WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Освітні стандарти як інтерфейс між освітою та сферою праці - Реферат

Освітні стандарти як інтерфейс між освітою та сферою праці - Реферат

формуванні зв'язків між сферами праці та освіти. За їх нормативну єдність "відповідають" державний і галузевий компоненти системи. Записи у розділах освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) мають ґрунтуватися на даних Національних класифікаторів - "Класифікатора видів економічної діяльності" і "Класифікатора професій". Кваліфікаційні характеристики становлять основу розробки моделі професійної діяльності фахівця - теж складової ОКХ.
Зв'язок освітніх і професійних стандартів відбито на рис. 1.(див PDF).
Будь-яка прогресивна технологія, на жаль, не гарантує якості кінцевого продукту, в нашому випадку - освітніх стандартів. Крім того, існує проблема їх ефективного впровадження до освітньої практики. Для цього необхідні зацікавлені виконавці. Але, як справедливо відзначає академік М.З.Згуровський, "…початково слабка підготовка студентів закріплюється
непродуманими, незорієнтованими на потреби ринку праці та суспільства навчальними програмами і неадекватним змістом навчальних курсів. Відірваність (у переважній більшості випадків) університетських кафедр від ринку праці, їх замкнутий характер діяльності, небажання інтегруватися до більш широкої наукової співдружності на національному і міжнародному рівнях призводить до того, що дуже часто навчальні програми і зміст навчальних курсів створюються не під запити ринку праці й потреби суспільства, а під персональні вміння, знання й професійні кондиції викладачів кафедр" [13].
Нині в міжнародній освітній практиці існує тенденція впливу назміст вищої професійної освіти з боку відповідних асоціацій. І в Європі, і в США саме вони добровільно взяли на себе зобов'язання щодо розробки кваліфікаційних вимог до фахівців певного профілю і рекомендацій щодо змісту освітніх програм. Безумовно, до цієї величезної і відповідальної роботи залучаються представники провідних університетів, а вихідні документи створюються в результаті аналізу та узгодження ідей і досвіду, накопичених широким колом авторитетних професіоналів.
В Україні відповідальність за розробку галузевих стандартів вищої освіти наказом МОН було покладено на робочі групи, до складу яких увійшли провідні викладачі (4-6 осіб). Через відсутнітність кваліфікаційних характеристик для багатьох професій, членам робочих груп спочатку необхідно було визначитися зі змістом цих документів, щоб потім на їх основі спроектувати відповідні освітньо-кваліфікаційні характеристики. Очевидно, що обсяг робіт, делегований робочим групам з розробки освітніх стандартів, дещо виходив за межі їх професійної компетенції. При цьому були відсутні механізми реального фінансування процесів стандартизації освіти [14]. Більшість галузевих стандартів під час завершення стадії проектування широко не обговорювалась.
Висновки. Тлумачення освітнього стандарту як сукупності суспільно і професійно визнаних норм і вимог до рівня підготовки випускника освітньої системи, що визначають цілі її функціонування і розвитку, притаманне для сучасної світової освітньої культури. Введення категорії "професія" до контексту освіти дозволяє точніше визначити її очікувану якість і результат. Доцільною, на наш погляд, є співпраця МОН України з професійними асоціаціями стосовно розробки кваліфікаційних вимог до випускників ВНЗ. Це необхідна умова забезпечення високої якості вищої фахової освіти. Чинну в Україні технологію проектування системи стандартів для вищої школи вважаємо прогресивною, оскільки вона ґрунтується на ідеї діяльнісного характеру змісту освіти і спрямована на чітке визначення результатів навчання. Але її важлива складова - система рівнів сформованості умінь - уявляється недостатньо відпрацьованою. Тому невідкладним завданням для вітчизняної вищої школи є, на нашу думку, розробка національної системи кваліфікацій згідно з рекомендаціями Болонського процесу.
Література
1. Разработка стандартов в области профессионального образования и обучения. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.etf.eu.int/.
2. Общие выводы и рекомендации международного семинара "Трудоустраиваемость в контексте Болонского процесса" (Employability in the Context of the Bologna Process). Блед/ Словения, 21-23 октября 2004 года // Болонский процесс: середина пути. Под ред. В.И.Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Российский Новый Университет, 2005. - С. 196-198.
3. Клепко С.Ф. "Компетенізація освіти": обмеження і перспективи / Постметодика. - 2005. - №1. - С. 9-17.
4. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні. - Київ: "К.І.С.", 2003. - 296 c.
5. Адам С. Использование результатов обучения (Using Learning Outcomes. UK Bologna Seminar) // Болонский процесс: середина пути / Под ред. В.И.Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Российский Новый Университет, 2005. - С. 110-151.
6. Европейская система квалификаций. Проект. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www/volsu.ru/rus/info/part5.doc/.
7. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (методология и методические вопросы). - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Российский Новый Университет, 2005. - 114 с.
8. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика / Під ред. Н.Г.Ничкало. - Хмельницький : ТУП, 2002. - 334 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...