WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Наука про виховання дітей у трудовій діяльності - Реферат

Наука про виховання дітей у трудовій діяльності - Реферат

діяльності у повсякденному житті.
Активно-діяльний рівень розвитку потреби передбачає активність дитини у трудовій діяльності достатньо високою і зорієнтованою на активне оволодіння трудовими вміннями та навичками. Активний позитивний інтерес у цей час є необхідною передумовою ефективності управління подальшим самостійним виконанням трудових умінь та навичок.
Реалізація програми трудового виховання та шляхів удосконалення процесу трудової діяльності в більшості випадків індивідуальні,однак мета єдина - гармонійний розвиток дитини засобами трудової діяльності [3].
Цілі в управлінні формуванням потреби у трудовій діяльності визначають засоби, форми організації, методи і прийоми. Їх дієвість повинна відповідати початковому рівню розвитку трудових умінь кожної дитини, позитивному ставленню дитини до трудових завдань.
Трудова діяльність у дошкільному навчальному закладі організується за умов: чіткого визначення виховних завдань у кожному конкретному виді праці, використання у повсякденних життєвих ситуаціях дітьми елементів інтересу до трудових зусиль, систематичного залучення кожної дитини до праці, постійного врахування результатів диференційованого підходу до знань, умінь, навичок дітей, створення трудової атмосфери в дошкільному навчальному закладі та сім'ї, постійного дотримання санітарно-гігієнічних умов і техніки безпеки, обладнання всіх трудових процесів відповідно до педагогічних вимог, постійного керівництва і контролю за трудовою діяльністю дітей, єдності педагогічних вимог з боку дорослих на засадах демократизації та гуманізації виховання.
У світлі перебудови діяльність дошкільних навчальних закладів з проблеми виховання у дітей стійкого інтересу до занять трудовою діяльністю набуває ще більшого значення. Результати педагогічного експерименту вказують на пріоритетність форм реальної допомоги у процесі виховання інтересу дітей до трудової діяльності. На початку дослідження діти експериментальної і контрольної груп більше зверталися за допомогою до вихователів (від 63,31% до 66,16%), до батьків (від 25,38% до 32,58%), до дитячої літератури (від 4,11% до 8,46%).
Педагогічна технологія експериментальної виховної роботи в групі дозволила нам спостерігати перерозподіл індивідуальних звертань дітей за допомогою: до дитячої літератури - 19,53%, до батьків - 48,33% та вихователів - 32,14%. У контрольній групі активність застосування форм реальної допомоги була нижчою у своєму переміщенні й становила відповідно: 58,22% (звертання до вихователів); 29,23% (звертання до батьків); 12,55% (звертання до дитячих літературних джерел).
Цільове проведення педагогічного експерименту, зорієнтованого на виховання інтересу в дітей до трудової діяльності, дозволило значною мірою реальні форми допомоги спрямувати на закріплення знань, умінь та навичок до роботи через активне залучення джерел дитячої літератури, батьків та вихователів.
Інтерес, як предмет педагогічного дослідження, розкривається у всій своїй складності як мета виховання, як засіб формування особистості, як умова ефективності навчально-виховного процесу. Різні види інтересів дитини визначають її активне ставлення до праці. Під впливом інтересу змінюються характер і результат трудової діяльності дитини, тому інтерес до трудового виховання в цілому може стати однією з визначальних рис формування працелюбності у дітей старшого дошкільного віку.
Виконання трудової діяльності діти постійно сприймають як елемент пізнавального інтересу до праці, який проявляється через опанування методами праці (від 29,2% до 32,0%), через форми праці (від 58,3% до 60,0%), через прийоми праці (від 8,0% до 12,5%). Вдосконалюючи педагогічну технологію, спрямовану на виховання інтересу, активізуючи особистісні цінності дітей, ми досягли того, що прийоми праці у 57,0% дітей сприяли розвитку пізнавального інтересу, методи - у 27,0%, а форми - у 16,0% майбутніх школярів. Цифрові дані контрольної групи засвідчили, що виховний процес у ній проходив за загальноприйнятою методикою, а самі показники розташувалися у такій послідовності: 41,6% (форми праці), по 29,2% (методи і прийоми праці).
Як правило, вихователі вміло ставили перед дітьми експериментальної групи індивідуальні завдання, враховуючи їх уподобання, бажання батьків, оптимально достатні умови ергономіки дитячої праці. Все це сприяло розвитку первинних ознак пізнавального інтересу, які спонукали до закріплення позитивного ставлення до виконання трудових дій. Вихователі дошкільних навчальних закладів повинні ставити перед собою мету - розвинути і закріпити у дітей інтерес до постійних занять трудовою діяльністю. Під трудовим вихованням розуміють підсистему гармонійного виховання, яка найкращим чином забезпечує формування і вдосконалення рис і якостей особистості, що мають суттєве значення для конкретної професійної діяльності. За допомогою його засобів вдосконалюються психічні і вольові якості, набуваються знання і вміння самостійно виконувати трудові дії, розвиваються важливі сенсорні, розумові, рухові, організаторські та індивідуальні навички, забезпечується високий рівень функціонування й надійності всіх основних органів, систем, психічних процесів у дитячому організмі.
Впровадження різних видів роботи у практику трудового виховання дошкільного навчального закладу створює передумови для скорочення терміну адаптації до праці, підвищення активності до планування трудових умінь і навичок, досягнення значного рівня працездатності як показника стану здоров'я особистості, підвищення стійкості до захворювань, зниження травматизму.
Таким чином, трудове виховання дітей дошкільного віку - поняття складне, багаторівневе, що пов'язане з безпосередньою трудовою діяльністю, ознайомленням дітей з працею дорослих і формуванням особистості майбутнього господаря країни.
Наводимо приклад проектно-модульної організації виховання інтересу до праці у дітей старшого дошкільного віку.
Проект 1. Діагностика особистості дитини
Проект передбачає створення індивідуальних соціально-педагогічних та психологічних карток дітей дошкільних навчальних закладів №32, №38 м.Чернівці; №40 "Козачок" м. Черкаси; №8 "Райдуга", №23 "Гуцулочка" м. Івано-Франківськ.
На початок 2001/2002 н.р. такими картками охоплено 217 дітей. Вихователі забезпечені методичними рекомендаціями щодо їх ведення.
Картка має розділи: загальні відомості про дитину (ПІП, рік народження, тип нервової системи, інформація про роботу батьків), психолого-педагогічна, фізична

 
 

Цікаве

Загрузка...