WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОбразотворче мистецтво → Колекція дитячих ансамблів за мотивами гуцульського костюма - Курсова робота

Колекція дитячих ансамблів за мотивами гуцульського костюма - Курсова робота

мистецтв с дійсними матеріальними затратами на виготовлення певного виду товару.
Ці затрати складаються іззатрат на засоби і предмети праці, а також із затрат па заробітню платню, науково-дослідні та проектпо-конструкторські розробки. Усі ці затрати у сукупній формі, що йдуть на виготовлення певного виду продукції і мають грошову форму називаються собівартістю. Собівартість мас складну внутрішню будову, а тому треба прослідкувати формуючі її чинники для визначення цінного еквіваленту нашого диплому.
Економістами виділяється розрахункова, фактична, виробнича та комерційна собівартості. Розрахункова собівартість - це затрати, що очікуються в перспективі на період виробничого процесу. Для її визначення
виходять із розрахунку рівня затрат на виробництво та передбачених заходів
щодо організації та технічного вдосконалення самого процесу виробництва. Цеп вид собівартості служить оспою для розробки подальших собівартостей.
Фактична собівартість вбирає дійсні затрати па виробництво за підсумками усього періоду створення продукції. Сюди включаються заграні па додатковий продукт, який слід розуміти як різноманітні штрафи, нені, неустойки, збитки від стихійних лих та аварій, скасування замовлень тощо. Цей вид собівартості допомагає у подальшому плануванні роботи, досягненні ефективності виробництва.
Виробнича собівартість передбачає затрати на виготовлення товару, враховуючи оплату допоміжного та управлінського персоналу, утримання офісів. Остання, комерційна собівартість" передбачає затрати на виробництво включаючи затрати на реалізацію виробленої продукції. Розмежування різних елементів собівартості дає змогу здійснювати їх облік і на цій основі визначати загальний обсяг затрат, виявляти тенденції їх динаміки і шляхи зниження.
Загалом собівартість ділиться на індивідуальну та суспільну. Індивідуальна собівартість інформує про умови виробництва, що склались у кожному конкретному виробництві на різних підприємствах. Це показує рівень ресурсного потенціалу та ефективність його використання на підприємстві. Суспільна собівартість є узагальненням індивідуальних собівартостей для даного виробництва па різних підприємствах яка визнана споживачами і є прийнятною, на ринку. Фактично суспільна собівартість
становить основу ринкової ціни товару.
Таким чином можна визначити загальну схему визначення собівартості
окремого продукту. Це можна визначити формулою:
W=c + q
де с - є вартістю спожитих засобів, а q -рівень нової вартості від живої праці. Саме складається із необхідної та додаткової продуктивної вартості (v + m ). Таким чином отримуємо формулу визначення собівартості продукту:
W= c + (v + m)
Структуру собівартості розглядати слід у двох площинах: за
елементами затрат та за статтями калькуляції, під якою розуміють
обчислення собівартості одиниці продукції. Нижче я подаю таблицю
обрахунку собівартості мого диплому.
Калькуляція витрат за матеріалами
№ п/п Назва матеріалу Одиниця виміру К-сть (м або шт.) Ціна (за 1 м чи за 1 шт.) Сума в гривнях
1 Тканина джинс-стрейч м 4 45 180
2 Тканина "компаньйон" м 4 25 100
3 Трикотаж
шт 3 35 35
4 Нитки
шт 2 1,50 3
5 Нитки
м 2 2 4
6 Клеєва підкладка м 1 8 8
7 Замок "блискавка" шт 7 4 28
8 Замок "блискавка" шт 2 1 2
9 Замок "блискавка" шт 1 0,5 0,5
10 Контактна стрічка м 0,1 2,5 0,25
11 Шнур кольоровий М 20 0,8 16
Всього 446,75
Загальна таблиця собівартості продукції
№ Статті калькуляції Сума в гривнях
1. Вартість основних і допоміжних матеріалів (за мінусом повернутих відходів) 446,75
2. Куповані напівфабрикати
3. Паливо та енергія на технологічні цілі 95
4 Заробітна платня основна
Додаткова 480
120
5. Відрахування на соціальні заходи 72
6. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 40
7. Інші виробничі витрати
8 Всього виробнича собівартість 1253,75
9 Позавиробничі витрати 120
10 Повна собівартість 1373,75
Таким чином загальна собівартість моєї дипломної роботи винесла 1373,75 гривень. Проте ринкова ціна має ще цілий ряд чинників, що можуть мати подальший вплив на формування одиничних цін кожної моделі зокрема. Обліково-відпускну ціну колекції можна вирахувати за допомогою наступної формули:
Цв = Цг + Ця + Цн
де Цв - відпускна ціна, Цг - передбачає рівень рентабельності виробництва (30%). Ця - надбавка за якість та відповідність художнім параметрам (25%) Цн - торгова націнка до ціни з ПДВ (20%).
Загальна собівартість дипломної роботи становить 1373,75 грн. Отже рівень рентабельності Цг вираховуємо:
1373,75 х 1,3 = 1785,88 грн. Надбавка за якість становить Ця: 1785,88 х 1,25 = 2232,35 грн. Випускна ціна таким чином буде: 2232,35 х 1,2 = 2678,82 грн.
Отже врахувавши основні економічні чинники, я вирахувала собівартість свого диплому - 1373,75 грн. Та обліково-відпускну ціну - 2678,82 грн.
ВИСНОВКИ
Дана дипломна робота стала можливістю дослідити особливості народного гуцульського костюма як невичерпного джерела для вивчення сучасної етнографічної науки, мистецтвознавства та моделювання, що дає змогу застосування історичного досвіду в сучасному дизайні одягу. Також вона є спробою висвітлення деяких проблем, малодосліджених на сьогоднішній деннь. Це стосується зокрема елементів дитячого костюма в контексті дорослого одягового комплекту, його специфіки та семантики. В процесі дослідження ми приходимо до висновку про можливість розгляду дитячого вбрання як складової традиційного костюма загалом, що має свої індивідуальні особливості.
Також в основі дипломної роботи є намагання створити модни дитячий одяг, поєднавши його з народним вбранням.
Підсумовуючи результати можна говорити про певні аналогії між специфікою дитячого вбрання, його особливостямми, такими, як зручність, практичність, особливості кольорової гами, та народним костюмом. Досконалість його форм, що викристалізувалися протягом віків, народний досвід у мистецтві моделювання є багатющим підгрунтям для створення сучасного модного одягу, що не позбавлений свого певного індивідуального стилю, присутність якого є в сьогоднішній моді надзвичайно актуальною.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Антонович Є., Захарчук-Чугай Р., Станкевич М. Декоративно-прикладне мистецтво - Львів:1992.
2. Вовк Ф. Студеї з української етнографії та антропології. К.: 1995.
3. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис - К.: Оберіг,1993.
4. Ніколаєва Т. Історія українського костюма - К.: Либідь, 1996.
5. Українська минувщина. Ілюстрований етнографічний довідник /А.Пономарьов, Л.Артюх, Т.Косміна та ін.- К.: Либідь, 1993.
6. Шухевич В. Гуцульщина: В 3 т /Видання друге - Верховина, 1999.-т.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...