WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українознавство як важливий компонент ідеології сучасної освіти - Реферат

Українознавство як важливий компонент ідеології сучасної освіти - Реферат

бачимо дороги, якою йшли попередні покоління, вистудили на манівцях історії національний дух, розгубили гордість.
Маємо за святий обов'язок повернути все це нашій молоді, бо в цьому - запорука успіху. Однак слід пам'ятати, що в нас немає сотень років, які знадобилися багатьом країнам для переходу до цивілізованого стану.
Найефективнішим шляхом для розв'язання цього завдання є цілеспрямоване й систематичне виховання молоді на культурно-історичних традиціях рідного народу. Засвоєння студентством системи знань з рідної мови, культури, історії, фольклору запобігає бездуховності, моральному зубожінню. Українознавство підносить авторитет людини, її високу мораль.
Україна - багатонаціональна держава. У будь-якій національній державі метою освіти і виховання, культури й мистецтва є виховання громадянина і патріота цієї держави із сформульованою національною свідомістю.
Геніальний український філософ Г.С.Сковорода наголошував: "Кожен повинен пізнати свій народ і в народі пізнати себе".
Тож маємо цінувати хоча б іслабкі, але свої культурні паростки, бо лише так можна плідно працювати над відродженням національної культури.
Ми схильні розглядати українознавство як інтегровану наукову систему знань про Україну, про українство як планетарний феномен, про історичну місію українського народу. Українознавство розкриває шляхи, методи і прийоми того, як треба зберігати і розвивати українську націю і національні меншини України, їхню культуру і духовність, якою має бути Українська держава.
Введення українознавства в систему навчання і виховання зумовлено сучасними потребами освіти всіх рівнів, гуманізацією та гуманітаризацією, орієнтуванням на інтегративність знань.
Саме з таких позицій і організується навчально-виховний процес в Академії державної податкової служби України, реалізуються українознавчі підходи, принципи. У центрі уваги професорсько-викладацького складу - завдання не просто розвитку особистості, а формування її світогляду, соціальної відповідальності, творчих уподобань.
Це передбачає систему заходів, спрямованих на закладення міцних основ національної свідомості та патріотизму, духовності та фізичної досконалості як у процесі навчання, так і в позааудиторний час.
Педагоги, наставники груп (куратори) прагнуть не лише збагатити студентів знаннями, а й прищепити їм тонкий художній смак, показати неповторність, різноманітність світу, взаємозалежність людей.
Творення людини XXI століття - процес без меж і вимірів, він продовжується на заняттях, під час творчої діяльності молодих поетів і музикантів, співаків і танцюристів, молодих художників, загартовується під час спортивних змагань.
У 20 творчих колективах культурно-мистецького центру "Сузір'я" Академії, 5 з яких мають почесне звання народних, - понад 500 аматорів, 50 молодих композиторів, 100 поетів, 30 художників та велика кількість народних умільців, які щорічно на вечорах творчості демонструють свої здобутки. Народні аматорські колективи нашого навчального закладу - незмінні учасники міжнародних фольклорних фестивалів.
Новий період у розвитку духовного життя народу характеризується зміною ставлення до творчості. Така аматорська творчість засвоює прийоми і традиції як професійного, так і народного мистецтва. Наші аматорські ансамблі орієнтуються на фольклор, вони є засобами поширення художньої культури у суспільстві. Активне освоєння культури у сфері аматорської
творчості важливе як засіб розвитку духовних інтересів. Унікальною є ця творчість з погляду дієвості естетичного виховання студентства.
Однією з найважливіших ознак, за якими відбувається ідентифікація, ототожнення і самоототожнення людей, належних до певних етнічних спільнот, є мова. Вільгельм фон Гумбольдт зазначав: "Нація - це охарактеризована конкретною мовою духовна форма людства, індивідуалізована щодо ідеальної тотальності" [1, 195]. Великий учений і патріот Іван Огієнко підкреслював: "...є окрема мова, то є окремий народ".
Інтелект нації закодований у системі національної мови. Мова акумулює досвід попередніх поколінь.
Мовою єднання й консолідації суспільства на українській землі, в Українській державі є і повинна бути завжди сучасна українська літературна мова, бо це жива мова корінного народу, органічна цій землі і природі, вона має давню історію й славні традиції.
Прищеплюємо нашим студентам любов до української мови, постійно працюємо над покращенням їх умовної компетенції, оскільки володіння державною мовою - конституційний обов'язок громадян України. Використовуємо для поглиблення мовних знань різні форми й методи - це і гуртки з культури мовлення, це і написання наукових рефератів і виступи на наукових студентських конференціях, це постійна рубрика в академічній газеті "Урок української", проведення мовних конкурсів і вікторин.
Заохочуються студенти і до пізнавальної пошукової діяльності, вивчають історію краю, збирають матеріали про видатних жителів Приірпіння. Особливо теплі стосунки встановилися із директором Літературного музею Г.Кочура (м.Ірпінь) А.Г.Кочуром, вироблена програма творчої співпраці, спільних виховних заходів.
На нашу думку, ВНЗ - це школа розвитку почуттів, виховання моральних та історичних цінностей, ідеалів, а українознавство має стати підґрунтям і змістом такої багатоаспектної діяльності.
Література
1. Гумбольд Т.В. Язык и философия культуры: Перев. с нем. - М., 1985.
2. Сусь Б.А., Шут М.І., Грищенко Г.П. Національно-патріотичне виховання студентів як невід'ємний компонент формування особистості // Всебічний розвиток особистості студента: Матеріали науково-практичної конференції - Ірпінь, 2001. - С. 195 - 201.
3. Франко І. Зібрані твори у 50 томах - К.: Наук, думка, 1986. - Т.45.
4. Чукут С.А. Генеза духовної культури (управлінський вимір). - К.: Вид-во УАДУ, 1999.
5. Щербань П. Ще раз про національне виховання // Літературна Україна. - 1998. - № 34 - 35.

 
 

Цікаве

Загрузка...