WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення - Реферат

Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення - Реферат

низькокваліфікованої робочої сили і чужої системи творчості, за її подальшу колонізацію та зросійщення. Фактично йдеться про інтелектуальний атниукраїнізм, який засмічуючи національний інформаційний простір патогенним ворожим текстом, ігнорує не лише українську мову як державну, а й по суті виступає проти самої державності України.
З огляду на це державним пріоритетом повинен стати, по-перше, курс на збереження у ринковому просторі, в який ми вступаємо, своєї національноїідентичності та спадкоємності розвитку. Тому давно слід на державному рівні опрацювати комплексні програми стратегії розвитку інтелектуального потенціалу як засадничих елементів національної безпеки України, як основоположної складової і наскрізного чинника розвитку УНІ в умовах нової Європи і динамічного світу.
По-друге, є нагальна потреба опрацювання державної програми елітаризації українського суспільства та інтелектуальної його орієнтації на такі невмирущі цінності, як Знання і Розум, Духовність і Патріотизм, Свобода і Творчість. Адже з перших днів набуття незалежності слід було б виокремити цю ідею з-поміж розмаїття щоденної суєти, періодичної передбиворчої боротьби та майже суцільної моральної збіднілості принаймні такими трьома актуальними ідеологемами.
Якщо Ви мудра і працьовита людина, справжній фахівець, то маєте всі підстави, аби бути особистістю новаторською, творчою, націленою на добрі вчинки.
Якщо Ви творець нового, то чому б Вам не спрямувати свої зусилля на розбудову соборної, економічно і політично суверенної, інтелектуально самостійної, духовно та матеріально багатої України?
Якщо Ви патріот України, порядна і побожна людина, вірите в єдиного Бога - Творця Неба і Землі, що створив за своєю подобою людину, то чому б Вам не докласти максимальних зусиль, аби: а) всім українцям стати "за одно" і об'єднатися в Єдину Національну церкву; б) сформувати політичну українську націю та утвердити українську мову як державну; в) розбудувати справедливе модерне громадянське інформаційне (чи постінформаційне) суспільство на засадах Триєдиності національного, соціального і духовно-інтелектуального.
Якщо все це так, то чи не краще кожному покласти бодай маленьку цеглинку у фундамент українського державотворення та націотворення, засвітити маленьку свічку свободи і незалежності, ніж плакати і проклинати темноту імперії зла. Хто претендує стати народним обранцем на всіх рівнях управління, повинен не тільки характеризуватися відповідним рівнем особистого інтелектуального потенціалу (найвищою кваліфікацією у потрібній для розбудови держави галузі діяльності, набутим досвідом, реальними результатами праці тощо), мати необхідний політикові талант для розв'язання поточних і перспективних проблем України, врешті - досить міцне здоров'я (зокрема і психічне) та величезну працездатність, але й вирізнятися такими чеснотами, як Патріотизм, висока Мораль, Честь та Духовність.
Використання цих критеріїв у процесі рекрутування нашої політичної еліти сприятиме утвердженню у суспільстві культу Знань і Розуму, Інтелекту та Творчості. При такому підході УНІ стане не лише об'єднуючою ідеєю, а й чинником інтелектуалізації нації та прояву політичних, ділових здібностей державних лідерів, зорієнтує партії не на ворожнечу, а на пошук компромісів у найскладніших проблемах розвою України та його ідеологічного забезпечення.
Духовній еліті, як і владі, також належить турбуватися про українську систему ідеологічного забезпечення державотворення, яка засадничо випливає із природи духовно-інформаційної мобільності (ДІМ) нації7. ДІМ нації - це той суспільний інгредієнт сукупності існуючих доктрин державотворення, який надає їм на нашій землі забарвлення українськості, акумулює спадкоємність, соборність та прогресивність розвитку України як самостійної і самодостатньої одиниці у світовому розмаїтті народів і держав. Виходячи із завдань інтелектуального забезпечення УНІ, елітаризації суспільства та необхідного удосконалення особистісного фактора, концепція підвищення духовної інформаційної мобільності (ДІМ) нації та людини у сучасному світі жорсткої конкуренції може і повинна стати основою метастратегії УНІ та її інтелектуального забезпечення.
Конкретні напрями впровадження та оптимізації такої мобільності у вертикальних і горизонтальних її формах наповнюють тезу про інтелектуальне забезпечення УНІ конкретним змістом. За допомогою вертикальних форм (структур вертикальної передачі інформації від покоління до покоління) формуються історична пам'ять і національна свідомість, гордість і менталітет народу, базовий (ресурсний) рівень знань - національна освіта, культура, духовність, традиції, громадська думка, виховний ідеал, норми поведінки, ціннісні орієнтації та ін. За допомогою горизонтальних форм передачі (на рівні одного покоління чи особи) - інтелектуальний потенціал народу, наука і наукові школи, система інтелектуальних національних центрів, творчі та інноваційні організації. У вертикальному русі знань першорядна роль належить сім'ї, школі, культурі, релігії, традиціям, а в горизонтальному - національній науці, різним формам творчості та підвищенню кваліфікації, фаховій перепідготовці та адаптації до нових умов, соціальній активності людей. Кожен має свою "вертикаль" знань, досвіду, які є стартовою базою для творчості та досягнення певного рівня елітарності у суспільстві.
Метастратегія УНІ має націлювати кожного і українство в цілому на виконання принаймні трьох архіважливих завдань суспільного розвитку. По-перше, українська нація має стати якомога мобільнішою у здобутті традиційних та творенні нових знань (інформації, передового досвіду, інтелектуального продукту), реформуванні та інтеграції власних систем освіти, науки, економіки, кращого використання людського потенціалу. По-друге, в процесі державотворення вона повинна активніше синтезувати вітчизняний і зарубіжний позитивний досвід для підвищення свого добробуту, пристосовуючись до ринкових умов господарювання, однак не поступаючись національною (традиційною) основою свого духовного розвитку. По-третє, ставитися до мови як до природного субстрату духовноінтелектуального потенціалу нації, а суспільної еліти - як до ядра нації, носія і основного генератора такого потенціалу. Отож, суспільний механізм удосконалення і розвитку цього потенціалу - це перманентне і комплексне удосконалення форм духовної інформаційної мобільності нації та творення її активного, національно свідомого ядра. Рухаючись по "горизонталі", зводимо не лише ДІМ нації, піднімаємося на її духовну висоту, а й заразом підносимо вище (на рівень здобутої інформації, знань, досвіду тощо) планку "вертикалі" для всіх прийдешніх.
Це - сутність інформаційної взаємодії як такої. В протилежному випадку діє так

 
 

Цікаве

Загрузка...