WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОбразотворче мистецтво → Первісні графічні елементи в композиції - Реферат

Первісні графічні елементи в композиції - Реферат

розвиток усіх видів реклами. В цих умовах надзвичайно важливим завданням графічного дизайну є створення зразків промислової графіки, в тому числі фірмових і товарних знаків, які б поєднували в зображальних формах не тільки функціональність, технологічність виконання, образність, національні особливості, оригінальність, а також науково обґрунтовані принципи формотворення.
3.Геометричні передумови художнього формотворення знакових образів
У сучасних умовах стійкого попиту на продукцію графічного дизайну проблема проектування фірмових і товарних знаків, які б поєднували в собі такі властивості, як емоційна образність, логічно вмотивована оригінальність, простота, конструктивна ясність побудови, легкість візуального сприйняття, набула особливого значення.
За даними експериментальних досліджень, засвоєння візуальної інформації, впорядковані, закономірно побудовані зорові форми мають значно вищий показник засвоєння і відтворення, ніж "неправильні".
Якими б не були зображення знаків:фігуративними, атрибутивними, символічними чи абстрактними, - в основу їх завжди покладено певні геометричні закономірності.
Ще донедавна проектування знакових форм відбувалося традиційним методом, коли художник-дизайнер за аналогами або з безлічі зроблених натурних замальовок, ескізів зупиняв свій вибір на вдаліших за формою чи емоційною характеристикою зразках, поступово стилізуючи їх графічними засобами до елементарного рівня.
У зв'язку зі стрімким поширенням комп'ютерних технологій в усіх галузях людської діяльності людини традиційні "ручні" методи про-ектування знаків (ескізування, малювання оригінальних знаків "по сітці" чи за шаблонами) не витримують сьогодні ніякого порівняння з методами проектування засобів візуальної інформації за допомогою спеціальних потужних пакетів програм, які дозволяють залучати до арсеналу засобів графічної формалізації і естетичної виразності, крім елементарних, більш складні геометричні фігури: еліпс, гіперболу, параболу, спіралеподібні, циклоїдальні криві, їх різновиди та деякі інші. Сказане не означає, що відтепер слід позбутися "ручних" методів проектування, перейти виключно до машинних технологій. Навпаки, в художньому формотворенні мають синтетично поєднуватись традиційна і сучасна художні техніки з можливостями комп'ютерної графіки, інтуїтивні здібності, талант художника-дизайнера і науково обґрунтовані методи оптимального вибору проектного рішення.
Принциповим моментом у процесі комп'ютерного проектування об'єктів графічного дизайну має бути розуміння того, що різноманітні за пластичним характером геометричні образи несуть у собі особливу за тектонікою гармонійну узгодженість, яка в синтезі з композиційними та графічними засобами дає можливість отримувати зразки з високими естетичними показниками.
Проведений авторами порівняльний аналіз геометричної морфології найкращих фірмових і товарних знаків дозволяє побачити загальну картину сучасного стильового формотворення, а також кількісні співвідношення між собою знаків певної геометричної форми. Під час проведення аналізу свідомо не бралися до уваги знаки комбінованого типу (складені з кількох окремих форм чи різностильних елементів), знаки-логотипи, "мальовані" знаки сюжетного плану, а також знаки, у формі яких були наявні орнаментальні мотиви, національна символіка.
Об'єктами аналізу були знакові форми, які характеризувалися лако-нізмом, чіткою геометричною характеристикою, візуально-сприйнятним принципом побудови, цілісністю композиції і неподільністю форми, без текстових та декоративних аксесуарів. Загальна кількість знаків, що була проаналізована, становила 985 різновидів.
Результати аналізу геометричної морфології знакових форм свідчать, що:
- найбільшу перевагу художники-дизайнери надають квадрату і комбінаторним діям з квадратними модулями - таких знаків 18,71%;
- серед знаків, що складаються з одного елемента, який при цьому
є елементарним геометричним модулем, переважають круглі - 12,60%;
- знаки, побудовані на комбінаториці частин кола, круга, циркульних кривих, складають 11,52%;
- лінійні знаки, форма яких утворена плавним рухом неперервної лінії, ламаним лінійним контуром або низкою прямолінійних відрізків, посідають четверте місце - їх нараховується 11,08%;
- незважаючи на те, що переважна кількість знаків будується на квадратній чи прямокутній підоснові, "чисту" прямокутну конфігурацію мають лише 8,26%;
- знаки форми правильних 5-,6-,8-кутників складають 7,82%;
- форма рівнобічного трикутника і його комбінацій притаманна 6,3% від загальної кількості знаків;
- найбільш уживаною динамічною плоскою кривою в знакових формах є спіраль. Знаки, побудовані за обрисами її різновидів скла дають 5,21%;
- "об'ємні" і "просторові" характеристики мають відповідно 4,34% і 3,69% знаків;
- криві конічних перерізів: еліпс, парабола, гіпербола та їх відрізки властиві формам знаків, що символізують, як правило, активні, рухомі процеси або явища. Серед знакових геометричних типажів вони складають 7%;
- обриси циклоїди та її різновидів характеризують 3,47% знаків.
На підставі отриманих результатів не можна зробити висновків віднос-но пріоритету тієї чи іншої геометричної форми. Незважаючи на найбільшу кількість "квадратних" знаків - це не означає, що такі форми є "найкращими" або "модними". В процесі проектування вибір і обґрунтування композиції образу залежить від багатьох факторів: іміджу фірми, її стилю, рівня виробництва, характеристик товару, ринку збуту продукції, вимог замовника, кваліфікації спеціалістів, а також засобів проектування і відтворення проектної і демонстраційної графіки.
Проаналізовані "діючі" зразки фірмових і товарних знаків, розроблені кращими спеціалістами багатьох країн світу наприкінці 80-х - протягом 90-х років переважно традиційним "ручним" методом. Як наслідок цього, в основі композиції знакових форм домінують прості формотворчі принципи, елементарні геометричні форми. Складніші модулі типу спіралей, циклоїдальних кривих, конічних перерізів, безумовно, збагачуючи образно-пластичний арсенал знаків, використано обмежено, що пов'язано, очевидно, з проблемами точного відтворення форми кривих, відсутністю чи недостатньою кількістю в той час комп'ютерних технологій, подібних сучасним.
Список використаної літератури:
1. Шорохов. Композиція.
2. Баришніков. Основи композиції.
3. Михайленко, Яковлєв. Основи композиції.

 
 

Цікаве

Загрузка...