WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Україна – європейський союз: трансформація економічної моделі - Реферат

Україна – європейський союз: трансформація економічної моделі - Реферат

іншої системи для вирішення іншого комплексу завдань у відмінному від нинішнього соціально-політичного середовища. Це питання є надзвичайно чутливим і вимагатиме від виконавців ювелірної майстерності й обережності в підходах при прийнятті відповідних рішень. Але як і у випадку адміністративної реформи, мають враховуватися дві фундаментальні речі: національно-історичний контекст та європейська спрямованість соціально-економічного і політичного розвитку України.
Таким чином, формування сучасної соціально-економічної моделі та європейська і євроатлантична інтеграція України є двома тісно взаємопов'язаними процесами, які мають органічно доповнювати і збагачувати один одного.
Соціально-економічні процеси в Україні, як і в інших державах, відбуваються в складному, суперечливому глобальному політико-економічному середовищі. Феномен глобалізації неоднозначне сприймається в наукових і політичних колах світу. Спектр думок коливається від його ейфорично-романтичних оцінок прибічниками і провідниками глобалізації до повного заперечення цього зрештою об'єктивного процесу антиглобалістами.
Принципова позиція полягає в тому, що глобалізація є об'єктивним, історично детермінованим процесом сучасного етапу цивілізаційного розвитку, її не можна відмінити жодними рішеннями чи навіть крайніми засобами, до яких вдаються антиглобалісти революціонери. Не вдасться відсидітись у цей період і на хуторі. Однак глобалізацію не можна сприймати і як абсолютну фатальність, перед якою і окрема людина, і світова спільнота в цілому є безсилими ібезпорадними. Суть проблеми полягає, очевидно, в тому, як на основі всебічного вивчення глобалізаційних процесів створити адекватні механізми управління і регулювання ними, як на рівні світового співтовариства, так і на рівні окремих держав і регіонів.
За рахунок нової системи комунікацій та сучасних технологій глобалізація створює небачені раніше можливості для обміну між країнами товарами і послугами, ідеями й інформацією, іншими різноманітними ресурсами. Завдання, які постають у зв'язку з цим, зводяться до того, щоб грамотно та економічно ефективно скористатися цими можливостями, повніше реалізувати на світових ринках національні економічні інтереси. А це передбачає, в свою чергу, необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, її здатності на рівних взаємодіяти у відповідних секторах світового господарства.
Водночас в умовах глобалізації поглиблюється небезпечний розрив в економічному розвитку країн світового співтовариства. Посилюються процеси маргіналізації окремих країн і цілих регіонів. Усе це серйозно загострює суперечності між багатою Північчю та бідним Півднем і штовхає останній на відчайдушні, ризиковані для світової спільноти заходи і дії.
Враховуючи суперечливий, а подекуди і драматичний вплив глобалізації на перебіг подій у країнах, наша позиція є простою і зрозумілою: необхідно спільно відпрацювати такі механізми і політико-економічні та інституціональні інструменти, за яких плодами глобалізації користувались би всі без винятку держави, а не лише найрозвинутіша частина світу.
Яким же чином враховувати глобалізаційні виміри при формуванні сучасної моделі соціально-економічного розвитку України? Насамперед не можна абстрагуватися від одного з визначальних процесів сучасності - посилення взаємозалежності економічного і політичного життя країн світового співтовариства. Можна сказати, що певною мірою вона існувала завжди. Китайською стіною уже давно ніхто не відгороджується від світу. Але в наш час взаємозалежність набуває тотального, всепроникаючого характеру. Особливо гостро це проявилось після відомих подій 11 вересня 2001 р. у США.
Специфічних рис взаємозалежність набуватиме в міру нашого наближення до Європейського Союзу та інших європейських структур і інституцій. Тут доведеться, та й зараз доводиться, приймати не разові, а системні, стратегічні рішення, які визначатимуть перспективи держави та її народу на десятиліття. Ось чому йдеться про те, що європейський вибір, європейська стратегія мають стати загальнонаціональною консолідуючою ідеєю незалежно від політичних платформ та ідеологічних поглядів. І ми тут не відкриваємо Америку. Саме таким шляхом відбувається соціально-економічний і політичний розвиток у країнах Центральної та Південно-Східної Європи, у балтійських державах. Європейська інтеграція України означатиме не просто посилання взаємозалежності, а взаємопереплетення, зрощування економічних і політичних структур, формування якісно нових відносин у цьому середовищі, що вимагатиме не лише проривних політичних та економічних рішень, а й психологічної перебудови як керівних кадрів, еліти, як їх називають, так і пересічних громадян. Треба вже сьогодні розпочинати широкомасштабну і систематичну політичну, законодавчу, інформаційно-роз'яснювальну роботу в даному напрямі.
Економічна інтеграція України з Європейським Союзом створює перспективи оптимізації усього комплексу наших глобалізаційних відносин. Сучасною економічною наукою доведено, що національне господарство може раціонально використовувати свої ресурси лише в великих наднаціональних економічних системах, де воно одночасно виступає в двох іпостасях: індивідуального та колективного суб'єкта міжнародних економічних відносин. Інтегруючись до Європи, Україна буде не лише підносити рівень свого економічного соціального та інституціонального розвитку до європейських норм і стандартів, а й зможе більш активно впливати на перебіг міжнародного економічного життя як майбутній член Європейського Союзу. Таким чином, формат Європейського Союзу трансформуватиме наші потенційні економічні можливості і переваги в реальні напрями і форми глобалізації. На цьому ще раз варто наголосити в умовах перерозподілу сил між головними економічними центрами світу. Справа в тому, що американський долар як відображення економічної могутності (потуги) США поступово втрачає свої монопольні позиції, все більшою мірою поступаючись європейській валюті євро. Подальше розширення ЄС у 2004 році ще більше зміцнить економічний потенціал даного інтеграційного угруповання. Отже, на момент вступу України до ЄС він може перетворитись у найбільше регіональне об'єднання світу, яке справлятиме

 
 

Цікаве

Загрузка...