WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українознавство у республіці Казахстан - Реферат

Українознавство у республіці Казахстан - Реферат

високими моральними якостями ми можемо виховати тільки завдяки правильно організованій системі вивчення національних ідеалів, традицій, звичаїв, а ця система може формуватися тільки з національної філософії, національного світогляду.
Сьогодні вчені, психологи, методисти зосереджують свої зусилля на вирішенні питань усіх ланок викладання в умовах суверенної і незалежної держави. Народні традиції, звичаї, ігри, приказки і прислів'я, народна музика вплітаються в життя дітей усіх національностей через уроки казахської мови і літератури, хореографії, пісні, музику. Дуже багато підручників містять тексти, що відбивають побут і епос казахів. Так, у нових підручниках з математики є задачі, зміст яких вимагає спочатку осмислення історично сформованих ігор, а потім - рішення.
Багато просвітителів вважали, що тільки праця здатна виховати гідну людину. Звичайно, кочовий спосіб життя предків визначив уклад життя казахів і наділив її певними особливостями.
Етико-педагогічні погляди, а також етнопедагогічні можна побачити в працях Махмута, ибн Хусейна, Камчарського (XI в.), Юсуда Баласагарського, Ахмета Юнаки Алтинсарина, Абая, Валиханова й ін.
Етнопедагогічні погляди впліталися в здобутки акинів, у мову мислителів, що кликали народ до духовності на противагу тим бездуховним підвалинам, що виправдовували життя багатих верств населення. У цей час у світлі десятиліття незалежності Казахстану створюються нові етнопрограми, що у світлі побудови народної педагогіки будуть уживатися в усіх школах.
Педагогічна спадщина всіх народів переконує нас у тім, що в ієрархії цінностей дитинство, дитина, світ дитинства займають дуже поважне місце, а його збереження, захист складають гуманну традицію народної педагогіки.
І ніколи не зможевистояти та країна, де людей поділяють на два табори, та ще й за етнічною ознакою. Адже маємо зробити все, щоб кожна людина Казахстану, будь він українець, татарин, казах, вірменин міг гордо сказати про себе: "Я - казахстанець".
Національно-психологічна детермінація виховної роботи в колективі
Любов'ю і єдністю врятуємося.
Сергій Радонєжський
Любити дітей - цього мало;
треба знати їх, а цьому треба вчитися.
М.Н.Гернет
XX століття здивувало світ своїми технічними досягненнями, але це ж століття принесло людству небачені раніше страждання і незлічимі жертви. Більшість конфліктів, що. стали причиною воєн і масштабного тероризму, носили відверто національну забарву. Створилося враження, що це століття було століттям культури війни, на яку мешканці планети Земля прирекли себе, не бажаючи розуміти і поважати один одного, бачити загальнолюдські ідеали й цінності .
І все ж велика, здорова частина людського співтовариства жадає миру і взаєморозуміння. Люди хочуть бачити красу, любити і бути коханими, реалізовувати свої творчі здібності, пізнавати світ і удосконалювати його. Дня цього потрібні мир і співдружність усіх землян.
Не випадково перше десятиліття XXI століття оголошено ЮНЕСКО десятиліттям культури світу і не насильства. Для забезпечення миру необхідне виховання в кожнім з нас не тільки міжрасової, міжконфесійної і міжнаціональної толерантності, але і щирого інтересу до культури всіх народів.
У школах Казахстану навчаються діти різних національностей і народностей. І наша задача зберегти світ і взаєморозуміння між ними.
Людство єдине своїми устремліннями, духовна спільність підкреслюється необхідністю солідарних дій.
Педагог, працюючи з дітьми, повинен уміти враховувати не тільки їхні індивідуально-особистісні, а й національно-психологічні особливості. Представники різних національностей по-своєму сприймають стиль учителя, уявляють різні вимоги до моральних якостей. Мають потребу в специфічних способах психологічного і виховного впливу. Національно-психологічні особливості можуть сприяти чи перешкоджати адаптації представників тієї чи іншої нації до вимог педагога.
Неможливо переробити чи скасувати національно-психологічні особливості людей, але можна й потрібно змінити стратегію й тактику виховних впливів, причому посилення авторитарності, психологічного тиску не дає позитивного результату. Педагогу необхідно познайомитися з вдачею, звичаями, традиціями народу, представники якого входять у керований клас. Незнання національно-психологічних особливостей веде не тільки до зниження ефективності навчальної діяльності, а й до появи міжнаціонального тертя, до взаємного відчуження.
Дуже важливо осмислити характер морально-психологічної атмосфери в багатонаціональному класі.
Педагог повинен докласти необхідних зусиль для зімкнення багатонаціонального колективу, для дружби, взаєморозуміння між представниками різних національностей. Обов'язковим напрямом діяльності педагога варто вважати зусилля по запобіганню конфліктних ситуацій, тому що будь-який конфлікт у багатонаціональному колективі може перерости в різновид конфлікту на національному ґрунті. Побутові й моральні норми поведінки представників різних національностей можуть суперечити один одному чи провокувати нерозуміння й конфліктні ситуації. І, звичайно, неприпустимі будь-які форми переваги, привілеїв для одних національностей та утиску інших. Мікрогрупи за національною ознакою не повинні зіштовхуватися одна з одною. В актив повинні входити представники всіх національностей класу.
Потрібно формувати культуру міжнаціонального спілкування, виявляючи інтерес і повагу до духовних цінностей та звичаїв свого й іншого народів, готовність прийти на допомогу кожному, незалежно від національної приналежності.
У зв'язку з цим слід будувати виховні цілі і тактики, прагнучи створити умови для оптимального досягнення соціальної, психологічної зрілості.
Основними складовими професіоналізму в міжнаціональних відносинах і взаємодії з дітьми різних національностей є:
1) етносоціальна компетентність;
2) готовність до подолання труднощів у комунікативній взаємодії з представниками різних етнічних спільнот;
3) адаптаційні можливості у взаєминах з людьми іншої національності.
4) культура міжнаціонального спілкування.

 
 

Цікаве

Загрузка...