WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українська національна ідея основа стратегії розвитку держави і громадянського суспільства - Реферат

Українська національна ідея основа стратегії розвитку держави і громадянського суспільства - Реферат


Реферат
не тему:
Українська національна ідея основа стратегії розвитку держави і громадянського суспільства
Процес утвердження української державності на новому етапі розвитку Міжнародного і Європейського співтовариств зумовлює передусім збереження й удосконалення класичних універсальних духовно-моральних, соціальних цінностей, ідентифікації демократичних ідеологічних, політичних та економічних пріоритетів, що мають формуватися в площині української національної ідеї.
Визначення та розвиток української національної ідеї означає: найвищу для українця форму пізнання й мислення, яка не тільки відображає об'єкт, а й спрямована на його збереження, усвідомлення ним життєстійкості, життєздатності та розвитку; формування такого рівня власної гідності і самодостатності та системи мислення, що забезпечують передачу духовно-моральних, історичних, науково-технологічних надбань наступним поколінням та їх суспільний творчий інноваційний прогрес.
Вирішення окресленої проблеми потребує розробки та затвердження загальнодержавної стратегії стабільного, усталеного, постійного розвитку, тобто політичної концепції (концепцій), яка (які) б чітко демонструвала(и), як Україна планує вирішувати питання майбутнього: особистісного, інтелектуального, національно-культурного, науково-технологічного та економіко-суспільного розвитку, охорони довкілля, а також забезпечення конкурентноздатності на внутрішньому, європейському та міжнародному ринках праці. Адже світ і надалі залишатиметься жорстко конкуруючим. І, на жаль, сказане В.Липинським, що "в даний момент ніхто в Європі сильної і великої української держави не бажає. Є багато сил, що заінтересовані в тому, щоби ніякої України не було, або щоб вона була якнайслабша".
Своєчасне визначення змісту і суті української національної ідеї є однією із основних передумов розвитку держави Україна на новому етапі розвитку європейської та світової інтеграції, зміцненню її, опираючись на власні національні сили, традиції і цінності.
Аналіз тривалого історичного шляху боротьби за Українську державу дає підстави стверджувати, що українська національна ідея є культурно-історичним, науково-правовим, соціальним, політичним, педагогічним, етнічним феноменом.
Вона розглядається як форма пізнання змісту, закономірностей явищ об'єктивної реальності, є метою, завданням, визначальною субстанцією проектування, моделювання подальшого розвитку громадянського суспільства. Саме вона покликана виконувати різноманітні функції і набуває життєво-необхідного значення під час визначення стратегії подальшої еволюції та місця України, Українця, Слов'янина, громадянина в минулому, сучасному і майбутньому. Вона не тільки підтверджує досвід попереднього її розвитку, але і служить основою, що синтезує пізнання та знання в деяку цілісну систему, виконує роль активних захисних, охоронних, духовних та евристичних принципів пояснення закономірностей, явищ, пошуку реальних шляхів розв'язання проблем.
У теоретичному і практичному плані ідея відіграє роль національно оберігаючого фактора. "Варіантів катастрофи і втрати цінностей багато, варіант відродження лише один. Це - дбайливе збереження всього, що служило в націй історії істині, добру і красі".
Одним з найважливіших чинників є те, що національна ідея базується на конституційному вираженні суверенної волі українського народу; багатовіковій історії українського державотворення; здійсненого українською нацією, усім українським народом права на самовизначення; турботі про створення умов щодо забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя; піклуванні про зміцнення громадянської єдності, взаєморозуміння, взаємоповаги, співпраці, партнерства; прагненні розвивати і зміцнювати демократичну, правову, соціальну, громадянську державу; збереженні, формуванні, розвитку історичної пам'яті українського народу та вихованні у громадян почуття патріотизму, громадянської відданості і громадянської відповідальності, усвідомленні відповідальності перед Богом, перед УКРАЇНОЮ, своєю родиною, українською нацією, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями.
Основою об'єднання, консолідації суспільства є ідея - УКРАЇНА, яка розглядається як філософсько-методологічна парадигма, що включає в собі духовно-моральну, соціально-економічну, ідеолого-політичну та культурно-освітню, еколого-етичну складові. Основу ж її ціннісної площини становить категорія: "УКРАЇНА - ВІТЧИЗНА - ВІРА - НАРОД".
Вона розглядається як у контексті історичних ретроспектив, сформованих наукових, культурологічних, політичних, юридичних вимог, оцінює моделей, так і в ролі інваріативної, варіативної субстанції, що постійно осучаснюється адекватно гео-. політичним і внутрішнім потребам.
Національна ідея - УКРАЇНА визначається не тільки як загальне поняття, а й як відображення дійсності в свідомості, що характеризує ставлення громадян до навколишнього середовища, влади навколишнього світу, внутрішнього самовизначення і власного національного "я". Суть української національної ідеї, її генезис - це етно-соціально-політично-культурний синтез, джерело її походження та живлення потрібно шукати як в історичній ніші, так і у нинішньому стані соціально-економічного, духовно-морального та політичного середовища.
Ідея УКРАЇНИ акумулює в собі такі цінності:
- суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова Вітчизна;
- унітарна, соборна держава в межах існуючого цілісного і недоторканного кордону;
- республіка, суверенність, що поширюється на всю її територію;
- соціальна справедливість, рівність, гідність і торжество закону. "Метою кожного закону, - писав Г.Ващенко, - є найбільше благо всіх громадян, що полягає у свободі та рівності. Ці блага не можуть існувати одно без другого. Це не слід розуміти так, щоб всі були в однаковому матеріальному стані. Але жоден з громадян не повинен бути настільки багатим, щоб міг купити іншого, і жоден настільки бідним, що був вимушений продаватися";
- єдність, консолідація та розвиток української нації, її історичної свідомості, традицій і культури;
- етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
Варто розглядати також у контексті української національної ідеї, українських національних інтересів проблему подальшої життєдіяльності як українців зарубіжжя, так і репатріантів, емігрантів з України до різних зарубіжних країн. Від того залежатиме значною мірою процес становлення громадянського суспільства, формування атмосфери міжетнічної, міжконфесійної толерантності.
Об'єднання нації - це насамперед, як говорив М.Грушевський, мовна й політична єдність. Тому проблема української мови, яка за роки незалежності перетворилася з суто мовного в політичне питання, є запорукою єдності і державності українського народу, міжнаціональної злагоди. Для українців мова, яка найбільше постраждала у часи недержавності, є фундаментальною умовою існування етносу. Адже розділенеукраїнство в усьому світі державними, соціальними, політичними, релігійними чинниками зберігає себе саме завдяки мові. Відновлення незалежності України було б неможливим без збереження української мови.
Державницький статус зумовлює ситуацію, за якої національна ідея повинна відігравати головну роль у сферах національної економіки, ідеології, політики, культури, освіти, інформації.
Тому найпершим завданням для України є вироблення сучасної української ідеї, щоб не слідувати у фарватері російської, американської, польської чи чиєсь іншої, не піддаючись під згубні зовнішні виливи організацій і програм, які нищать нашу духовність, культуру, економіку, денаціоналізують місіонерською "благодійною" діяльністю свідомість і світоглядні цінності.
Майже сто років тому

 
 

Цікаве

Загрузка...