WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература світова, Всесвітня література → Життєвий і творчий шлях Оскара Уайльда (розширений реферат) - Реферат

Життєвий і творчий шлях Оскара Уайльда (розширений реферат) - Реферат

так і на "естетизм" стилю (А. Фет , М. Волошин , М. Вороний , М. Філянський , ранній В. Б.)
Передаючи через зовнішній світ внутрішній стон героя , поет традиційний - він не винаходить нових ритмів та інтонацію. Йому не без підстав дорікали у вторинності - занадто звичні його асоціації , літературні емоції. Він ніби ховається за емблему. Звідси і роль "маски" в його творчості. Він не хотів виливати своєї душі , та , мабуть, і не було таких хвилин творчого екстазу , які були б властиві іншому естету -- Ч.О. Суїнберну. Не було в його "декоративних фантазіях" романтичного демонізму , також тяжіючого до "маски" , але з іншою метою. Було , повторимо , обєктивування в традиційно - емблематичних образах , субєктивно - примхливих "імпресій" , було відчуття облудної хитрості світу. Так , у "Ранку" О.Уайльда читаємо :
Ноктюрн заснулої Темзи синьо - золотої
Акорди попелясто - жемчужні змінили.
Високий бюст проплив над сонною водою.
І тіні затремтіли - безвільно відступили.
Слід також відзначити , що Уайльд в своїй урбаністичній ліриці орієтується не тільки на естетичні ідеали парнасців , а й також на сімволістів. Особливо йому імпонував Поль Верлен. Їх можна назвати імпресіоністами. Поета хвилює насамперед "імпресія" ("літописати власні враження" - його кредо). Звідси і висунення на перший план "антуражу" і власного бачення , пошук екзотичних порівнянь ("місяць сховався за жовтуватою , як сірка , хмарою. З - поза бурої гриви блищить вона , як левине око"). У "Могилі Кітса" такі ж часом манірні до втрачання смаку , інколи дійсно цікаві образи прикривають головне - характер поета , якому присвячений твір. Загальні визначення ("поет - живописець" , "Гордливе серце , розбите приниження") не доповнюють наших уявлень про поетів - романтиків.
Більш безпорадні і по - людському зворушливі вірші і поеми , змістом яких виступають не літературні ремінісценції , не міфологічні та культурологічні ілюзії , а власний трагічний досвід поета. Така хрестоматійна "Балада Редінгтонської вязниці" , що переростає у філософську притчу про зневажання краси , про загибель кращих почуттів у людині , про "Смерть. Виснаження. Приреченість."
Якщо в перших віршах Уайльд проступає настрій гедоністичного імморалізму , то в "Баладі..." основним мотивом стає біль за "принижених і скривджених". Немає виявлень пересиченого інтелектуала , що виграє духовними скарбами , картинами далеких епох ("Сфінкс" , "Нещастя Ітиса" , "Людство", "Нова Гелена"). Немає у творі ніцшеанської пози. Оповідь ліричного героя про страту вбивці , деталі побуту вязниць , думки про Память , Гріх , Жах - все це супроводжується сардонічною думкою : "Кожен вбиває те, що любить". Використана л-ра:"Зарубіжна л-ра в навчальних закладах" за травень 97р., стр. 21-22.
Імпресіонізм (від фр. Impression - враження) - течія модернізму , яка відзначається ушляхетненим , витонченим відтворенням особистих вражень та спостережень , мінливих , миттєвих відчуттів та переживань.
Символізм ( від грецьк. Symbolon - знак , символ , ознака) - одна із течій модернізму , в якій замість художнього образу , що відтворює певне явище , застосовується художній символ , що є знаком мінливого "життя душі" і пошуком "вічної істини".
Естетизм - збірна назва літературно - мистецьких течій , представники яких у маніфестах та творах на перше місце висували естетичні програми , обстоювали естетичні особливості мистецтва.
Гедонізм - філософсько-етичне вчення , згідно з яким насолода , задоволення - це найвище благо , до якого прагне людина у житті і яке визначає її орієтацію в моральних цінностях.
Цинізм - зневажливе ставлення до культури , суспільства , його духовних і моральних цінностей , загальноприйнятих норм поведінки.
Етика - філософська наука , що вивчає походження і суть моралі , її характер , структуру , досліджує моральні категорії тощо. Часто терміни "етика" і "мораль" використовуються як синоніми.
Культ - релігійне вшанування якихось предметів або надприродної істоти; обрядовий бік релігії ; надмірне возвеличення чогось або когось.
Модернізм - (від фр.Modernisme , новітній ,сучасний) - основний напрям буржуазного мистецтва доби імперіалізму , що характеризується розривом з ідейними і художніми принципами класичного мистецтва.
Тема: Загальна характеристика драматургії ХІХ ст. Оскар Уайльд "Портрет Доріана Грея".
План.
1. Нові риси імпресіонізму в драматургії ХІХ ст.
2. Оскар Уайльд - видатний письменник англійського раннього модернізму.
3. Естетизм Уайльда , імпресіоністичність стилю.
4. Місце Уайльда у світовій літературі.
Семінар.
Тема: "Портрет Доріана Грея" як осереддя творчості Оскара Уайльда.
План.
1. Життєвий і творчий шлях письменника.
2. Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору "Портрет Доріана Грея".
3. Риси інтелектуального роману.
4. Вплив імпресіонізму на творчість письменника.
Використана література: "Христоматія за 10 клас" ст.333 - 335.
"Всесвітня література" - журнал за лютий 1999 року ст. 38.
"Христоматія за 11 клас" ст. 54 - 60.
"Зарубіжна л-ра в навчальних закладах" за травень 97р., ст. 21-22.
Журнал "Всесвіт" ст. 137-139.
"Христоматія" за 10 клас , ст.21-22.
.
Модернізм має багато течій. Наприкінці ХІХ - в першій половині ХХ ст. Сформувалися імпресіоннізм , символізм , акмеїзм , футуризм , сюрреалізм та ін.
Імпресіонізм (від фр. Impression - враження) - течія модернізму , яка відзначається ушляхетненим , витонченим відтворенням особистісних вражень та спостережень , мінливих, миттєвих відчуттів та переживань.
Сформувався у Франції в другій половині ХІХ ст. Насамперед у малярстві ( назва походить від картини К. Моне "Імпресія. Схід сонця",1873). Його представники - художники : К. Моне , Е. Мане , О. Ренуар , Е. Дега та ін. -- основним завданням митця вважали найприродніше зобразити зовнішній світ , витончено передати свої миттєві враження , настрої. "Я малюю те , що зараз відчуваю", -- зізнався К. Пісаро.
Імпресіонізм виявився плідним і для музики (М. Равель, К. Дебюссі,
М. де

 
 

Цікаве

Загрузка...