WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українсько-англійські мовні паралелі у педагогічному досвіді - Реферат

Українсько-англійські мовні паралелі у педагогічному досвіді - Реферат

вивчення "Лексикології" як розділу мовознавства у 6 кл., поглиблено - у 9, 10 класах.
У 6 класі, опрацьовуючи тему "Походження слів: власне українські та запозичені слова," знайомимо учнів з "Етимологічним довідником", "Словником іншомовних слів" та "Українським тлумачним словником", прививаючи навички роботи з науковою літературою.
Проводячи українсько-англійські мовні паралелі, ми зосереджуємо увагу школярів на запозичених словах, які використовуються у мовній практиці щоденно. Для проведення такої роботи застосовуємо груповий метод роботи. Кожна група отримує довідники, словники, а також завдання. Школярі опрацьовують певну кількість слів, з якими повинні зробити мовні дослідження. Наприклад:
Alphabet (англ.): "The letters used in a written language arranged in order". Укр.: "Сукупність літер, прийнятих у писемності певної мови і розміщених у певному усталеному порядку; азбука, абетка".
Джерело відповідників - гр. alphabetos "азбука, алфавіт". Слово утворено із двох перших букв грецької азбуки: alpha (альфа) і beta (бета).
На основі словникової роботи учні дослідили, що в англійську та українську мови слово "Alphabet" прийшло з грецької через латинську та французьку. Тому ми маємо сьогодні паралельне вживання даного слова у двох мовах.
У старших класах в учнів уже сформовані навики розпізнавання простих українсько-англійських лексичних відповідників, спільних для них кореневих морфем, які є смисловими опорами. Ці навики, закладені на початковому й середньому етапах навчання, полегшать їм розуміння основного змісту, почутого чи прочитаного англійською мовою. На цьому етапі учні спроможні на самостійні наукові дослідження. Вони отримують завдання знайти лексичні відповідники, які пов'язані з різними сторонами життя людини, а саме: перелік частин людського тіла; слова, які передають родинні зв'язки; слова, які охоплюють природні явища, фауну і флору України. Особливого значення надаємо словам, які характеризують предмети побуту, одягу, харчування, відносяться до сфери торгівлі. Цікавим предметом вивчення українсько-англійських мовних паралелей є слова, які описують суспільно-політичне та культурне життя українців, наприклад: англ. theater - укр. театр, англ. music - укр. музика, англ. ballet - укр. балет, англ. film - укр. фільм, англ. party - укр. партія, англ. civil - укр. цивільний, англ. delegation - укр. делегація.
На уроці важливіше з'ясовувати смислові зв'язки, доводити схожість відповідників, тому що неможливо вести розмову з класом, не маючи бачення суті природи слів. Семантичний розбір - ось що є визначальним в роботі з лексичними відповідниками у старших класах.
На паралелях демонструємо, як виникло поняття і яким чином воно втілилось у слові; у зв'язку з чим виникають нові значення слів; якими лексико-семантичними засобами одне й те ж поняття виражається в мовах, які порівнюються; що вплинуло на заміну вже існуючих значень слів; яке функціональне навантаження відповідників у кожній мові.
Майстерність учителя і талант допоможуть йому використати матеріал, даний в словниках, при поясненні і формулюванні самостійних пошукових завдань для учнів.
Використання етимологічних довідників, словників іншомовних слів та "Українського тлумачного словника" допомагає вчителю ознайомити учнів з лексичними відповідниками, які допоможуть їм свідомо оволодіти лексикою української та англійської мов, розширити їх лінгвістичний світогляд.
Враховуючи, що у нашій гімназії учні вивчають досконало англійську мову, педагог має можливість поглибити порівняльну характеристику двох мов. Це розширить уявлення учнів про розвиток лексики в різних мовних системах і про причини, які викликали ці явища. Робота зі словниками дає додаткову інформацію, яка розрахована на підвищення загальноосвітнього рівня школярів. Використовуємо її як на уроках, так і в позаурочний час для проведення читань, конкурсів, семінарів.
Семантичні співвідношення українсько-англійських лексичних відповідників - тема наукового проекту, який досліджували і захищали учні 10-х класів гімназії. Така робота сприяє реалізації завдань, які висуває реформа школи щодо теоретичної, професіональної, загальнокультурної підготовки як учня, так і вчителя.
Граматичні паралелі
Так само можна дослідити українсько-англійські паралелі і на рівні граматики цих двох мов.
Візьмемо, наприклад, таку частину мови, як іменник. І в англійській, і в українській мові всі іменники можна розділити на злічувані (іменники, що означають предмети, які можна полічити: стілець (a chair), запитання (a question) і незлічувані (назви речовин і багатьох абстрактних понять, які не піддаються лічбі: молоко (milk), свобода (freеdom) та ін.). Незлічувані іменники, як в українській, так і в англійській мові, не мають форми множини, але їх можна порахувати за допомогою інших іменників. Наприклад, 2 кг сиру (2 kilos of cheese), 3 стакани цукру (3 glasses of sugar) та ін. Злічувані іменники вживаються і в однині, і в множині в обох мовах. Але, на відміну від української, де всі іменники поділяються на 4 відміни за характером відмінкових закінчень, в англійській мові поділу іменників на відміни не існує, а множина утворюється лише за допомогою двох закінчень s або es (для порівняння, в українській мові існують такі закінчення для множини іменників: -и, -і, -а, -я).
Також учням деколи незвично усвідомити той факт, що на відміну від української мови, де є шість відмінків, в англійській мові їх лише два: загальний (the Common Case) і присвійний (the Possessive Case). Загальний відмінок не має спеціальних відмінкових закінчень. Зв'язок іменника в загальному відмінку з іншими словами виражається прийменниками, а також місцем, яке іменник займає в реченні. Так, якщо ми порівняємо українські речення "Я малюю олівцем" і "Я малюю олівець" з їх англійськими відповідниками "I am drawing with a pencil" та "I am drawing a pencil", то побачимо, що в англійській мові і знаряддя дії (with a pencil) в першому реченні, і об'єкт дії (a pencil) в другому реченні виражені загальним відмінком іменника.
Присвійний же відмінок однини утворюється додаванням до іменника апострофа і закінчення "s". Наприклад, I saw Jack's brother yesterday (Я бачив брата Джека вчора).
Досить часто в учнів виникають проблеми з вживанням артикля (особливого службового слова) перед іменниками в англійській мові лише тому, що такогограматичного явища, як неозначений артикль (the indefinite article) і означений артикль (the definite article), в українській мові не існує. Отже, ми розглянули лише іменник, але подібні паралелі між українською та англійською мовами можна провести за всіма частинами мови (згадати хоча б подив учнів, коли вони вперше чують, що, на відміну від української мови, де існують лише три часи - теперішній минулий і майбутній, в англійській мові в активному стані дієслова таких часів існує аж 16 і т.д.).
Синтаксичні паралелі
Англійська мова - це аналітична мова, тобто члени речення мають фіксовану, сталу позицію. В українській мові зв'язок між словами в реченні чи словосполученні, а також синтаксична функція слова, здебільшого визначається формою слова, його закінченням. У сучасній англійській мові, де система відмінкових закінчень розвинута мало, показником синтаксичної функції слова є його місце в реченні.
Так, наприклад, в українській мові в реченні "Відвідувач запитав продавця" можна змінити порядок слів - "Продавця запитав відвідувач" - без зміни змісту речення. В англійській мові таку

 
 

Цікаве

Загрузка...