із своїх найулюбленіших письменників. Проблематика родинних стосунків щонайтісніше переплетена тут з проблематикою суспільно-політичною. З приголомшливою силою і дивовижною правдивістю у трагедії відтворено внутрішню еволюцію Ліра. "Дивлячись на нього, - писав М. Добролюбов, - ми спочатку відчуваємо ненависть до цього розпутного деспота; але, йдучи за розвитком драми, все більше примирюємося з ним як з людиною і закінчуємо тим, що сповнюємося гнівом і палкою злобою вже не до нього, а за нього і за цілий світ-до того дикого, нелюдського становища, яке може доводити до такого безпутства навіть людей, подібних Ліру".
Запозичивши основи сюжету із старовинних хронік, у "М а к б е т і" Шекспір ще раз повернувся до давно цікавої для нього проблеми узурпації королівської влади, розкриттю якої

 
 

Цікаве

Загрузка...