WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українська освіта у Канаді - Реферат

Українська освіта у Канаді - Реферат

подібно до занять з музики, танцю, плавання та спорту [6]. Щодо шкільних україномовних програм, то вони можуть бути або двомовними (українська мова використовується при вивченні декількох предметів протягом половини шкільного дня), або серцевими (викладання української мови як шкільного предмета).
Зупинимось детальніше на розгляді цих програм. Під час навчання за двомовною українсько-англійською програмою школярі 1 - 8-х класів занурюються у мову, яка вивчається протягом половини шкільного дня, - через вивчення як самої української мови, так і ряду предметів, які теж викладаються українською - суспільствознавство, мистецтво, фізична культура, здоров'я, музика та релігія. Важливо відмітити, що деякі діти вдвомовних класах є україномовними, але для більшості учнів рідною мовою є англійська.
У 9 - 12-х класах за двомовною програмою школярам викладається один курс на семестр з української мови або української християнської етики. Вони також мають можливість взяти участь в обміні студентами з Україною. Українсько-англійська модель є популярною альтернативою повного занурення. Ця програма надала стимул для створення інших двомовних програм в Альберті й Манітобі, як, наприклад, німецько-англійська, єврейсько-англійська, іспансько-англійська. Наприклад, у провінції Саскачеван існує українсько-англійська двомовна програма для 1 - 8-х класів в одній початковій школі Саскатуну [6].
Розглянемо тепер особливості серцевої програми. Особливості викладання цієї програми у школярів 1 - 8-х класів полягають у тому, що українська мова там викладається як шкільний предмет по 30 - 40 хвилин на день протягом п'ятиденного шкільного тижня. Її вивчають від 1 до 12 класу. Серцева українська програма може розпочинатися на будь-якому рівні початкової школи, але завжди заохочується ранній початок у молодших класах. Чим більше часу приділяється вивченню мови, тим краще школярі оволодівають навичками спілкування.
У 9 - 12-х класах школярі отримують перевагу одержати провінційні кредити (заліки), визнані провінційними міністерствами освіти, на успішне завершення курсів української мови. Кредитні курси викладаються протягом шкільного дня, після школи, заочно або протягом літніх місяців [6].
Щодо статистики про школярів, які вивчають українську мову в державних школах Канади, то можемо навести такі дані: у провінції Альберта ця кількість становить близько 1.800 учнів, у Манітобі - 1.000 осіб, у Саскачевані - близько 700 осіб, у Онтаріо - десь 2000 осіб [7, 6].
Отже, підсумовуючи, можна сказати, що викладання для школярів початкової (6 - 13) та середньої школи (14 - 18) у провінції Саскачеван запроваджується у чотири способи: двомовне, серцеве, дистанційне й літнє занурення. Школярів заохочують вибирати спосіб викладання, який найбільше задовольняє їхні особисті потреби, залежно від місцезнаходження їх школи, розкладу занять і наявності викладачів. Існують також позашкільні програми - "Рідні школи". Школярі середньої школи, які зацікавлені в українських курсах, мають додаткову перевагу одержати провінційний кредит (залік) за кожен успішно завершений курс.
Для дорослих (19-ти років і старших) курси української мови проводяться у формальній обстановці, такій, як університетський курс, або в більш неформальних рамках, таких, як курс розмовної мови, запропонований громадською організацією. У деяких курсах студенти надають перевагу самостійному навчанню або ж можуть вирішити поїхати в Україну для повного мовного занурення.
У той час, як кожний підхід має свої переваги і труднощі, дорослі учні використовують також українські ресурси, підготовлені для студентів початкової й середньої школи. У цих матеріалах віддзеркалено стан життя сучасних канадських українців, у темах часто пропонується практичний словник для щоденних ситуацій. Українські книжки, газети, журнали і новітні публікації забезпечують учнів середнього та вищого рівня відмінними джерелами словникового запасу сучасної української мови. Різноманітні українські web-сайти знайомлять читачів зі світовими подіями, інформацією про діяльність діаспори [6].
У Канаді також існують широкі можливості одержати вищу українознавчу освіту. У ряді університетів - Саскатунський, Альбертський, Манітобський, Монреальський, Оттавський, Торонтський - можна здобути диплом з української мови. Україністику (мова, література, народознавство, історія, соціологія, культура) викладають у 12 університетах Канади [3, 504].
Отже, як зазначив дослідник І.Соколовський, з усіх країн західної діаспори найбільший потенціал для розвитку ефективної україномовної освіти для дітей має Канада. Українська мова вивчається в державних школах Канади протягом ста років. Сучасна україномовна освіта в державних школах Канади закріплюється законодавством та урядовою політикою [7, 7].
Таким чином, можемо підсумувати, що одним із визначальних чинників збереження етнокультурної самобутності, як доводить досвід української діаспори Канади, є система національної освіти, яка дає не лише знання рідної мови, а й забезпечує національне виховання. На сьогодні українська освіта у цій країні включає в себе усі ланки освіти: від дошкільних (дитячих садків, класів передшкілля), позашкільних ("Рідних шкіл", літніх таборів, гуртків тощо), шкільних програм (двомовних і серцевих) аж до отримання вищої українознавчої освіти (через здобуття диплома з української мови у ряді університетів, а також ознайомлення з українознавчими дисциплінами). Значення українського шкільництва у Канаді полягає в тому, що за його допомогою відбувається не лише протидія асиміляційним процесам, а й залучення молодих поколінь до українського культурного масиву.
Література
1. Ukrainian maple pages. Business and community directory. - Toronto, 2005.
2. Божук Л. Шкільництво закордонних українців як спосіб ширення українськості // Піскун В.М., Ціпко А.В., Щербатюк О.В. та ін. Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини. - К.: ЗАТ "Нічлава", 2004.
3. Дьолог О.С. Українознавчі культурні та освітні центри у діаспорі США і Канади// Збірник наукових праць НДІУ. - К., 2004. - Т.ІІІ.
4. Євтух В. Б., Ковальчук О. О. Українці в Канаді. - К.: "Будівельник", 1993.
5. Мафтин Л.В., Лапко Я.М. Українознавчий контекст діяльності Ліги українських католицьких жінок Канади (кінець ХХ - поч. ХХІ ст.)// Збірник наукових праць НДІУ. - К., 2005. - Т. V.
6. http://www.sesd.sk.ca/ukrainian/ukr_sitemap.htm
7. 7.http://www.ukraine-alberta.com.ua/docfile/word_ukr_education_sokolovski.doc
8. 8.http://www.ukraine-alberta.com.ua/docfile/word_ukr_education_sokolovski_2.

 
 

Цікаве

Загрузка...