WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Національна ідея як особистісний міф - Реферат

Національна ідея як особистісний міф - Реферат

родовим поняттям щодо нації, визначається як позачасова, позатериторіальна, позадержавна спільнота людей, об'єднаних спільним походженням, культурою, мовою, історією, традиціями і звичаями, самосвідомістю та етнонімом. Зрозуміло, що всі наведені об'єднавчі ознаки спільноти, яка стає етносом, виникають поступово, власне вже в історичному процесі. Але якщо розуміти національну ідею просто як понятійне позначення ідеального (але ж такого, що впливає на свідомість) духовного об'єднавчого начала, вона обов'язково мислиться як стан свідомості, що вже відрізняє людину від інших істот і буттєвих проявів та вже поєднує її з іншою людиною. Отже, утворення, що позначається поняттям "нація", постає як результат дії чинників, котрі не можуть бути враховані методологією на початку процесу національного формування внаслідок невизначеності ціннісної схеми поведінки членів спільноти, що формується, а також не можуть бути ототожнені з її результатом, внаслідок відмінності сталих форм маніфестації національного утворення як об'єкта вивчення історії чи будь-якої іншої науки з її ціннісною підставою або схемою дії її творців. Єдине, що залишається спільним і забезпечує "ідеальне" дослідження як умову розуміння дослідників одне одним, - віра в реальність минулого. Однак саме це і визначається як суттєва риса міфологічного сприйняття дійсності. Отже, міф не існує як вигадка. Він існує як необхідність реконструювати реальність минулого для виявлення "генеалогічної схеми" або родоводу виникнення сьогодення. Якщо визнати, що таким чином ми намагаємось збагнути сьогодення і змоделювати ситуацію у майбутньому, то міфологічне мислення слід розглядати як спосіб буттєвого вкорінення особистості, а національну ідею - тільки як його історичну форму. Таким чином, національна ідея (а головне - можливість понятійної об'єктивації цінності) має бути розглянута в контексті смислу міфологічної реальності, яка, на противагу попередньому розумінню, вже не тлумачиться як вигадка, що викривлює дійсність.
IV
Категорія "свобода" є об'єднавчою для гносеологічного і онтологічного принципу розуміння реальності. Свобода - форма існування свідомості у міфічній реальності, ідея - форма існування свідомості в історичній дійсності. "Центризм" історичного мислення відкидає можливість іманентного розуміння потенціалу міфічної реальності. Обмеженість уявлення про висхідний характер історичного розвитку, що обумовлює принципову обмеженість "універсалістських" намірів будь-якої національної ідеї. Міф про свободу - універсальний зміст національної ідеї на всі часи. Проблема переходу від міфу до історії
Отже, і міф і ідея мають відповідну форму, у якій вони виявлять себе для свідомості. Форма, у якій утворюються нові ідеї, або розвиваються, набувають нового змісту вже відомі, передбачає певні умови свободи мислення ( а вони випливають з умов свободи дії). Наприклад, для того, щоб вивести низку попередніх тверджень (незалежно від їх оцінки), необхідно було вийти за межі усталеного кола ідей або додати до них інші. У будь-якому випадку йдеться про саму можливість ідеального вибудування багатьох варіантів розвитку майбутнього та інтерпретацій минулого, завдяки досягненню певного рівня свободи або подоланню певного рівня несвободи. Завдяки отриманню ідеєю нової форми здається, що відбувається розширення меж свободи. Насправді, це так і є, але в межах міфу. На противагу цьому, за межі міфу вийти неможливо. Він сам містить у собі спосіб власного відтворення в умовах, коли самосвідомість спільноти набуває нової історичної форми. Ідея тільки "обмацує" реальність, тоді як міф її створює. Він сам постає як самодостатня реальність. Незалежно від історичної форми ідеї, яка випробовує міфічну реапьність (тобто спосіб вкоріненості людини у бутті), непорушність самої реальності під натиском ідей визначається вторинністю акта відображення. Іншими словами, відображення не може зруйнувати об'єкт, тому ідея не може зруйнувати реальність. Однак на підставі втілення ідей може змінюватися дійсність. Саме це і буде означати для свідомості досягнення (або втрату) певного рівня свободи.
Погоджуючись з думкою про те, що пов'язати рівні свободи у пізнанні та суспільному розвитку можливо тільки в тому випадку, коли вони пов'язані в дійсності, додамо - а також у разі, коли вдається встановити спільну основу їх походження або витоки цього зв'язку. Власне це і буде встановлення такого зв'язку. Сучасна людина мислить історично. Цим вона відокремлює себе від міфу, що становив епоху її власного розвитку. Однак саме цей період має містити в собі відповіді на запитання сьогодення. Адже потенційний рівень свободи людини стосовно варіантів мислення і встановлення, таким чином, моделі майбутнього у період суто "міфічного розвитку" був значно більшим, ніж засоби ідеального моделювання світу на основі попередньої історії. Те, що його подальша історія розглядається з позицій сьогодення як шлях прогресивного розвитку, доводить тільки "центризм" нашого мислення, скутий домінантою ціннісних критеріїв цього сьогодення. Однак підстав для такого "центризму" у самому сьогоденні виявляється все менше. Негативні очікування щодо майбутнього природним чином перетворюють світоглядне уявлення про "висхідну пряму" прогресивного розвитку на більш давнє і можливо вірогідніше уявлення про його циклічність. Немає необхідності наголошувати про міфологічну основу цих уявлень. Але пояснювати їх пануванням у свідомості міфічної людини відображення циклічності природних процесів, означає відтворювати той же механізм відображення, тільки в форматі історії. Тобто уявно відкидаючи "центризм" нашого мислення, ми фіксуємо тільки той факт, що здатність відображення, притаманна архаїчній людині, збереглась у людини історичної. (А в який спосіб і чому змінилась реальність, що відображується - незрозуміле). Інший бік питання полягає у тому, що ці пояснення ніяк не пов'язуються надалі з масивом досліджень міфології різних народів та етнографічних матеріалів, що свідчать про багатющі можливості уяви людини цього періоду. Тому важливо наголосити на іншому. Свобода, притаманна людині міфоепохи, і прагнення до свободи людини історичної - це різні речі, що мають спільну основу. Спільність цієї основи знаходиться в передісторії людства і поєднує, таким чином, усіх людей. Однак якщо в період панування міфу в свідомості свобода була реальністю існування, то вся історія є вже прагненням до свободи, боротьбою за неї. Дихотомія міфу та історії є визначальною для людської самосвідомості. Смисл її полягає у тому, що міфоперіод, з точки зору історії, є періодом найнижчого щабля розвитку продуктивних сил людини і ця залежність людини від природного середовища розглядається як підстава длятвердження про мінімальний рівень його свободи, а от з точки зору міфу історія людства є тільки послідовною драмою втрати людиною свободи, шляхом відокремлення від життєдайної основи існування, яка веде до стану присмерків первообразу. В результаті, людині немає чого відображувати, крім власної історії, а вона вичерпується в той момент, коли досягнення найвищого стану свободи, як влади над створеним середовищем, зіштовхує людство як особистість,

 
 

Цікаве

Загрузка...