WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОбразотворче мистецтво → Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - Курсова робота

Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з образотворчого мистецтва
Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах
ПЛАН
І. Предмет трудового навчання у системі інших предметів початкової школи.
ІІ. Вишивання міні вишивки на уроках предметів трудового навчання у початкових класах.
1. Вишивка - один із видів декоративно-прикладного мистецтва.
2. Особливості гуцульської міні вишивки.
3. Підготовка до вишивання:
а) перенесення рисунка на тканину;
б) робоче місце вишивальниці;
в) інструменти та приладдя для вишивання.
4. Види швів міні-вишивки хрестом.
5. Особливості роботи вчителя з учнями під час вивчення тем з міні вишивання хрестиком у початкових класах.
ІІІ. Значення вивчення тем з міні вишивання хрестом на уроках трудового навчання у початкових класах.
I. Предмет трудового навчання у системі
інших предметів початкової школи.
Демократизація суспільства, Вільний розвиток особистості по-новому ставлять питання про якість перебудови навчально-виховного процесу, створення цілісної системи змісту освіти, реалізації в педагогічному процесі принципу гуманізації. Нова методологія виховання ґрунтується на гуманістичних цінностях і спрямована на підвищення моральності суспільства. Це вимагає від педагогічної науки нових виховних систем, здатних готувати громадян з високими почуттями відповідальності й обов'язку, свідомою дисципліною, безкорисливим внесенням особистого потенціалу на благо розбудови Української держави. Потрібна розробка нових підходів до обґрунтування наукових засад морального, трудового, естетичного, фізичного і родинного виховання для здійснення широкої програми оздоровлення суспільства.
Одним із напрямів такого оздоровлення є трудове виховання молоді і підготовка її до самостійного життя та праці в сучасних умовах школи.
Найважливішим аспектом цієї проблеми є праця як засіб всебічного і гармонійного розвитку особистості, як основа виховання громадянськості, умова розумового, фізичного та естетичного становлення особистості.
Праця задіює учнів у складній системі суспільних відносин, формує морально-ціннісні орієнтації. "Праця як виховний засіб можлива лише як частина загальної системи" , - писав А.С. Макаренко.
Трудове виховання починається з І класу і органічно зливається з навчальним процесом, з усім життям колективу. В трудовій діяльності відшліфовуються світоглядні позиції школярів, у праці формується особистість людини як творця, який діє в ім'я гуманних ідеалів суспільства.
Важливе місце серед навчальних дисциплін у початкових класах займає трудове навчання, на яке за навчальним планом відводиться 1 год. на тиждень (34 год. на навчальний рік). Трудове навчання у початкових класах є важливою ланкою в єдиній системі навчання, виховання й розвитку учнів і має визначені певні цілі:
- повідомлення початкових відомостей про різні галузі виробництва, матеріали, інструменти, приладдя, які часто зустрічаються;
- формування трудових умінь і навичок, прищеплення елементів трудової культури;
- виховання працелюбності, старанності, охайності.
Програмовий матеріал розподілений у певній послідовності з урахуванням поступового розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей і досвіду, нагромадженого на уроках трудового навчання. У зв'язку з цим співвідношення видів навчальної роботи протягом усього навчального курсу змінюється.
У процесі трудового навчання школярі отримують відомості з графічної грамоти, оволодівають комплексами знань, умінь і навичок обробки різних матеріалів, вчаться планувати роботу, правильно розташовувати на робочих місцях матеріали і інструменти, виконують розмітку деталей виробів за допомогою креслярських інструментів, вчаться читати прості креслення, технологічні карти.
Учні обробляють папір, тканину, пластилін, природні матеріали, метали, працюють з конструкторами. Вивчаючи сільськогосподарську працю, учні обробляють ґрунт, готують насіння до висівання, вирощують рослини.
Тематику видів діяльності, запланованих навчальною програмою, і розподіл годин по темах можна прослідкувати, розглянувши таку таблицю:
Види діяльності Класи
І ІІ ІІІ
Стабільна частина 34 26 24
Робота з папером і картоном
Робота з папером і картоном з елементами графічної грамоти
Природні матеріали
Робота з різними матеріалами
Елементи конструювання і моделювання
Тканини і волокнисті матеріали 7
10
5
-
5
7 -
8
4
4
4
6 -
8
-
8
4
4
Варіативна частина - 8 10
Народна вишивка
В'язання і макраме
Обробка деревини з елементами народознавства
Технічне моделювання і конструювання
Сільськогосподарська праця
Всього: 34 34 34
У "Пояснювальній записці" до "Програми з трудового навчання для І-ІІІ класів загальноосвітньої школи" говориться:
"...Програма з трудового навчання складається із стабільної і варіативної частин. Вибір варіантів здійснюється в залежності від регіонів країни, з урахуванням місцевих трудових традицій, особливостей шкільної навчально-методичної бази, підготовленості вчителя до проведення окремих видів робіт. Зміст варіативної частини допускається розробляти на місцях і затверджувати адміністрацією школи.
Уроки варіативної частини (крім сільськогосподарської праці) доцільно проводити у класах з наявністю більше двадцяти учнів по підгрупах (за рахунок факультативних занять). Так, уроки розділів "Народна вишивка", "В'язання і макраме" може проводити класовод або вчитель обслуговуючої праці...
Це сприятиме наступності в навчальному процесі.
Приблизно 80 % часу на роках відводиться на виконання трудового завдання, решта - на актуалізацію опорних знань, повідомлення технологічних і агротехнічних відомостей, аналізу і оцінці учнівських робіт.
Всі роботи проводяться при обов'язковому дотриманні правил безпеки праці й санітарно-гігієнічних вимог. Інструменти і сільськогосподарський інвентар повинні відповідати віковим особливостям учнів.
Особливу увагу слід приділяти організації практичної діяльності учнів не лише на уроці, а й позаурочний час. Орієнтуючись на інтереси і нахили дітей, поціль давати їм посильні завдання на удосконалення або оздоблення виробів, виготовлених на уроці, підбір матеріалів до майбутніх виробів. Засобом активізації трудової діяльності учнів має бути проведення в позаурочний час дидактичних ігор, змагань діючих моделей.
Програмою визначено для кожного класу рівень знань і вмінь учнів на кінець навчального року".
Серед багатьох видів діяльності, якими займаються школярі на уроках трудового навчання, важливе місце посідає робота з текстильними матеріалами, а зокрема - вишивання.
Загальновідомо, що ручна вишивка сприяє розвитку особистості, її образному мисленню, естетичному вихованню, а також координації рухів, відчуттю відстані та інших функціональних дій учнів початкових класів. Умайбутньому, особливо дівчаткам, це дасть можливість створити своїми руками затишок у домівці, а, можливо, й передбачити професію вишивальниці.
За навчальним планом на вивчення тем з вишивання відводиться така кількість годин:
І клас - 4 год.
ІІ клас - 2 год. (варіативна частина - 8 год.)
ІІІ клас - 0 год. (варіативна частина - 10 год.)
Навчально-виховні завдання на уроках вирішуються, головним чином у процесі практичної роботи. Особлива увага звертається на оволодіння різноманітними прийомами праці,

 
 

Цікаве

Загрузка...