WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Філософська наука та освіта в сучасних умовах - Реферат

Філософська наука та освіта в сучасних умовах - Реферат

Філософська наука та освіта в сучасних умовах
Розмірковуючи про філософську науку та освіту, слід зазначити, що філософія, на відміну від будь-яких інших наук (наприклад, фізики, хімії, біології тощо), постає в декількох іпостасях: як форма суспільної свідомості, як теоретична основа світогляду, як методологія, як наука. Це накладає певний відбиток на ті знання та відкриття, які здійснюються у філософії. Якщо відкриття у фізиці, наприклад, чи у юриспруденції залишаються в межах знань цієї конкретної науки або в її прикладних аспектах, то відкриття у філософії носять міждисциплінарний характер або й взагалі парадигмальний. Тобто, перекладаючи з професійної термінології на повсякденну мову, відкриття у філософії фактично є постановкою проблеми та способом її розв'язання в конкретно-історичних умовах, що виступає і певним зразком для всіх інших наук.
Наприклад, Джон Локк, досліджуючи шляхи пізнання, робить відкриття, що людська душа - tabula rasa (чиста дошка), а все наше знання має досвідний характер. І цим відкриттям керуються всі науки. А в соціальному плані проголошення Локком людської душі як чистої дошки веде до критики, а потім - і до знищення станового поділу суспільства. Виявляється, що людина народжується не принцом, графом, міщанином чи кріпосним, а вільною та рівною від природи. Завдяки цьому, Дж. Локк є батьком сучасної ідеології лібералізму.
Або ж, перед Другою світовою війною та під час її, коли людство стояло перед загрозою тотального знищення, французький екзистенціалізм в особах Жана-Поля Сартра та Альбера Камю робить відкриття, що свобода має індивідуальне забарвлення і переломлюється крізь особистісне людське існування: сміється, плаче, кохає не суспільство, а конкретний індивід. І таке тлумачення свободи залишає помітний слід в антропологічних дослідженнях 50-60-х років XX ст. А в соціальному плані Сартр відкриває та обґрунтовує суперечність між величчю людського генія і цинізмом намагань знищити цей геній його ж здобутками (наприклад, відкриття поділу атомного ядра породжує атомну бомбу, відкриття лазера формує ідею космічних війн і т.п.).
Під час Першої світової війни виникає ідея Сполучених Штатів Європи. Сьогодні вона реалізована у формі Європейського Союзу, таких європейських інституцій, як Парламентська Асамблея Ради Європи, Організація з безпеки та співробітництва в Європі тощо. І тут виникає проблема глобалізму, відповідь на яку теж повинна дати філософія відкриттями в цій галузі.
Отож філософія робить ті відкриття, які стосуються, насамперед, проблем буття людини. І вони ніколи не припиняться, доки існує людина як розумна та соціальна істота.
Філософія як наука та форма теоретичних знань існує у певних системах чи школах, які прийнято називати за іменем автора, за назвою міста чи за основними ідеями (наприклад, академія Платона, система Гегеля, вчення Шопенгауера, екзистенціалізм тощо). Що стосується вітчизняної філософії, то на сучасному етапі можна говорити про Київську філософську школу, започатковану свого часу академіками П.Копніним та В.Шинкаруком, до якої належать М.Попович, С.Кримський, І.Бичко, В.Табачковський, В.Горський та інші вчені.
Представниками Київської філософської школи досліджуються проблеми логіки та методології науки, філософської антропології, питання вітчизняної філософії та культури і багато інших. Про результати діяльності цієї школи свідчать численні конференції, симпозіуми, семінари, публікації. Згадаймо хоча б одну з прекрасних книг директора Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України академіка М.Поповича "Історія української культури", яка стала рубіжною.
Розвиток сучасної філософської науки в Україні визначається в основному наступними пріоритетними напрямами. По-перше, це фундаментальні дослідження світового філософського процесу. Під фундаментальними дослідженнями мається на увазі, насамперед, аналіз впливу епохальних відкриттів планетарної філософії на сучасні її течії і напрямки. Як приклад можна назвати вплив Арістотеля на сучасну філософську герменевтику, Епікура - на філософію екзистенціалізму, Гоббса - на філософію мови і т.д.
По-друге, дослідження філософської думки в Україні. Мова - як про конкретні постаті в українській філософії, так і про визначення місця й ролі українських філософських досліджень у контексті світової філософії. Для цього багато чого робиться на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Значною мірою цьому сприяло відкриття на філософському факультеті в 1991 р. кафедри української філософії та культури. За цей час кафедрою видано ряд монографій, підручників, навчальних посібників. Серед них - "Українська філософія в іменах" (Огородник І.В., Русин М.Ю.); "Фольклор як феномен культури" (Русин М.Ю.); "Історія філософії України" (Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю.) та ін.
Ведуться серйозні дисертаційні дослідження: "Проблема держави в історіософській концепції В.Липинського в контексті Європейської консервативної думки" - кандидатська дисертація доцента Тукаленко І.А.; "Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-х років ХХ ст. (М.Г.Хвильовий, М.Г.Куліш, О.С.Курбас)" - кандидатська дисертація доцента Вдовиченка Г.В.; "Дмитро Чижевський як історик філософії" - кандидатська дисертація доцента Погорілого А.О.; "Проблема людини у філософії і культурі України ХVІІІ ст." - кандидатська дисертація доцента Огнєвої Т.К. та ін.
Раніше філософська освіта здобувалась на єдиному філософському факультеті в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тепер у всіх вищих навчальних закладах України обов'язково вивчається цикл філософських та соціально-політичних дисциплін: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, риторика, політологія. І це не є чимось екстраординарним, адже іще в царські часи, аби вступити до університету, претендент повинен був прослухати пропедевтичний курс філософії в гімназії. Тобто філософська освіта має в Україні свої давні історичні корені.
Сьогодні в Україні, крім нашого факультету, існують 12 філософських факультетів та відділень, 14 відділень політології, що функціонують у структурі соціологічних, історичних або юридичних факультетів.
Нерідко трапляється, що вітчизняний шлях "трансформації філософії" (особливо у сфері фахової освіти) виявляється доволі дивовижним. Ситуація склалася таким чином, що разом із систематичністю в негативному значенні цього слова (тобто системотворчістю з позицій "єдино вірної й наукової") нерідко виявляється відкинутою і систематичність у позитивному розумінні (тобто представлення філософії як цілісної теоретичної системи осмислення світу). Ось цей, на жаль, поширений на сьогодні, момент і зіграв свою злу роль у компрометації філософського знання загалом і фахової філософської освіти зокрема.
Виявилося, що на філософських факультетах, котрих сьогодні чимало, замість філософії саме як цілісної теоретичної системи, а не

 
 

Цікаве

Загрузка...