WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українознавча складова у вивченні предмета «гігієна тварин» у Національному аграрному університеті - Реферат

Українознавча складова у вивченні предмета «гігієна тварин» у Національному аграрному університеті - Реферат

характеру.
Після подій 1905 р. почала лютувати реакція, забороняються партії, закриваються газети, конфіскуються тиражі, арешти серед інтелігенції. Однак революційний рух наростав.
Ще 1900 року М.Міхновський випустив у світ брошуру "Самостійна Україна"радикального змісту. Зокрема говорилося, що "Українська інтелігенція схильна до боротьби кривавої і нещадної." її лозунг "...одна, єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна..." Ми "...візьмемо силою те, що нам належить по праву, але відняте в нас силою..." [7].
Загалом, революція 1905 року змінила на краще стан демократії, аграрний сектор, національне питання. Видано царський маніфест про громадянські вольності. Заборони щодо української мови та культури втратили свою силу [7].
У Думі в 1907 р. створюється об'єднання українських депутатів "Українська трудова громада", яка вимагає рівноправності української мови, автономії України [6]. В Україні з 1906 до 1914 року видається газета "Рада". Поширюються матеріали української державотворчої ідеології М.Міхновського, Д.Донцова, В.Липинського. Все сказане, очевидно, підігрівало молоду кров. З іншого боку, реакція міністерства внутрішніх справ ставала жорстокішою, поширювалися репресивні заходи в тому числі й щодо студентства. Отже, А.Скороходька вдруге відрахували з формулюванням "За студенческие беспорядки" тепер уже з числа студентів Харківського ветеринарного інституту. Проте невдовзі поновили.
Зауважимо, що в цей же час, курсом старше, навчався майбутній великий поет-лірик Олександр Олесь (Кандиба), який назвою своєї першої збірки поезій "З журбою радість обнялась" ніби визначив суть періоду, позначеного двома революціями і наступних обнадійливо-трагічних подій у власному житті і суспільстві. Не виключено, що обидва вони товаришували, адже були активістами в соціал-демократичному русі.
У той час Олександр Олесь писав: "Глянь, повстає поневолений люд, З себе кайдани і ярма зриває, Морем шумить і про волю співає, Гнівний іде на розплату й на суд..." [8].
ХВІ був одним з престижних і прогресивних, у сенсі політичних настроїв навчальних закладів, мав на той час 50-річну історію від часу заснування. Допитливому Антону було цікаво навчатись. Адже в інституті працювали видатні вчені-професори С.А.Іванов, М.Ф.Іванов (останній є автором створення всесвітньовідомої асканійської тонкорунної породи овець, котра стала гордістю вітчизняного тонкорунного вівчарства), А.Д.Раєвський, І.П.Садовський, Л.С.Ценковський, А.І.Якобій, І.П.Скворцов та інші. В аудиторіях зберігалася духовна аура першозасновників навчального закладу професорів Ф.В.Пільгера і Н.Д.Галицького [9].
По закінченні інституту 1909 р. 26-літній юнак працює на Приладозьких канапах (Петербурзьке земство), де за часів Петра І полягли десятки тисяч козаків, зводячи західний форпост Російської імперії. У 1914 - 1917 рр. у діючій армії обіймає посаду завідувача навчальною кузнею штабу 8-ї армії Південно-західного фронту.
У 1918 - 1920рр. загартований життям, виповнений досвідом фахової лікарської організаційно-практичної роботи, А.К.Скороходько переймається розв'язанням двох важливих проблем, породжених перебігом подій. По-перше, організація і становлення на нових засадах державної ветеринарної служби. По-друге, організаційне і документальне забезпечення відкриття в Києві вищого навчального закладу з підготовки ветеринарних лікарів і спеціалістів тваринництва - зоотехніків.
А.К.Скороходька припустимо вважати одним із тих українців, у яких прокинулася національна свідомість можливо дещо раніше ніж в інших. На прикладі його бачимо, як зацькована, пробуджена від вікового гніту людина (народ) - взялася за розбудову свого внутрішнього життя і зміну зовнішніх чинників та обставин, загартувавши попередньо особисту волю і характер [10].
Пам'ятаймо, що уряд Павла Скоропадського прихильно ставився до розвитку мережі освіти, зокрема вищої, в Україні. Але спроба відкрити ветеринарний інститут за час його правління виявилася невдалою у зв'язку зі зміною уряду попри те, що документальна база була повністю підготовлена й передана до міністерства освіти. Загалом аналіз обставин дає підстави стверджувати, що в епопеї, пов'язаній з відкриттям Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту (1918 - 1921), головною рушійно-ініціюючою, організуючою постаттю був член ветеринарної секції Наркомзему України, завідувач ветеринарним відділом Київського губземства, він же член оргкомісії з відкриття інституту, професор А.К.Скороходько, який опісля став першим деканом (1920 р.) і ректором (1924 - 927 рр.) свого дітища - інституту [11].
Обсяг справ, якими предметне займався Скороходько, неймовірно великий. Варто пригадати, що чинилося у 20-ті роки в Києві, в Україні і при цьому на ті події накласти проблеми, пов'язані з організацією нового навчального закладу. Мабуть, не випадково, невдовзі по призначенню його ректором КВЗІ, покидає посаду, м. Київ і емігрує за кордон професор В.К.Ліндеман, зав. кафедрою гігієни медичного інституту. А попрацювавши всього-на-всього два роки, раптово помирає (1924) другий ректор, професор Ф.З.Омельченко.
У Антона Калениковича питаннями першочергової важливості були: кадрове забезпечення виконання навчальної програми і добробут студентів. Молодь практично на 100% була з сільської місцевості і потребувала житла. Питання мовної політики стояло поза конкурсом: близько 85 % навчальних дисциплін викладались українською мовою. До речі, професор спеціально займався питаннями української мови, української термінології, очолював ветеринарно-зоотехнічну секцію та був співголовою сільськогосподарського сектора Інституту української Наукової мови ВУАН.
Насамкінець, позначимо ще одну важливу подію: від грудня 1922 р. у структурі КВЗІ була створена перша і єдина в колишньому союзі кафедра зоогігієни на чолі з професором А.К.Скороходьком. Наступний пріоритет, а саме з відкриттям кафедри починає викладатися окремим курсом предмет "зоогігієна". Окремою постановою союзного уряду від 1930 р. означений курс вводиться до навчальних планів усіх інститутів і факультетів такого профілю [12].
Подією в освітніх колах стало написання (1928 р.) і видання (1930 р.) першого підручника "Гігієна тварини" (39 друкованих аркушів). Мова українська, Держвидав України, Харків-Київ [13]. Підручник опрацьований на основі оригінальних методологічних і методичних підходів автора, а також із залученням кращого тогочасного європейського і вітчизняного досвіду у тваринництві.
На жаль, націоналіст і патріот за духом і переконанням, він же - гігієніст № 1, визнаний як засновник сучасної науки зоогігієни [9], у рік виходу в світ підручника за його авторством уже перебував у м. Архангельську, бувши попередньо звинуваченим у

 
 

Цікаве

Загрузка...