WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українознавство в становленні національної освіти - Реферат

Українознавство в становленні національної освіти - Реферат

Рід - нерозривна єдність поколінь (4 кл.).
Проблема: Доля родини в долі України (5 кл.).
Проблема: Традиційні види господарської діяльності українців. Сучасні професії на селі (6 кл.).
Проблема: Традиційне облаштування українців (7 кл.).
Проблема: Родинне виховання як збереження і передача духовних цінностей українців (7 кл.).
Проблема: Відродження національної свідомості в українських родинах (8 кл.).
Проблема: Історична місія українського етносу (народу, нації) (9 кл.).
Проблема: Уроки формування та розвитку українського етносу і його етнічної території. Доля (10 кл.).
Проблема: Формування українського етносу у взаємодії з іншими етносами (11 кл.).
Проблема: Концентр-універсалія "Україна - етнос (нація)" - визначальний чинник українознавства (12 кл.). Історична місія українства.
Запропонована система викладу матеріалу має змогу реалізувати мету, що стоїть перед інтегративним курсом. Приміром, при вивченні проблеми "Родина" учні одержують уявлення про трактування її міфологією, релігією, наукою, повсякденним досвідом, образно-символічною системою тощо. Розкриття різних поглядів на одну й ту ж проблему сприяє формуванню в учнів альтернативного мислення, вміння висувати гіпотези та підтверджувати їх, показує шлях наукового пізнання.
У цій же проблемі дають учням відомості з природознавства, мовознавства, культури, державотворення, націології тощо. Ідея функціонального взаємозв'язку між різними рівнями знань є основою формування цілісних знань про українознавство. Знання, інтегровані на його основі, дають змогу розкрити учням функціональну цілісність світу й українознавства зокрема.
Українознавство набуває все більшого ствердження в державі. Міністерство освіти вводить українознавство як навчальний предмет спочатку у варіативну частину навчального плану (був період, коли й вивели), а згодом, у 2001 р. у проекті навчального плану подано в базовому змісті поряд з філософією, однак в остаточному варіанті українознавство не подано. Стверджує українознавство і "Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи", але, на жаль, не як самостійний інтегративний курс.
Головне управління освіти і науки м.Києва в 1997 р. згідно з рішенням Колегії Міністерства освіти України "Проконцептуальні засади гуманітарної освіти в Україні" підтримало пропозиції Інституту українознавства і ввело інтегративний курс "Українознавство" в заклади освіти з 1 по 11 класи.
Досвід киян у вивченні українознавства відтворено у виданні "Українознавство в системі освіти міста Києва". Науковці (Т.Люріна та ін.), вчителі (Л.Яресько, Г.Сазоненко, Є.Демченко та ін.), керівники освітою (В.Крижанівська, В.Герасименко та ін.) стверджують своїми працями важливість вивчення в школі інтегративного навчального курсу "Українознавство", а також вказують на важливість наскрізної українознавчої ідеї усього навчального процесу.
Наповнення всіх навчальних предметів українознавчими змістом є актуальною освітньо-педагогічною проблемою і нині ні в кого не викликає заперечення.
Наповнення всіх навчальних предметів (курсів), всієї позакласної та позашкільної роботи українознавчим змістом, за висловом Б.Ступарика, "має пронизувати весь навчально-виховний процес, входити в "плоть і кров" кожної дитини через мету, форми і методи роботи". У концепції П.Кононенка і в науково-дослідній роботі Інституту українознавства такому напрямку роботи приділено значну увагу.
У предметній системі навчання ще не подолані основи просвітницько-прогресистської парадигми: відчуженість від етнонаціональної культури, від філософських шукань, односпрямованість і одномірність науково-предметних знань - заглибленість у конкретний об'єкт дослідження, розгляд без урахування взаємозв'язків, взаємопроникності. Тому, хоча певні теми українського буття (це стосується таких предметів як українська мова, література, історія) й розглядаються, однак у них переважає конкретний специфічно науковий (предметний) підхід, а не етнонаціональний, державотворчий, екологічно-валеологічний.
Намітилося декілька напрямків наповнення українознавством навчально-виховного процесу в школі. Йде неухильний і поступовий процес структурування шкільних знань на українознавчих засадах. Саме з позиції інтересів української нації, держави Міністерством освіти і науки України розгорнуто широке обговорення навчального плану 12-річної середньої загальноосвітньої школи, який має охопити ті навчальні галузі, які важливі для етнонаціонального державотворчого збереження української нації. Обговорюються пропозиції навчальних галузей.
Важливою проблемою українознавства є не лише структурування майбутніх інтегративних навчальних курсів на українознавчій основі, а й наповнення та вивчення діючих предметів етнонаціональним змістом.
Література
1. Єфремов С. За рік 1912-й. Під обухом. Більшовики в Києві. - К., 1993.
2. Бажинов І. Бібліографічний раритет з українознавства / Вісник книжкової плати. - 1998. - №2. - С.28 - 29.
3. Сушицький Ф. Методи українознавства //Вільна українська школа. - 1917. - №3 - 4. - С.135 - 136.
4. Сушицький Ф. Принципи українознавства // Вільна українська школа. - 1917. - №2. - С.84.
5. Васькович Г. Шкільницво в Україні (1905 - 1920). - К., 1996. - С.71, 77.
6. Дорошкевич О. Огляд життя середньої школи //Вільна українська школа. - 1917, жовтень, - Ч.2.
7. Нарада в справі організації народної освіти в Україні 15 - 20 грудня 1917 р. //Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905 - 1920). - К., 1996. - С.311.
8. Сушицький Ф. Методи українознавства //Вільна українська школа. - 1917. №3 - 4.
9. Єфремов С. Українознавство: покажчик потрібнішої до самоосвіти літератури. - 1920. - С.5.
10. Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку. - К., 1993. - С.7.
11. Філіпчук Г. Українська етнокультура в змісті національної загальної та педагогічної освіти. - Чернівці, 1996. - С.32 - 33.
12. Кононенко П. Українознавство: Підручник. - К., 1996.
13. Українознавство в системі освіти міста Києва. - К., 1998. - С.33.
14. Добровольський С., Скульський Р., Стельмахович М., Ступарик Б., Хруш В. Українознавство в національній школі. - Івано-Франківськ, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...