WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українсько-англійські мовні паралелі у педагогічному досвіді - Реферат

Українсько-англійські мовні паралелі у педагогічному досвіді - Реферат

перестановку без зміни змісту зробити неможливо. Наприклад, "А customer has asked a shop-assistant" - "Відвідувач запитав продавця". "А shop-assistant has asked a customer" - "Продавець запитав відвідувача".
Отже, порядок слів у реченні відіграє значно більшу смислову роль в англійській мові, ніж в українській.
Також цікавою є ситуація з безособовими реченнями в англійській мові у порівнянні з українською. Безособовим називається таке речення, присудок якого не відноситься ні до особи, ні до предмета чи абстрактного поняття. На відміну від української мови, де в безособових реченнях нема і не може бути підмета, в англійській мові є формальний підмет, виражений займенником it, який ставиться на початку речення.
It was getting dark. - Темніло.
It rained on all morning. - Весь ранок ішов дощ.
Паралелі у перекладі
Окремо хотілося б зупинитися на такому аспекті українсько-англійських мовних паралелей, як переклад. У Пояснювальній записці до Програми Міністерства освіти та науки з іноземних мов сказано, що "переклад розглядається, з одного боку, як важливий засіб оволодіння мовним матеріалом і різними видами мовленнєвої діяльності, а з другого, - як особливий вид мовленнєвої діяльності."
У першій функції переклад використовують, починаючи з першого року навчання, при семантизації лексики, для формування лексичних і граматичних навичок (як рецептивних, так і репродуктивних). Перекладу як окремому виду мовленнєвої діяльності навчають у 9-11 класах, використовуючи переклад в усній і письмовій формах, як з рідної мови на англійську, так і з англійської на рідну. У ЛУГГ традиційно вивчається спецкурс з науково-технічного перекладу та ділової англійської мови, по закінченні якого учні отримують сертифікат перекладача науково-технічної літератури середньої кваліфікації.
Учні оволодівають різними способами та прийомами перекладу, що неможливо без постійних мовних паралелей. Так, наприклад, вони дізнаються, що семантичні поля (всі значення) одного й того ж самого слова в українській та англійській мовах можуть не співпадати. Скажімо, англійське слово "athletics" означає спорт взагалі, отже, має ширше семантичне поле, ніж українське слово "атлетика", яке позначає один із видів спорту. Слово "garage" так само має більше значень, ніж українське "гараж", воно означає також "ремонтна майстерня", "ангар". У цьому випадку ми вдаємося до так званого синонімічного перекладу - перекладаємо слово не першим його значенням, яке лежить на поверхні, а підбираємо синонім, який найкраще підходить до даного контексту. Буває й так, що слово однієї мови взагалі не має прямого відповідника у другій. Тоді використовується описовий спосіб перекладу. Наприклад, англійське слово "inessentials" передається цілою фразою - "предмети не першої необхідності", а українське слово "вщерть" - англійським словосполученням "full to the brim". Слово "осліпнути" також не перекладається одним словом - "to become blind". Існують і слова, що позначають реалії тієї чи іншої країни, які теж перекладаються описовим способом. У словнику в такому випадку дається пояснення одним або навіть більшою кількістю речень. "Porridge" - "порідж - густа вівсяна каша, зварена на воді або молоці"; "Senate" - "Сенат - Рада університету в Англії, складається переважно з професорів"; з української на англійську: "кобзар" - "kobzar - (англ. мовою) виконавець дум - українських історичних епічних пісень під акомпанемент бандури або кобзи".
Особливу увагу вчителі надають перекладу прислів'їв та ідіом. Інколи ідіоми обох мов мають відповідні варіанти, а інколи доводиться їх пояснювати або наводити синонімічну ідіому. Наприклад, англійська ідіома "a storm in a tea-cup" дослівно може перекладатися як "шторм у чайній чашці", але ми перекладаємо її звичною для нашої мови ідіомою: "буря у склянці води". "To set a cat among the hens" (Запустити кота до курей) - "Розбудити у комусь звіра"; "A bargain is a bargain" (Угода є угодою) - "Угода дорожче грошей".
Також, порівнюючи українську та англійську мови, пояснюємо старшокласникам, як можна передати звучання деяких назв та власних імен при перекладі з однієї мови на другу методами транскрипції (передача звучання) або транслітерації (механічна заміна букв). Так, прізвище англійського вченого " Ньютон" у його теперішньому вигляді є результатом перекладу методом транскрипції, але раніше його було прийнято називати "Невтон" - методом транслітерації (Newton).
При перекладі деяких синтаксичних конструкцій на уроках англійської мови та науково-технічному перекладі можна користуватися і антонімічним методом - тобто перекладаємо одну конструкцію за допомогою протилежної їй конструкції.
Наприклад: "Take it easy" - "Не хвилюйся",
"Не приймай близько до серця".
"I have quite a few friends" - "Я маю досить багато друзів".
"Do you mind this?" - "Ви не проти цього?"
Використання методики перекладу з української мови на англійську та навпаки широко практикується у тестуванні як на уроках англійської мови, так і на спецкурсах.
Вчителі країнознавства, англійської та американської літератури, а особливо українознавства постійно вдаються до українсько-англійських мовних та соціолінгвістичних паралелей. Вони порівнюють деякі аспекти історії, економіки, культури, літератури України та англомовних країн. Вивчаючи окремі проблеми, пов'язані з життям у Великій Британії та Америці, вчителі обов'язково порівнюють, як ці проблеми вирішуються в Україні: забруднення навколишнього середовища, боротьба з тероризмом, молодіжна культура тощо.
У позакласній роботі вчителі англійської мови постійно порівнюють різні мовні та культурні явища України та Англії, Америки, Канади. Особливо яскраво це втілюється у проектній роботі, яка ведеться у гімназії вже протягом кількох років.
У минулому навчальному році проектна робота зодинадцятикласниками завершилася науково-практичною конференцією "Життя України очима молоді" (майстер-класи вчителів-методистів англійської мови Стахняк Н.П. та Лавренчук І.Б.). Учні захищали свої проекти англійською мовою, розкриваючи найбільш наболілі проблеми сучасного українського суспільства. У процесі підготовки наукових проектів вони разом зі своїми вчителями постійно проводили паралелі - як називається те чи інше явище українською та англійською мовами, як передати звучання певних термінів, географічних назв англійською мовою, як вимовляються схожі слова українською та англійською мовами. Учні разом з керівниками складали власні словнички та додавали їх до своїх проектів. Готуючись до захисту проектів, одинадцятикласники користувалися різноманітними методами: соціального опитування, польових досліджень, статистичного опрацювання даних, складання схем, діаграм, графіків. Вони самі готували комп'ютерні презентації та широко використовували Інтернет. І тут не можна не сказати про величезну кількість англійських запозичень саме у цій галузі - інформаційних технологій. Більшість термінів є прямим перекладом з англійської мови, а деякі з них запозичені в українську мову майже без змін - "монітор", "табуляція", "форматування", "процесор", "ворд", "діліт", "офіс", "експлорер", "веб-сторінка", "слеш" та багато інших.
Слід також відзначити той величезний емоційний вплив, який справляють українсько-англійські мовні паралелі на учнів будь-яких вікових категорій: на уроках англійської мови їм приємно показати свої знання з рідної мови, а на уроках української мови - виявити знання з англійської.

 
 

Цікаве

Загрузка...