WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Національна ідея як особистісний міф - Реферат

Національна ідея як особистісний міф - Реферат

пропоновану схему "ідеального", тобто "одновимірного" зв'язку прагнення до свободи. Насправді це історичне прагнення тільки занурює його у невичерпний ланцюг калейдоскопічних подій дійсності. У ньому немає свободи. Є тільки необхідність - необхідність долати необхідність і необхідність прагнути свободи. Таким чином, абсолютність особистісного сприйняття дійсності як міфу визначається не прагненням повернути особливості нерозвиненого міфічного мислення людини того періоду всупереч усьому доробку духовного поступу людства в історичний період, а необхідністю вироблення і з'ясування ціннісного критерію оцінки і самооцінки цього поступу, що міститься у міфоперіоді. Саме в цьому і полягає зв'язок пізнання і суспільного розвитку як проблема досягнення свободи розвитку і свободи мислення та буттєвого вкорінення індивідуальності. Отже, за логікою міфу, питання що має нести в собі відповідь на питання чому. Чому особистісна свідомість життєво потребує міфу? Тобто в чому причина (хоча це і буде історичним поглядом на міф, але інший шлях не є відомим) буттєвої вкоріненості людини у міфореапьність? Для цього потрібно сформувати і спрямувати ідею свідомості відносно поняття "міф".
Не зважаючи на колосальний обсяг досліджень та багатовимірність підходів до вивчення міфу і міфології як форми суспільної або колективної свідомості, міфоепоха розглядається як локалізований період світової історії, що характеризувався нездатністю людини виділити себе з навколишнього середовища і не розчленованістю людського мислення, що не відокремилось від емоційної, афективної сфери. Можливо, сам по собі цей підхід є цілком природним як наслідок центризму історичного мислення, однак його безумовне наслідування приводить до прихованого стереотипу сприйняття, що характеризується домінантою у свідомості науково-історичного підходу. Він передбачає пріоритет аналізу як доказ науковості і пріоритет сьогодення над минулим на догоду історичності. Але якщо послідовно "додумувати" такий підхід, то минуле завжди залишатиметься об'єктом дослідження, а не предметом переживання. Однак саме як предмет переживання міф тільки і може становити цінність для сьогодення, тому що і минуле, і сьогодення, узяті тільки в якості об'єкта дослідження, втрачають сенс. Вказаний підхід дає змогу накопичувати і передавати знання, але, на відміну від міфу, не може накопичувати і передавати емоції. Мистецтво, що веде свій родовід від сприйняття міфологічної реальності, консервує й акумулює емоцію, роблячи ЇЇ придатною для багаторазового використання, але катарсична функція мистецтва в історичний період знову ж таки викривляється на догоду здатності відтворювати механізм вивільнення емоційної енергії, розриваючи смисл дійства з його зовнішнім проявом. За такої розірваності механізм дії засобів мистецтва на людину стає автономним відносно емоції, яку він повинен відтворювати. Тенденція до осмисленої і цілеспрямованої естетизації проявів насильства доводить, що мистецтво не є самодостатнім засобом відтворення реальності, але його універсальність в історичних умовах містить у собі небезпеку. Та йдеться власне не про роль мистецтва, а про умови, що дозволяють автономне, ідеологічне використання емоцій ( або в іншій формі - ціннісних ідей ) у тому числі й засобами мистецтва.
Така можливість виникає в зв'язку з тим, що формування історичного світогляду особистості нерозривно пов'язано з виникненням ідеї часу. Однак для виникнення самої ідеї часу потрібні були певні підстави. Підставою виникнення ідеї часу є подія. Але якщо для історії і взагалі для виміру часу потрібна будь-яка подія аж до визначення періоду напіврозпаду речовини, то насправді міфічною є тільки одна подія - виникнення самої людини. Міфічність цієї події, незалежно від того міркування, що насправді виникнення людини пояснюється тільки міфом (у тому числі науковим), визначається тим, що міф одночасно і містить в собі завершення цієї події. Призма міфу висвічує початок і кінець в одній проекції і, таким чином, визначає остаточний, вічний, не плинний критерій емоції людини відносно себе самої. Індивід існує між початком і кінцем саме завдяки часу. Тому час є формою існування людини історичної, а вічність - людини міфічної. У дійсності, людини міфічної не існує, але реально існує тільки вона.
Насправді, зрушення у часі є перешкодою для свідомості. Сама ідея часу, усвідомлена як така значно пізніше, у площині міфореапьності сприймалась як втрата безсмертя у міфі про падіння людини (це і є той самий "жах перед історією", виявлений М.Еліаде як криза міфосвідомості).Таким чином, ідея часу є наслідком розгортання міфосценарію історії людства. В історії на все є причина, у міфі на все є відповідь. Тому міф уже відповів на всі запитання історії. Отже, форма нашого осягання реальності у вигляді ідеї і є причиною створення світу дійсності. У "перетіканні "ціннісного аспекту в соціальний (а насправді в ідеологічний ) означає, що ідея як така та ідея часу зокрема, виступає формою привласнення свідомістю навколишнього світу. Ідея часу, наприклад, лежить в основі нашого уявлення про Всесвіт і власну історію. Історія відбувається як накопичення і передача знань, досвіду, навичок. Історичні події набувають значення як спосіб виживання, однак сама історія має своєю підставою тугу за втраченим. У момент відриву міфосвідомості від своєї основи, майбутнє, з огляду на втрачене, не має цінності, оскільки вже немає віри в реальність міфу, і ще не має історії, що смислами життя попередніх поколінь камуфлює і пом'якшує відсутність смислу як такого. Однак оскільки сама дійсність, уже як реалізація внутрішнього, іманентного смислу ідеї часу, що повинен вміщувати і нести в собі змінену для людини, але від того не знищену реальність, - є міф, накопичення знань стає його формою і сприймається як розвиток особистості і спільноти. Насправді, можна тільки ще раз наголосити - сьогодення є способом індивідуального сприйняття минулого, що утворює ідею майбутнього. Це і становить принцип історичного часу на відміну від міфічного. Однак сам цей принцип вимагає додатка у вигляді міфічного сенсу буття. В історичному часі сенс становить мету. Метою утворення майбутнього не є перетворення його в об'єкт дослідження, що став минулим, а перенесення у майбутнє смислу, що вже міститься в минулому - через сьогодення, що розглядається свідомістю як єдина реальність. Оскільки реальністю минулого був міф і переживаннялюдиною себе в цій міфічній реальності, то власне, смислом утворення майбутнього є не його досконале вивчення, а відтворення і збереження переживання. Саме це і є головною ознакою "життєвості" міфічної реальності і становить її цінність, що "не минає".
VII
Подолання ідеї часу індивідуальною свідомістю як спосіб відтворення цілісності міфу. Умови і форми подолання ідеї часу. Національна ідея як спосіб індивідуального подолання ідеї часу, тобто особистий міф. Значення ідеї свободи як способу формування вселюдського історичного міфу.
Отже, міф відповідає на питання що і як. В історичному "русі" людства сформувався підхід (науковий), який розділяє ці відповіді. Водночас їх розділення, вбиваючи ціннісний смисл події, запускає

 
 

Цікаве

Загрузка...