WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Становлення української державності в роки першої світової війни: пошук союзників - Реферат

Становлення української державності в роки першої світової війни: пошук союзників - Реферат

Енно повноважень виступати від імені урядів Згоди, то як видно з мемуарів М.Маргулієса, який і вніс цю пропозицію, посли держав Антанти підписали повноваження Енно за власним розсудом, не маючи на це директив своїх урядів. У цей час питання про допомогу союзниками Києву лише розглядалося, наприклад, англійським урядом, і вирішувати його позитивно було передчасно [54].
Незважаючи на деяку прихильність союзницьких послів у Яссах до гетьманської України після проголошення П.Скоропадським нового курсу на союз з російськими антибільшовицькими силами і федерацію з Росією, ці настрої не могли вплинути на керівництво західних держав. У лютому-листопаді 1918 року всі французькі політики, починаючи з прем'єр-міністра Ж.Клемансо і міністра закордонних справ С.Пішона, висловлювали зневагу до тих, хто співробітничав з німцями. Як писала газета "Тан" у своїй передовиці, "Українські делегати на Брест-Литовській конференції заслуговують презирства, а при нагоді - й помсти" [55]. Стефан Пішон у листопаді 1918 року, посилаючись на співробітництво між незалежною Україною й Німеччиною, наполягав на тому, щоб чинити опір сепаратизму, бо він є засобом німецького проникнення [56].
Німецька окупація поставила Україну в особливе, невизначене становище на міжнародній конференції по закінченні світової війни. За словами радника В.Вільсона з російського і польського питань Р.Лорда, під час Паризької мирної конференції 1919 року союзні держави ніяк не могли вирішити, ким вважати українців - ворогами, друзями чи нейтралами [57]. Ця невизначеність наклала свій відбиток на подальше вирішення українського питання великими державами, а отже, й на долю державності України того періоду.
Як багато часу пройшло відтоді? Менше, ніж століття. Багато це, чи мало? Дивлячись на Сполучені Штати, що перетворилися на супердержаву, на єдину Європу, що об'єднала здавалося непримиренних ворогів Францію та Німеччину, на Польщу та Чехію, що, переживши чимало потрясінь, стрімко крокують до Європейського Союзу, здається, що період був тривалим. В Україні - час немов зупинився. Українська держава знову на початку становлення, і знову повторює численні помилки попередніх років. Це стосується й неефективності влади та реформ, й внутрішніх суперечок, й сподівань на підтримку Заходу тощо. У той час, як історія показує - для кожної країни немає постійних друзів чи ворогів, постійними є лише національні інтереси. Як і на початку століття, Захід дивиться на Україну з точки зору власних інтересів. Яким чином максимально використати цей фактор, не зашкодивши самій Україні, - завдання сучасного українського керівництва.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
[1] Кучма Л. Будівля державності можлива лише на фундаменті злагоди та порозуміння // Урядовий кур'єр. - 1998. - 3 листопада. - С. 3-4; Кульчицький С. Нелегкий він, шлях незалежної України // Київська правда. - 1996. - 20 серпня. - С. 2; Кремінь В. Віха на шляху державотворення // Голос України. - 1997. - 20 листопада. - С. 6.
[2] Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923. - Ужгород, 1932. - Т.1. - С. 232.
[3] Шульгін О. Політика (Державне будівництво України й міжнародні справи). - К.,1918. - С. 56.
[4] Reshetar G. The Ukrainian Revolution, 1917-1921. A Study of Nationalism. - New York, 1972. - P. 98.
[5] Noulens G. Mon Ambassade en Russie Soviйtique. - Paris, 1933. - T.2. - P. 26.
[6] Робітнича газета. - 1917. - Ч. 145. - 28 вересня.
[7] Архив полковника Хауза. - М., 1939. - Т.3. - С. 151.
[8] Христюк П. Замітки й матеріали до історії української революції, 1917-1920: В 2 т. - Відень, 1921. - Т.2. - С. 92.
[9] Центральний державний архів вищих органів влади та управління (далі - ЦДАВОВУ) України, ф.2592, оп.1, спр.2, арк.33, 35, 49-50.
[10] Шульгін О.Назв. праця. - С. 98-99.
[11] Винниченко В. Відродження нації. - Київ-Відень, 1920. - Ч.1. - С. 233-234.
[12] ЦДАВОВУ України, ф.2592, оп.3, спр.3, арк.4-5.
[13] Там само, ф.1115, оп.1. спр.26, арк.30,зв.
[14] Там само, ф.2592, оп.1, спр.2, стр.93-94.
[15] Вісник Генерального секретаріату Української Народної Республіки. - 1917. - №3. - 1 грудня.
[16] Галаган М. З моїх споминів. - Львів, 1930. - Ч.3. - С. 60.
[17] ЦДАВОВУ України, ф.2592, оп.1, спр.2, арк.38-40.
[18] Шульгін О. Назв. праця. - С. 93.
[19] Марголин А. Украина и политика Антанты. - Берлин, 1934. - С. 369.
[20] ЦДАВОВУ України, ф.2592, оп.3, спр.3, арк.9.
[21] Нова Рада. - 1917. - №217.
[22] Там само. - 1918. - №8. - 12 січня.
[23] Шульгін О. Назв. праця. - С. 92.
[24] Там само. - С. 73.
[25] Noulens G. Op.cit. - T.1. - P. 241, 239.
[26] Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1918. Russia. - Washington, 1937. - V.1.- P. 331.
[27] Архив русской революции. - М., 1991. - Т.2. - С. 147.
[28] Papers…The Lansing Papers, 1914-1920.- Washington, 1940. - V.2. - P. 657.
[29] Papers…1918. Russia. - V.1. - P. 663.
[30] Ibidem. - P. 660-662.
[31] Чернин О. Брест-Литовск // Архив русской революции. - М.,1991. - С. 166.
[32] Mordacq. General. Le Ministйre Clemenseau. Gournal d'un Temoin. - Paris, 1931. - T.1. - P. 191.
[33] Берти, Лорд. За кулисами Антанты. - М.-Л., 1927. - С. 180.
[34] ЦДАВОВУ України, ф.1063, оп.2, спр.4, арк.4.
[35] Христюк П. Назв. праця. - Кн.3. - С. 155-156.
[36] ЦДАВОВУ України, ф.3766, оп.1, спр.31 А, арк.5.
[37] Там само, арк.8.
[38] Там само, арк.11-12.
[39] ЦДАВОВУ України, ф.3696, оп.2, спр.13, арк.2-2зв, 3,4.
[40] Дорошенко Д. Там само. - Т.2. - С. 393.
[41] Цит. за: Деникин А. Гетманство и Директория на Украине // Революция на Украине по мемуарам белых. - М.-Л.,1930. - С. 151.
[42] Голос Киева. - 1918. - №127. - 13 октября.
[43] Там. же. - №153. - 13 ноября.
[44] Збірка на пошану О.Шульгіна. - Париж, Мюнхен, 1969. - С. 27.
[45] Шемет С. До історії Української демократично-хліборобської партії // Хліборобська Україна. - Збірник 1. - Відень, 1920. - С. 75.
[46] Дорошенко Д. Назв. праця. - Т.2. - С. 410.
[47] ЦДАВОВУ України, ф.3766, оп.1, спр.146, арк.2.
[48] Киевская мысль. - 1918. - №221. - 22 (9) ноября; Вечер. - 1918. - № 37; Голос Киева. - 1918. - №161. - 22 (9) ноября.
[49] Маргулиес М.С. Год интервенции. - Берлин, 1923. - С. 38.
[50] Одесский листок. - 1918. - №263 - 6 декабря.
[51] Голос Киева. - 1918. - №163. - 24 (11) ноября.
[52] Там же. - 1918. - №167. - 29 (16) ноября.
[53] Borschak E.L'Ukraine a la Conference de la Paix (1919-1938). - Paris, 1938. - P. 47.
[54] Маргулиес. Указ. соч. - С. 337, 136.
[55] Мартель Р. Франция и Польша. - М.-Л.,1930. - С. 24.
[56] Brinkley G. Allied Policy and French Intervention in the Ukraine, 1917-1920 // The Ukraine 1917-1921: A Study in Revolution. - Cambridge, 1977. - P. 38.
[57] Haskins G., Lord R. Some Problems of the Peace Conference. - Cambrige, London, 1920. - P. 210.

 
 

Цікаве

Загрузка...