WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Традиції світового письменства творчій спадщині В.Шевчука - Реферат

Традиції світового письменства творчій спадщині В.Шевчука - Реферат

прозаїк вдається до цього прийому в оповіданні "Дуже старий сеньйор з величезними крилами", включеному в більш пізній цикл оповідань [13с. 116].
Дарма, що зворотного перевтілення не зображаємо, письменник дає змогу читачам відчути, що воно може відбутися кожної миті. Йдеться про романтизовані метаморфози, властиві поетиці казки. Так, царівна може стати жабою і навпаки (народна українська казка "Царівна-жаба"). До такого типу перевтілень переважно схильний В.Шевчук. Оповідання "Панна сотниківна" ("Дім на горі") висвітлює миттєві метаморфози юного чорта, здатного перевтілюватись то в прекрасних парубків, то в тварин. Ставши вовкулакою, герой повісті "Сповідь" має шанс повернути людську подобу. Такий шанс втрачено у героя оповідання Ф.Кафки "Перевтілення": тут зображено дрібного службовця Грегора Замзу, який одного ранку прокинувся у вигляді бридкої комахи, що асоціюється із існуванням, відповідним смерті. Такі аналогії викликає і притчеве оповідання японського письменника Кобо Абе "Жінка в пісках", де дрібний службовець поміж тисяч таких, як він, визначаєте хіба що пристрастю до колекціонування комах. Одного разу він потрапляє у глибоку піщану яму, з якої не здатен вибратися, і тому підкоряється долі. Альтернатива таким екзистенційним версіям абсурду - народна творчість, звідки митці беруть чисту воду віри в життя, як, принаймні, прозаїк Ч.Аміреджибі. Його твір "Дата Туташхіа" суголосний із доробком В.Шевчука гармонійним відтворенням народного світогляду. Грузинський автор досягає цього, беручи за основу людину-міф. Дата Туташхіа, за колхидською версією означає "день місяця", власне, син "дня місяця" - земне втілення Туташхі. Місяць - один із головних символів язичницького грузинського пантеону, замінений у добу християнства Георгієм - молодим лицарем на білому коні, який нищить дракона. Дата Туташхіа не втратив духовної сили язичницького місяця, що символізувала святість, праведність і добро, як і атрибутика язичницького сонця [14, с. 553]. Постання сонця з людським обличчям стало поштовхом для духовного катарсису ченця Григорія (оповідання В.Шевчука "Диявол, якого нема"). Пошук національної ідентичності та духовних істин поєднує творчість двох, на першийпогляд, не схожих авторів - грузинського й українського. На цьому не звужується коло творчого суголосся Ч.Аміреджибі та В.Шевчука, якщо зважити бодай на жанрову специфіку романів В.Шевчука "Дім на горі", "На полі смиренному" та роману Ч.Аміреджибі "Дата Туташхіа".
Новела - фундамент архітектоніки згаданих романів. Новела - один із традиційних жанрів при створенні умовності оповіді, яскравим прикладом може бути творчий досвід представника американського романтизму - Е.По, дарма що він використовує цей жанр у класичному варіанті, а В.Шевчук та Ч.Аміреджибі вдаються до жанрової модернізації. Як і роман В. Шевчука "Дім на горі" (зокрема повість-преамбула), твір грузинського автора містить епіграфи до кожного розділу, вони у творі Ч.Аміреджибі, разом із епіграфом до самого твору, сприяють структуруванню новелізованого міфу, проектованому на всю сюжетну схему, що, в свою чергу, складається із фрагментарних новел. Як і в творі В.Шевчука "Дім на горі" (насамперед у повісті-преамбулі), поняття "новела" вживається тут умовно, тому що йдеться про збірник, у якому окремі твори об'єднані ідейно-тематично на основі художньо-композиційної єдності. Аналогічний прийом сюжетотворення притаманний роману В.Шевчука "На полі смиренному". У цьому разі варто говорити про специфіку вживання жанрових форм у філософському романі. Твір "Дата Туташхіа" Ч.Аміреджибі та романістика В.Шевчука тяжіють до філософської суперечності: добра і зла, реального та ідеального. Ці вічні антиномії людського буття знаходять своє творче переосмислення і в оповіданні "Самсон" (роман В.Шевчука "Дім на горі").
Переосмисливши біблійну легенду про Самсона ("Книга суддів", гл. 13- 16), В.Шевчук загалом зберігає сюжетну схему біблійної оповіді, але образ українського парубка Івана різниться від біблійного мстивого Самсона скромністю та добротою, постає тією призмою, через яку автор надає зображенню двоплановості. Він став на заваді мізерним людцям, таким, як сотник, що спричинило його загибель. В. Шевчук цим твором таврує комплекс егалітарності. Іван так само, як і Самсон, - постать трагічна, протиставна до загалу і тому не сприйнята ним. Образ Івана ("Самсон") - уособлення боротьби добра і зла, символізовані образом лева, що в інтерпретації В.Шевчука зводиться у гротескові форми.
Біблійний сюжет для В.Шевчука править за основу зображення, головне ж смислове навантаження відводиться другому (притчевому) плану оповіді. Двоплановість поєднує творчу манеру В.Шевчука з пошуками шведського письменника П.Лагерквіста, який також творчо переосмислює біблійні мотиви. Так само, як і в оповіданні В.Шевчука "Самсон", у повісті "Варава" П.Лагерквіста простежується трансплантація - біблійного сюжету.
Типологічні зіставлення творчості В.Шевчука із зразками світового письменства - свідчення того, що автор, спираючись на світову літературну традицію наративної умовності, витворює свій власний художній світ, здатен сказати своє слово.
Література
1. Зюкова Н. Алехо Карпентьер. - Л.: Худ. литер., Ленинград отд., 1982.
2. Остапова Л. Человек и история в творчестве А.Карпентьера // Приглашение к диалогу: Латинская Африка: Размышления о культуре континенте / Под общ. ред. С.А.Микояна. - М.: Прогрессе, 1986.
3. Карпентьер А. Избранные произведения: В 2т. - М.: Худ. литер., 1974. - т. 1.
4. Земсков В. Новая земля Алехо Карпентьера //Карпентьер А. Избранное. - М.: Радуга, 1988.
5. Опыт латиноамериканского романа и мировая литература // Латинская Америка. - 1982, № 6.
6. Шамрай А. Ернест Амадей Гофман. Життя і творчість. - К.: Дніпро, 1968.
7. Жулинський М. Істина - добро, людиною творене // Дніпро. - 1985. - № 6.
8. Шевчук В. Дім на горі. - К.: Рад. письм., 1983.
9. Бергуляк А. Магічний реалізм та літературний міф - зцілення чи панацея у постколоніальному суспільстві? // Сучасність. - 1993. - № 3.
10. Шевчук В. Птахи з невидимого острова: Роман, повісті. - К.: Рад. письм. 1989.
11. Тарнашинська Л. Бути митцем, а не його тінню(розмова з В.Шевчуком) // Всесвіт. - 1995, № 7.

 
 

Цікаве

Загрузка...