WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Національна ідея як особистісний міф - Реферат

Національна ідея як особистісний міф - Реферат

що має "планетарну самосвідомість", з питанням про смисл цієї свободи, тобто про самодостатність, самостійність образу, створеного його власною діяльністю.
У цьому розумінні кожна національна ідея є формою історичного втілення міфу про досягнення свободи, однак, кожна з них несе і "родову пляму" не самодостатності. Вона визначається тим, що ніяка нація не може виробити національну ідею, що виступить універсальним замінником вселюдського міфу про досягнення свободи. Так само і нація, як усвідомлення власної окремішності спільноти, побудована на окресленому вище принципі - це спроба досягнення свободи через ідею, що міститься в самій деміфологізованій реальності. У такому випадку, вона просто породжує спротив історичної дійсності, що існує в сьогоденні. Опір і взаємодія ідей, що набули матеріальної форми в історичній дійсності, відображується у свідомості як розвиток, що має самодостатню підставу руху, власного здійснення. Однак насправді йдеться про зміну форми міфу у сприйнятті людини. Ця зміна форми міфу пов'язана з формуванням людської особистості. Смисл історії, якщо вважати її етапом розвитку людства, у тому, щоб відновити цілісність міфу у свідомості, що вже не є свідомістю колективною, а є індивідуальною. (Звідси, власне, і спосіб опанування дійсністю - шляхом "вироблення" ідей, ідеального моделювання). Відновлення цілісності міфу на індивідуальному рівні і є формою буття міфу в історії. Але чому відбувається сама історія?
V
Міф - це реальна єдність причини і наслідку. Історія - вже не є реальністю. Це - індивідуальний спосіб пізнання реальності, роздрібненої індивідуальним сприйняттям. Наука та історія як ідеальне сприйняття дійсності знаменують розрив причини і наслідку. Реальність опосередковується мисленням. Атомарність як аналог індивідуальності. Цінність індивідуалізації як історичне пояснення причини її виникнення : поява індивіда означає, що існування набуває нового поштовху для реалізації себе у свободі. Платою стає опосередкування цінності мисленням. Проблема збереження ціннісного сприйняття дійсності у формах історичних спільнот.
Міф, за одним з визначень М.Еліаде, завжди розповідає про те, що сталося реально. Сам факт розповіді про те, що відбулося, розкриває те, як реалізувалося існування ( і це як одночасно дає відповідь і на питання чому). Отже, момент переходу має містити в собі певні відповіді. Що сталося в момент уявного виходу людини з міфоепохи? З точки зору історії відбулася найбільша революція у свідомості, що визначила шлях відокремлення людства як біологічного виду від самої природи. Людина усвідомлює свою "окремішність" відносно природи, що потім вилилась у формулу - мислю, отже - існую. Однак існування не вичерпується мисленням. Чи не справедливо було б запитати - а дію, відчуваю - хіба не існую, а вірю - хіба не існую? Але ж дія, віра і почуття зовсім не обов'язково мають своєю підставою мислення. Річ у тім, що мислення як самодостатній атрибут існування стало символом і знаком індивідуальності, тоді., як його зміст і дійсна основа віддалились від людини, їх органічна єдність була розірваною встановленням опосередкованого зв'язку у мисленні. Індивід, знайшовши опору у власному мисленні, став атомарною (елементарною, далі неподільною) субстанцією формування будь-якого типу зв'язку елементів середовища самих із собою і водночас центральним елементом формування зв'язку із собою, тобто соціалізації і взагалі антропосоціогенезу. Тому дух тотему, дух предків, дух нації і, зрештою, індивідуальний дух - це не просто споріднені поняття, це інваріанти, що виявляють себе через нову ідею - "я мислю". Отже, йдеться про новий (новий для людини, що її усвідомлює) стан свідомості, який характеризується здатністю індивідуального сприйняття світу. Це означає безмежні можливості пізнання - самопізнання (тобто свободу) і, як своєрідну плату за цю здатність, справжню несвободу, визначену здійсненим вибором. Адже оцінка революції, що відбулась, як плати, є способом історичного мислення. Для міфу такого вибору не існує. Але ж чи можливо таке? Так, за наявності свободи мислення, що погоджується ( але частіше за все тільки зовнішньо) на існування мінімум двох логік: міфу та історії, яким людина належить одночасно, їх діалектика передбачає: відсутність вибору як вихідна умова системи, що розглядається, зумовлює висновок про те, що вибір (тобто певний рівень свободи) існує тільки у свідомості людини. Отже, людина не вийшла з міфоепохи. Просто цілісна реальність міфу для людини розбилася на скалки індивідуального сприйняття світу, у якому утворення національних спільнот відбиває процес утворення самостійного міфу людства з уламків або елементів індивідуального світосприйняття. Таким чином, провокаційні питання - чи потрібна взагалі національна ідея, сама нація, як спосіб утримання індивідуальної свідомості в межах певної окремішності, і навіть держава (бо в сучасних умовах цивілізаційного поступу принцип - національні інтереси вище за все, розв'язує застосування таких руйнівних сил, перед якими апокаліптичні пророцтва Біблії вже зовсім не здаються примарними), - можна сформулювати в інший спосіб. А саме: чи можна сподіватись, що факт індивідуалізації світосприйняття як доленосний для людини переворот у свідомості, стане елементом його руху до свободи у формі міфоісторії?
VI
Наслідки історичного розвитку у ціннісній площині. Міф постає не способом переживання реальності, а об'єктом дослідження його шляхом вичерпання ідеями. Ідея міфу і сам міф. Міф як переживання - відповідь на питання чому. Свобода в історії є прагненням до свободи, шляхом привласнення більшої її частки у формі реалізації більш загальної ідеї. Найбільш загальна ідея, що є підставою руйнування міфу, - ідея часу. Вона міститься у головному міфі людства. Отже, історія є описуваним для людства самим міфом. Соціально-ідеологічний аспект реалізації історичного міфосценарію полягає у трансформації ідеї часу в ідею привласнення. Набування історією самостійної цінності.
Абсолютна амбітність людства у пізнанні, тобто прагненні до абсолютної свободи, що в історичній логіці означає володарювання і підкорення, у логіці міфу має свою розв'язку - саморуйнування, тобто повернення до абсолютної свободи тих елементів дійсності, що вичерпали потенціал форм створення комбінацій "окремішності". Віра в безсмертність людства на противагу конечності існування окремого індивіда не живить існування цього окремого індивіда, так само, як його не живить віра в пріоритет окремої нації або необхідність для окремої нації заявити про своїпріоритети. Здавалося б існує контраргумент - про панування в історії боротьби: за панування над іншим народом чи опір цього народу для ствердження панування над власною територією (а сюди можна віднести і всі національно-визвольні рухи). Однак він насправді більше доводить життєвість ідеалістичної доктрини про панування в історії ідей, що оволодівають масами. Можливо в історії і прийнято розглядати людей як масу, що своїм рухом створюють процеси на зразок атмосферних явищ, але ж сама індивідуальність за таких умов геть зникає. Індивід, власне, існує в такій "історії" тільки аби ствердити

 
 

Цікаве

Загрузка...