WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОбразотворче мистецтво → Розвиток живопису на Станіславщині ХІХ-ХХст. Натюрморт у творчості Я.В.Пстрака, М.Д.Сосенко, Каєтона Косинського - Дипломна робота

Розвиток живопису на Станіславщині ХІХ-ХХст. Натюрморт у творчості Я.В.Пстрака, М.Д.Сосенко, Каєтона Косинського - Дипломна робота

що несла в собі якийсь таємничий відгомін вірувань прадавніх часів, що збереглися в народних віруваннях, забобонах, в обрядах і звичаях. Вабила художників і барвиста краса народного мистецтва, що так виразно виступала в усіх де-талях побуту. Разом з тим в поетичному ладі творів, в життєвій канві сюжетів звучить і соціальний підтекст, за яким відчувається патріархальна відсталість галицького села.
Галицька художня інтелігенція усвідомлювала, що лише на ґрунті рідної культури можливі плідні художні пошуки. Під кінець XIX і на початку XX ст. з'являється той прошарок художників, вихідців з селянського середовища, для яких надбання народної культури, як і саме життя народу, були органічною часткою їх особистого життя, їх творчість нерідко надто сильно залежала від матеріальних і соціальних обставин, щоб перетворитися на забаву. Тому естетичні погляди, що культивувалися в головних центрах західноєвропейської куль-тури, не змогли знайти сприятливого грунту, щоб пустити глибоке коріння. До того ж частина інтелігенції в міру соціального походження і обставин тяжіла до селянського середовища.
А це й обумовлювало ту долю традиціоналізму у способі мислення, а можливо, й самій психології художника, яка визначала спадкову стійкість у сюжетах та засобах їх інтерпретації. Тому не випадково, мабуть, так послідовно розвинувся демократичний напрям, що пройшов з другої полови-ни XIX ст. через творчість К. Устияновича і Т. Копистинського до І. Труша, а далі через творчість І. Труша, А. Манастирського, Я. Пстрака, Й. Куриласа та інших художників у глибину кількох десятиліть XX ст.
Так само й пошуки в галузі художньої форми, що найбільше активізувалися під впливом краківської сецесії, тісно стикалися з цими демократичними тенденціями. Внаслідок цього творчість західноукраїнських художників не доходила до крайнощів песимізму, як і до надмірного ускладнення символіко-алегоричних образів чи нав'язливості мотивів еротики, які виявилися у творчості сецесіоністів Кракова, звідки пролягав ос-новний шлях впливів модерну.
У творчості західноукраїнських художників ці впливи менш зачіпали змістовну суть мотивів, традиційну основу сюжетики. Лінійно- і площинний стиль сецесії підпорядковувався насамперед виявленню емоційної виразності того чи іншого мотиву.
В и с н о в о к
1. Розвиток живопису на Станіславських землях ХІХ-ХХст відбувався в дуже складних історичних обставинах. У дослідженні розглянуто різні жанри малярства в регіоні. Його розвиток на зламі ХІХ-ХХст.- це був великий взліт майже після народження , це не лише об'єкт естетичної насолоди що примушує спостерігаючого задуматись над сенсом існування художників даного періоду.В цей час прослідковується відродження малярства як такого.У кращих роботах це бунт проти консерватизму, це нова пластична мова, нові засоби виразності - вибух у мистецтві.
2. Вивчення історичного розвитку малярства дозволяє розширити зміст і об'єм наукових знань в період з середини ХІХ -ХХст. Ці знання можна використовувати в позашкільних навчальних закладах а також різних мистецьких гуртках.
3. Проведено науково-пошукове комплексне дослідження творчості художників Івано-Франківщини в українському мистецтві.
4. Виявлено характерні особливості розвитку їхньої творчості в різні історичні періоди.
5. Простежено жанр натюрморту та інших жанрів в творчості найвідоміших художників Івано-Франківщини.Охарактеризовано їх творчу манеру.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Література:
1. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 року. -К.Д913. -524с.:іл.
2. Гірський B.C. Історія української філософії. Курс лекцій. - К.: Наук. Думка, 1997. - 286с.
3. Полєк В: Майданами та вулицями Івано-Франківська - Львів : Світло і тінь, 1994. -90с. :іл.
4. Ісаїв Петро. Історія міста Станиславова // Альманах Станиславівської землі / Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. Т.1. / Ред. -упоряд. Б.Кравців. - Нью-Йорк - Торонто - Мюнхен , 1975. - С. 32-103
5. К.П. Українська влада у Станиславов! 1941р. 7/ Альманах Станиславівської землі / Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. Т.1. / Ред. -упоряд. Б.Кравців.- Нью-Йорк - Торонто - Мюнхен , 1975. - С. 150-151.
6. Грабовецький В. Історія Івано-Франківська. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. -304с. :іл.
7. Субтельний О. Україна. Історія. К.: Либідь, 1991. - 512с.:іл.
8. Бурдуланюк В. Історія культури Прикарпаття. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1997. -96с. :іл.
9. Мадьків Тимотей. Історія Української державної гімназії у Станиславов! // Альманах Станиславівської землі / Збірник матеріялів до історії Сташіслпвовп і Станиславівщини. Т.1. /Ред. -упоряд. Б.КравцівгНью-Йорк - Торонто -Мюнхен 1975, - с.261-302.
10. Молинь В. З художнього життя Галичини ІІ половини ХІХ-початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.В.Гнатюка : серія : Мистецтвознавство. - 2001. - № 2 (7). -106с. - С. 97 - 102.
11. Васильчук М. Брати Білоус та їх внесок в українську культуру. - Коломия, 1995.
12. Гнатюк М. Школа деревного промислу в Коломиї // Галичина. Часопис Івано-Франківськ - 1999. -Ж1-С.172-178.
13. Шпільчак В. Декоративна пластика будівель Івано-Франківська початку XX століття // Вісник Прикарпатського університету Випуск ІІ. Івано-Франківськ: Плай, 2000. - 198с. С. 134-141.
14. Ставничий І. З театрального життя у Станиславова // Альманах Станиславівської землі / Збірник матеріялів до історії Станнславова і Станиславівщини. Т.1. / Ред. -упоряд. Б. Кравців - Нью-Йорк -Торонто - Мюнхен , 1975. - С.574-576.
15. Наукові записки Краєзнавчого музею. Випуск 5-6. -Івано-Франківськ : Місто НБ, 2001. - 759с
16. Ревуцький В. В орбіті світового театру, - Київ-Харків-Нью-Йорк: 1995. - 243с.
17. Шлемко О. Гуцульський театр Гната Хоткевича як самобутнє мистецьке явище // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Випуск І. - Івано-Франківськ: Плай, 1999.-170с. С. 106-112.
18. Грабовецький В., Гаврилів Б., Карась Г. Івано-Франківськ у пам'ятках історії та культури. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001. - 136с/. іл.
19. Гаврилів Б., Арсенич П., Процак Р. Літопис Івано-Франківська (Станіслава). - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - 136с.: іл.
20. Б.Кравців. Станіславівські видання і видавництва // Альманах Станиславівської землі/Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. Т.1./Ред. -упоряд. Б.Кравців. - Нью-Йорк - Торонто -Мюнхен, 1975. - С.530-535.
21. Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865-1939рр.) : Історико-бібліографічне дослідження. - Львів, 2001. - 364с.
22. Галушко М. Українські часописи Станіслава (1879-1944) : Історико-бібліографічне . дослідження. - Львів, 2001. - 304с.
23. Tyrowiez Ludwik4 Wspolczesni Malarze Stanislawowscy // Odbitkaz zesztu 2. rocznika 1/1938. Kwartalnika Zloty Szlak. - 4s.
24. Романюк М.М., Галушко М.В. Українські часописи Коломиї (1865-1994 pp.) : Історико-бібліографічне дослідження. - Львів, 1996. - 233с.

 
 

Цікаве

Загрузка...