WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне середовище Канади - Реферат

Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне середовище Канади - Реферат

поляк - 14,76 дол., українець - лише 14,39 дол. [31]. У одному з регіонів Канади із 832 опитаних українських сімей половина розпочинала своє життя у цій країні, не маючи грошей взагалі, 42% - менше ніж 500 доларів. Тільки 40% з новоприбулих сімей не мало боргів [32].
Аналіз проблеми соціально-політичної інтеграції українців у поліетнічне суспільство Канади дає змогу зробити певні висновки. На рубежі століть Країна Кленового Листка проходила етап інтенсифікації розвитку і саме на імміграційну політику було покладене завдання збільшення населення країни. Так Р.Інгленд відзначає, що протягом 1881-1929 років до Канади іммігрувало близько 5,5 мільйонів осіб переважно з Британських островів, Сполучених Штатів Америки та європейських країн [33]. Кількість же українського населення, котре іммігрувало протягом так званої "першої хвилі" (1891-1914 років), становить близько 172 тисяч осіб [34].
Шлях, який пройшли вихідці з України, був складним і неоднозначним, сповненим пошуків свого місця в новому суспільстві. Після прибуття до Канади страждання й виснажлива праця українських іммігрантів фактично тільки починалися. Декого з переселенців відразу ж повертали додому, головним чином через хвороби. Канада, звісно, потребувала здорових і міцних людей, та й канадська дійсність виявилася не такою, якою уявлялася. Дуже часто замість обіцяного численними агентами раю, українські іммігранти вже у перші дні перебування у Канаді потрапляли у скрутне становище. Вони зазнавали тут голоду, потрапляли у нестерпні житлові умови, відчували зневагу до себе.
Закономірно й те, що за час перебування в Країні Кленового Листка та завдяки напруженій праці українська етнічна група досягла значних успіхів, соціальний статус поселенців зазнав відчутних змін. З бідних поселенців частина з них перетворилася на досить заможних власників фермерських господарств, чимала частина зайнята в інших сферах національної економіки Канади, освіти, науки тощо.
ПРИМІТКИ І ЛІТЕРАТУРА
[*] 3емельні наділи у 160 акрів, які отримували новоприбулі іммігранти за символічну платню у 10 дол., але вони зобов'язувалися у визначені строки їх освоїти.
[1] Фурсова Л. Иммиграция и национальное развитие Канады 1946-1970 гг. - М., 1975. - С. 29.
[2] Євтух В. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. - К., 1998. - 216 с.
[3] Руснак І.Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець XIX - XX століття). - Чернівці, 2000. - С. 18.
[4] Wydkzynski С. Canadian Immigration Law and Procedure. - Ontario, 1983. - 511 рр.; Whintaker Canadian Immigration Policy since Confederation. - Ottawa, 1991. - 27 рр.
[5] Лупул Т. Сучасна імміграція в Канаді: основні тенденції та особливості: Автореф… дис. канд. істор. наук. - Чернівці, 1999. - С. 1.
[6] Corben D. Canada's Immigration Policy. A.Critique. - Toronto, 1957. 215 рр.
[7] Євтух В. Иммиграция и национальные отношения в истории Канады // Проблемы историографии Канады. - М., 1981. - С. 111.
[8] England R. The Central European Immigrant in Canada. - Toronto, 1929. - 238 р.
[9] Стечишин Ю. Історія поселення українців у Канаді. - Едмонтон, 1975. - 315 с.; Марунчак М. Історія українців Канади. - Вінніпег, 1968. - Т.1. - 464 с.; Rozumnyj J., ed. New Soil - Old Roots. The Ukrainian Experience in Canada. - Winnipeg, 1983. - 317 р.; Lupul M. Ukrainian Canadians: Their Precarious Situation Today / Ukrainian and Canadian Society. - New Jersey, 1976. -309 р.
[10] The Survival of Ethnic Groups. - Toronto, 1980. - 292 р.; Ukrainian in Ame- rican and Canadian Society / Еd. by Isaijw W. - Jersey City, 1976. - 355 р.
[11] McInnis E. Canada. A Political and Social History. - Toronto, 1982. - 775 рр.; Landers R. The Canadian Polity: A Comporative Introduction. - Ontario,1991. - 503 рр.; Jackson R. and Jackson Р. Canadian Government in Transition. - Ontario, 1999. - 306 рр.; Whittington. And Van Loon R. The Canadian Political System: Environment< Structure and Process. - Toronto, 1987. - 879 pp.
[12] Макар Ю.І. Діяльність агентів по вербовці до Канади на західноукраїнських землях наприкінці XIX - початку XX ст. // Питання історії нового та новітнього часу: 36ірник наукових праць. - Чернівці, 1994. - Вип.3. - С. 44-50.
[13] Євтух В., Ковальчук О. Українці в Канаді. - К., 1993. - С. 18.
[14] Martynowych O. Ukrainians in Canada. The Formative Period, 1891-1924. - Edmonton, 1991. - Р. 12.
[15] Современная Канада. Справочник. - М., 1998. - С. 177.
[16] Фурсова Л. Вказ. праця. - С. 27-28.
[17] Francis R., Smith D. Readings in Canadian History: Post-Confederation. - Canada, 1982. - Р. 122.
[18] Saskatchewan Archives Board, film 2.621, vol.98, file 12681 - В, рart 4.
[19] Ibid, рart 5.
[20] Євтух В., Ковальчук О. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції // Український історичний журнал. - 1991. - №8. - С. 65.
[21] Creighton D. Canada's First Century, 1867-1967. - Toronto,1982. - Р. 108-109.
[22] Canada: Pariament. House of Commons Debates. - 1904. - Vol. 4б. - Р. 44.
[23] Олеськів О. О еміграції. - Львів, 1895. - 70 с.
[24] ЦДІА України м. Львів, ф. 309, оп.1, спр. 2559, арк. 6-7.
[25] Saskatchewan Archives Board. film 2.621, vol.98, file 12681 - В, рart 4.
[26] Ibid.
[27] Марунчак М. Вказ. праця. - С. 51.
[28] Leer J., Moodie D. The Polemics of Pioneer Settelment: Ukrainian Immigration and the Winnipeg Press // Canadian Ethnic Studies. - 1980. - Vol. XII. - №2. - Р. 88-101.
[29] Ibid. - Р.93.
[30] Шлепаков А.М. Українська трудова еміграція у США і Канаді (кінець XIX - початок XX от.). - К., 1960. - С. 116.
[31] Макарчук С. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западно-украинских землях в период империализма. - Львов, 1983. - С. 52.
[32] Ukrainian Rural Communities: Report of Investigation by Bureau of Social Research Governments of Manitoba, Saskatchewan and Alberta. Manitoba. - Manitoba. Provincial Archives, мicrofilm reel M7, MG 10, B17.
[33] England R. Op. cit. - Р. 17.
[34] A Statistical Compendium in the Ukrainans in Canada, 1891-1976. - Ottawa 1980. - Р. 501-502.

 
 

Цікаве

Загрузка...