WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українська національна ідея основа стратегії розвитку держави і громадянського суспільства - Реферат

Українська національна ідея основа стратегії розвитку держави і громадянського суспільства - Реферат

М.Міхновський писав, що всі лиха українського народу від того, що він не розглядав свою справу національно, а лише соціальне. А нестача національного ідеалу не тримає консолідації суспільства.
Лише з позицій національної ідеї можна об'єктивно оцінити політичну, соціально-економічну, духовну, культурну ситуацію, правду життя, ступінь вирішення українського національного питання у теоретичному і практичному плані.
Зміст ідеї УКРАЇНА є широкоаспектним, багатоємним та духовно збагаченим і розвивається в площині верховенства права, поєднання прав, свобод і обов'язків, що охоплює цілий відкритий спектр взаємопов'язаних категорій: держава Україна, український народ, українська нація, українська мова, Українець, українська школа, українська культура, українська земля, українські інтереси, український інформаційний простір, українська політична, духовна й ділова еліта, українська церква.
Розвиток української національної ідеї зорієнтований перш за все на те, що держава Україна відповідає перед людиною за свою діяльність, а її головним зобов'язанням є утвердження і забезпечення прав та свобод людини. Носієм же суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є український народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наукові, культурно-освітні, духовні та громадські інститути. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить винятково народові. Ніхто не може узурпувати державну владу та конституційне й проти природно виступати від імені чи в ім'я українського народу зарубіжним "уболівальникам", "незалежно-вільним" експертам, спостерігачам, резидентам і політикам.
Україна має постати державою української нації із тисячолітньою історією, духовно-стійким народом, який несе людям Мир, Сонце, Світло і Добро, проповідує і реалізує філософію серця, культури, взаєморозуміння, духовності.
Національна ідея УКРАЇНА, формуючись упродовж віків, характеризується як джерело продукування та розвитку нових завдань з урахуванням сучасних соціально-економічних, політичних, науково-технологічних та духовно-культурних проблем і розглядається як широкоаспектна енергетична сила, що полегшує розв'язання нових завдань, стимулює розвиток громадянського демократичного суспільства.
Пріоритетами національної ідеї як вищої філософсько-методологічної категорії є людина, держава, нація, українське громадянське суспільство, визначає форму наукового пізнання і трактування, відображає зв'язки закономірності явищ об'єктивної дійсності, спрямована на практичне досягнення конкретним громадянином-особистістю Щастя, добробуту, взаєморозуміння та формує позитивне прагнення до збереження вічних духовно-моральних, матеріально-інформаційних цінностей, а також до збереження, самозахищеності в процесі розвитку та інноваційних тенденцій, процесів, змін.
Категорія УКРАЇНА є багатоаспектною і гармонійно-взаємопов'язаною, може розглядатися в різних площинах, з різних точок зору, що підтверджує її багатогранність, різноманітність, життєдіяльну та життєздатну функції.
Смисл і сутність ідеї УКРАЇНА розглядається також у площині відчуття і ставлення громадянина, суб'єкта до творчого начала, Ідеалу, що породжує, формує і розвиває світ, українська національна ідея УКРАЇНА включає також матеріальні цінності, принципи, категорії. Найбільш складною категорією, субстанцією є усвідомлення ідеї УКРАЇНА як складової об'єктивно існуючої сутності всіх речей у контексті найвищої ідеї - смислу і творіння всіх речей, що розвиваються відповідно до із законів духовного і матеріального світів, законів логіки поєднує стадії об'єктивну, суб'єктивну й абсолютну.
Повне, комплексне осмислення та реалізація української національної ідеї уможливить кожним громадянином України вироблення такої позиції, яка б не була налаштована на творення альтернатив національній ідеї (імперськокласична, супермодерна, трансформована - інноваційна, громадянська, загальнолюдська, інтернаціональна, космополітична).
Найбільш оптимальні варіанти розвитку української національної ідеї УКРАЇНА є забезпечення природовідповідного та культуровідповідного застосування та користування законами природи, суспільства.
Вона слугує тим феноменом, який сприяє розгортанню духовного, теоретичного синтезу в чітку логічну, орієнтовану, захисну та правову систему - УКРАЇНА.
її реальне втілення забезпечується реалізацією взаємозв'язаних соціально-економічної, ідеолого-політичної та науково-освітньої стратегій, а також духовною взаємозв'язаністю.
Постійне прагнення до досконалості в розвитку української національної ідеї УКРАЇНА передбачає формування демократичних моделей, взірця та Ідеалу. Етнонаціональна політика держави повинна розглядати задоволення потреб української нації як першорядне завдання, про цьому не ігноруючи, а максимально враховуючи запити інших складових суспільства - національних меншин, депортованих народів, а також української діаспори, яка є частиною українського етносу і презентує його у світовому просторі.
Усе це базується на Конституції України, законодавчій і нормативній базі, міжнародних угодах.
Але обов'язок держави у гарантуванні прав національним меншинам повинен узгоджуватися з обов'язком усіх етносів перед державою, повагою до її історії, мови, традицій і національних святинь. Велика, яскрава і трагічна доля української нації, її духовно-моральна, творча спадщина є невичерпним, незнищуваним ^символом та реальністю українського народу. Його енергійною силою, цінністю, що непідвладна впливу часу й увиразнюється особливо як у складні історичні часи, так і в період інтенсивного державотворення, історичних поворотів долі української нації, Українців.
Основною складовою, стержнем української національної ідеї є український народ, а його серцевиною українська нація.
На думку провідних українських філософів, науковців, політиків до визначальних рис представників української нації відносяться:
- панування цінності особистості людини над загалом, цінування особистої свободи, сутнісного в людині, характеризує глибину душевну; свобода людини як частка суспільства, - пише Г.Ващенко, - органічно пов'язана зі свободою народу.Коли весь народ у неволі, то не можуть бути вільними його сини й дочки...;
- співпраця, дружба з представниками інших націй, народів, вірувань (українці ніколи не чинили визиск до інших народів, зате рішуче відстоювали національне "я", якщо "чужинці" ображали чи ображають святині українського народу, сприяють, ініціюють засилля, нав'язування чужих цінностей);
- гармонізацію світу сприймають крізь призму солідаризації, чужих радостей і бід, які сприймають як свої власні;
- схильні до антеїзму, люблять природу, плекають пісню, поезію, мистецтво;
- природною та освяченою є шана до української землі, повага до матері-жінки, родини;
- вірування є перш за все внутрішнім, розвиток особистості та української нації йде із внутрішньої глибини її духу, Бог говорить нам, через наше серце. Виховані на християнських цінностях, оскільки за висловом К.Ушинського: "є один ідеал досконалості, перед яким поклоняються всі народності: - це ідеал, представлений нам християнством".
Необхідно усвідомити, що забезпечення реалізації природної, духовної, історичної місії української нації потребує недопущення фальші й нетолерантності, українська нація ніколи не хворіла і не прагне хворіти ксенофобією як комплексами меншовартості та недосконалості. Українець - завжди виховуючи повагу до себе, здатний на повагу до інших. Він ніколи не зараховував до ворогів тих, хто намагався зберегти свою ідентичність.
Проте історична практика показує, що українська нація досить часто ставала заручником своїх чеснот, таких як гостинність, довірливість, відкритість та

 
 

Цікаве

Загрузка...