WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Філософія освіти XXI століття - Реферат

Філософія освіти XXI століття - Реферат

держави.
Водночас все більш очевидним стає, що держава буде тим більш успішною, чим більшою мірою її громадяни будуть здатні до спілкування зі світом. Ось чому ми повинні в освіті, а потім і в суспільстві в цілому, здійснити своєрідний "мовний прорив". Це означає, з одного боку, забезпечити знання усіма громадянами української мови, як потужного національно-об'єднуючого чинника, також рідної мови, а з другого - забезпечити вільне володіння кожним випускником навчального закладу однією чи декількома іноземними мовами.
Саме з цією метою з 1 вересня цього року в других класах усіх більш ніж 21 тисячі шкіл України введено вивчення першої іноземної мови. Думаю, що в базовій середній школі з часом слід передбачити вивчення ще однієї з іноземних мов.
Шосте. Освіта повинна набути інноваційного характеру, а її вихованці мають бути здатними до інноваційного типу життя і життєдіяльності. Нам усім належить усвідомити, що динамізм об'єктивно обумовлює змінність як надзвичайно важливу рису способу життя людини в XXI столітті. Звідси- необхідність формувати особистість, здатну до сприйняття і творення змін, налаштовану на сприйняття зміни як природної норми, а застій, незмінності, застиглості - як прикрий виняток. У наш час стабільно успішним та ефективним суспільство, як і окрема людина, можуть бути лише перебуваючи в постійних змінах, а значить - у динамічному розвиткові.
У свою чергу, сприйняття повсякчасних неможливе без задоволення певних освітніх потреб людини впродовж її життя. Звідси - практичне завдання перед Україною, як і іншими країнами, - побудувати ефективну систему безперервної освіти впродовж життя. У практичній площині тут найбільш актуальним для нас є реанімація на новій основі дошкільної освіти, а також організація освіти дорослих як у діючих освітніх закладах, так і надання освітніх послуг через дистанційну освіту, ЗМІ, особливо телебачення, зусиллями громадських організацій. Можна з повним правом сказати, що "Людина розумна" (Homo sapiens), у XXI столітті - це та людина, котра постійно навчається, пізнає. І цю думку ми повинні перетворити в норму життя. Міністерство освіти і науки завершує підготовку спеціального закону про освіту дорослих.
Суспільство XXI століття цілком слушно називають "суспільством знань", бо саме знання визначають і матеріальне, і духовне життя. Самі знання постійно примножуються, і людина, природно, витрачає все більше часу для набуття знань. Проявляється це, наприклад, у тому, що вища освіта перестає виконувати лише традиційну функцію підготовки фахівців для, як ми раніше говорили, народного господарства. Здобуття вищої освіти стає все більш обов'язковим етапом у розвитку особистості. Держава, яка проводить таку освітню політику, цим самим створює необхідні передумови для застосування новітніх науково-інформаційних технологій, ефективність використання яких залежить від рівня розвитку, освіченості людини.
Наша країна зробила в цьому напрямку кроки вперед. Якщо в 1986 р. в Україні було 176 студентів на 10 тис. населення, то нині - 330. Вперше за період незалежності в минулому ця тенденція зберігатиметься (в наступному). Прийом на 1-й курс за державним замовленням зріс на 12 відсотків. Таку політику слід продовжувати, бо це створить кращі передумови для інвестицій у нашу країну, робоча сила якої матиме високу кваліфікацію і високий загальний розвиток.
Наша мета полягає в тому, щоб кожна молода людина, яка здатна і бажає отримати високу фахову підготовку, могла б це зробити.
І ще одне. У суспільстві знань, де на основі останніх повинне відбуватись формування особистості, вся життєдіяльність також не може бути успішною без відповідної масової педагогічної культури, без педагогізації суспільства, надання сучасних педагогічних знань батькам, усім дорослим. Адже ми не зможемо досягти поставлених цілей в освіті, якщо дорослі не зрозуміють, що віками пошановувана покірливість, слухняність дитини поряд з намаганням батьків сформувати із дитини вимріяний образ без врахування здібностей самої дитини, стає на перешкоді розкриття дитиною власної сутності, формування її як особистості, може призвести до трагедії зламаної долі.
Педагогізація суспільства - багатовимірний процес, важлива складова якого, безумовно, полягає в ліквідації педагогічно-психологічної неграмотності, розповсюдженні сучасних знань з природи, навчання та виховання дитини. Але цього замало. Ми, дорослі, повинні вимірювати кожну суспільно-політичну, соціально-економічну дію з огляду на її педагогічні наслідки. І не допускати перекреслення результату копітких багатолітніх зусиль вчителя з формування особистості, системи її цінностей антипедагогічними діями поза освітою.
XXI століття не тільки висуває нові вимоги до людини, а отже і до освіти. Вона надає і нові, раніше небачені можливості для освітньої діяльності. Перш за все, це пов'язано із сучасними інформаційними технологіями, комп'ютерною технікою, яка суттєво розширює пізнавальні можливості людини.
Я вже не раз відзначав, що комп'ютер у сучасну освіту вносить дуже суттєві зміни аж до можливого перегляду в майбутньому класно-урочної системи організації навчального процесу. У майбутньому ми просто не зможемо уявити навчальний процес без комп'ютера. Бо, по-перше, комп'ютер дає можливість дитині бути комп'ютерне грамотною, без чого все важче бути конкурентоспроможним на ринку праці.
По-друге, комп'ютер активно застосовується при вивченні будь-якого предмета. І в цьому плані він постає засобом індивідуалізації навчання.
По-третє, комп'ютер, підключений до глобальних комп'ютерних мереж, відкриває шлях до знань і досвіду усього людства, що в умовах глобалізації слугує важливим чинником успішності людини і нації.
По-четверте, комп'ютер відкрив новий тип навчального процесу - дистанційне навчання, яке робить можливим надання різноманітних освітніх послуг в найвіддаленіших районах країни і світу різноманітними суб'єктами навчання. Не протиставляючи дистанційну освіту традиційній, яка залишиться основною й надалі, ми повинні всіляко розвивати ЇЇ, задовольнити потреби в дистанційному навчанні на національному освітньому ринку й експортувати освітні послуги за кордон.
Ми повинні зробити все можливе, щоб у найближчі рік-два комп'ютеризувати середню та базову професійну освіту.
Нові завдання освіти в XXI столітті взагалі вимагають застосування в широкому масштабі інноваційних педагогічних технологій що базуються на фундаментальних епістемологічних

 
 

Цікаве

Загрузка...