WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Формування мовної особистості в школі: ретроспективи і перспективи - Реферат

Формування мовної особистості в школі: ретроспективи і перспективи - Реферат

матеріалу;
- реалізація в процесі навчання ідеї позитивних мотиваційних настанов за рахунок включення відомостей про значення української мови в професійній діяльності людини;
- розробка змісту навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю з урахуванням психологічного, психолінгвістичного, особистісного, комунікативно-діяльнісного, функціонально-стилістичного, етно- та соціокультурологічного підходів до навчання мови, що забезпечить формування мовної, мовленнєвої, комунікативної, культурологічної компетенції учнів;
- відбір форм, методів, засобів навчання, розрахованих на постійне залучення учнів до активних форм спілкування;
- чергування репродуктивних і креативних дій учнів у системі роботи через упровадження вправ на удосконалення аудіативних і читацьких умінь під час продуктивних видів мовленнєвої діяльності, формування правописних умінь і навичок [2, 27].
Розмірковуючи про мету мовної освіти в школі, І.П.Ющук [11, 11] підкреслює, що одні основним завданням шкільного курсу рідної мови вважають формування в учнів орфографічної, пунктуаційної й стилістичної вправності, інші прагнуть навчити дітей гарно й змістовно висловлюватись, ще інші на перше місце ставлять бездоганне знання правописних правил. Це, без сумніву, важливі грані виховання всебічно розвиненої рідномовної особистості. Але все втрачає сенс без любові до рідного слова. Однією з найперших засад вивчення української мови має стати забезпечення мовної стабільності учнів, виховання в них мовного обов'язку щодо своєї держави і через розуміння взаємозв'язку питань розвитку мови з державотворчими проблемами виховання активної мовної особистості, небайдужої до мовних проблем держави.
У цьогорічних "Методичних рекомендаціях щодо вивчення української (рідної) мови" [10, 29] головним завданням вивчення української мови визначено підготовку мовно грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетентності, що ґрунтується на системі знань про мову та її граматичну будову, самобутньої мовної особистості, яка має значний словниковий запас, засвоїла основні норми літературногомовлення, здатна вільно виражати свої думки та почування в усній та писемній формі, у будь-якому стилі та жанрі, що якнайкраще відповідають ситуації спілкування; також рідна мова формує високий рівень духовності й інтелекту людини, у свідомо-практичній мовленнєвій діяльності формує її світогляд, свідомість і психотип. У процесі реалізації соціокультурної змістової лінії актуальною залишається проблема національної самоідентифікації учнів, формування у них патріотизму, духовної культури, пов'язаних із вибором мови спілкування. Особливо закцентовано увагу на українознавчому аспекті вивчення мови у сучасних підручниках для середніх загальноосвітніх закладів.
А в чому ж вбачають мету мовної освіти самі учні? Звернемося до результатів опитування школярів, проведеного у 2005-2006 роках науковцями НДІ українознавства (загальна кількість респондентів - 2824, анкетуванням було охоплено всі регіони України). Добре володіння мовою заради задоволення повсякденних комунікативних потреб вважають пріоритетним 68% опитаних (див. наведені нижче діаграми). Важливість мовної компетентності в успішності професійної діяльності визнає 82% учнів, що відповідно проектується на майбутній вступ до вищих навчальних закладів. Несподіваною, з огляду на усталену громадську думку про непатріотичність сучасних школярів, є відповідь на четверте питання: 81% респондентів бажають вивчити українську мову для того, щоб бути справжніми громадянами України.
Викладання української мови має бути підпорядковане комплексним потребам виховання мовної особистості. Спираючись на концепцію вивчення української мови, запропоновану С.Єрмоленко та Л.Мацько, вважаємо основою мовної освіти пробудження індивідуальної мовотворчості, таке засвоєння мови, яке забезпечує вільне самовираження особистості у різних сферах людської діяльності. У мовній освіті мають гармонійно поєднуватися три складові: грамотність, лінгвістичне мислення і національно-мовна свідомість. Ефективність мовної освіти і її відповідність сучасним стандартам визначатиметься її спроможністю дати Українській державі громадян, які вільно володіють державною мовою, забезпечити їх високий інтелектуальний розвиток, виховання духовно-емоційної сфери, національно-патріотичне виховання засобами мови.
Література
1. Білодід І.К. Мовознавча наука і школа // Мовознавство і школа / Відп. ред. М.А. Жовтобрюх. - К.: Наукова думка, 1981. - С. 5-21.
2. Горошкіна О.М. Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ-го ступеня природничо-математичного профілю: Автореф. дис. …доктора пед. наук. - К., 2005. - 40 с.
3. Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема // Дивослово. - 2006. - № 5. - С. 2-5.
4. Дороз В. Вивчення української лексики в поліетномовних школах: лінгвокультурологічна робота // Дивослово. - 2005. - № 12. - С. 10-13.
5. Дружененко Р. С. Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи: Автореф. дис. … канд. пед. наук. - Херсон, 2005. - 18 с.
6. Кононенко В. Етнологічні засади вивчення української мови // Українська мова в освіті: Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. - Івано-Франківськ: Плай, 2000. - С. 43-56.
7. Русанівський В.М. Наукові вимоги до сучасних підручників з мови // Мовознавство і школа / Відп. ред. М.А. Жовтобрюх. - К.: Наукова думка, 1981. - С. 201-217.
8. Симоненко Т.В. Формування національно-мовної особистості на уроках української мови в 5-7 класах: Автореф. дис. … канд. пед. наук. -К., 2000. - 18 с.
9. Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики: Збірник матеріалів. - К.: НДІУ, 2006. - 96 с.
10. Федоренко В., Скуратівський Л. Методичні рекомендації щодо вивчення української (рідної) мови у 2006-2007 навчальному році // Дивослово. - 2006. - № 8. - С. 29-40.

 
 

Цікаве

Загрузка...