WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Наука про виховання дітей у трудовій діяльності - Реферат

Наука про виховання дітей у трудовій діяльності - Реферат


Реферат
на тему:
Наука про виховання дітей у трудовій діяльності
Вихователями дошкільних навчальних закладів, науковцями-психологами та педагогами давно помічено, що в розвитку дитини є певні періоди, в які її фізичний стан, психіка найбільш чутливі до виховання, засвоєння знань про працю, інтенсивно розвиваються здібності до виконання трудових умінь, навичок, а дитина сама проявляє значну активність до співучасті у вихованні засобами трудової діяльності. Вони отримали назву сенситивних періодів.
Готовність дітей дошкільного віку до активної участі у трудовій діяльності з фізіологічної точки зору обумовлена тим, що в цьому віці відбувається інтенсивний ріст морфологічних структур усіх функціональних систем дитячого організму, в тому числі м'язової, серцево-судинної, нервової. Саме їх активне функціонування сприяє більш ефективному розвитку педагогічної технології через потребу, інтерес та закріплення позитивної звички до постійної трудової діяльності. На кожному її щаблі повинно початися виконання певного елементу технології формування етапів розвитку інтересу до різних видів робіт: самообслуговування, господарсько-побутової, праці на природі, художньої.
Все сказане стосується не тільки таких функцій, як сприймання, роз'яснення, демонстрація, а й складних, таких, як потреба, інтерес, здібності, звички. Ми вважаємо, що без знання психолого-педагогічних особливостей розвитку інтересу, формування звички неможливо свідомо здійснювати трудове виховання. Тому, перш за все, вихователі та батьки повинні усвідомити, що є певні періоди в житті дітей, коли виникає потреба в трудовій діяльності, виховується інтерес до виконання різних трудових дій та різних видів праці. Саме в сенситивні періоди життя дитини реалізуються потреби, мотиви. Коли ж ці періоди починаються? Скільки вони тривають і яка педагогічна технологія з боку вихователів та батьків вкрай необхідна на кожному етапі трудового змужніння майбутнього господаря країни?
Перш ніж дати відповідь на поставлене запитання, потрібно з'ясувати, що собою являє дитяча трудова діяльність з точки зору педагогіки, бо не можна шукати момент утворення потреби, інтересу, звички до систематичного виконання різних видів праці, не знаючи, які психолого-педагогічні ознаки характеризують дитину саме як суб'єкта трудової діяльності. Вчені, розробляючи наукові основи виховання особистості, в основному спрямували свою увагу на вивчення тенденцій гармонійного розвитку дітей в дошкільному навчальному закладі, що народжує потребу в ній. Науково обґрунтовуючи процес виховання у дошкільнят працелюбності, більшість педагогів та психологів - І.Бех, Д.Закатнов, Г.Костюк, Г.Левченко, В.Мадзігон, С.Максименко, В.Сухомлинський, М.Тименко, К.Ушинський, В.Павленчик, К.Платонов, З.Плохій - стверджують, що вона відтворюється всією системою виховної діяльності сім'ї та дошкільного навчального закладу. При цьому суть системи полягає в організації поетапної цільової її побудови, згідно з віковими особливостями дітей, програмами виховання, їх змістом, формами, методами і прийомами опанування спеціальними знаннями, уміннями та навичками організації праці.
Вчені-психологи З.Ікуніна, Є.Клімов, О.Кононко, Н.Ляшова, О.Солодухова, В.Тютюнник визначають три основні форми праці: споживча, виробнича і творча. Є.Клімов і В.Тютюнник споживчу працю характеризують як потребу в самостійному виконанні трудових дій, обов'язкове усвідомлення шляхів досягнення предмета праці, оволодіння засобами праці; виробничу працю характеризують як потребу в праці, результат якої має значення для інших людей, орієнтацію в міжособистісних стосунках у процесі трудової діяльності; творчу працю характеризують тим, що дитина ставить за мету зробити щось оригінальне, а відомий результат отримує нове значення, народжуючи нові потреби [4].
Педагоги-науковці Р.Буре, О.Запорожець, С.Ладивір, В.Павленчик та інші досліджують самообслуговування, господарсько-побутову, художню, працю на природі тощо. Згідно з даними Р.Буре, в роботі з дітьми старшого дошкільного віку можуть використовуватися такі різновиди колективної праці: "загальна праця", "спільна праця" та "індивідуальна праця". У процесі організації праці дітей в різних видах важливо приділяти увагу розвиткові інтересу та формуванню у них звички посильно працювати. У перебудові національної школи, з урахуванням регіональних особливостей, запиту сім'ї та суспільства, значна увага надається формуванню працелюбності, потреби та звички до праці.
Потреба - об'єктивна необхідність організму дитини у певних умовах, що забезпечують її життя і розвиток. Оволодіння простими прийомами та діями з предметами й іграшками формує у дитини потребу в маніпуляційних діях, які, у свою чергу, ведуть до розвитку потреби у грі, сама ж гра є сильним джерелом виникнення і формування ряду нових потреб - естетичних, інтелектуальних, фізичних, трудових, які отримують своє продовження у навчанні та праці. Педагогічне значення позитивних потреб виникає з їх ролі в розвитку особистості кожної дитини. Тому тільки такий педагогічний вплив веде до бажаного результату, який правильно враховує потреби дитини виконувати ті чи інші посильні трудові дії.
Визначення педагогічних умов, що забезпечують у дітей формування потреби у трудовій діяльності в дошкільних навчальних закладах, проходить з урахуванням цілей, методів і прийомів педагогічного керівництва, залежно від індивідуального рівня розвитку здібностей кожної дитини. Умовно слід виділити такі її рівні:
Пасивний рівень - коли потреба у праці (оволодінні навичками та вміннями щодо трудової діяльності) досить слабо проявляється або відсутня. Так, в активі дитини санітарно-гігієнічні знання, навички та вміння часом не знаходяться у повному зв'язку з трудовими діями. Зустрічаються випадки відкритої неприязні до них у процесі занять та режимних моментів протягом дня, під час оволодіння трудовими навичками та вміннями.
Ситуативний рівень характеризується нестійким інтересом до оволодіння вміннями та навичками трудової діяльності. Інтерес цей може виникати в силу різних причин, якщо постійно стимулювати бажання дитини до праці, однак негативне ставлення швидко гальмує дитяче позитивне бажання. У цьому випадку активність кожної дитини під час поновлення знань мінімальна, особистість знаходиться у полоні різних зовнішніх впливів. Використання вмінь та навичок трудових дій не пов'язується у свідомості з метою зміцнення здоров'я, не стимулює загальної організації трудової

 
 

Цікаве

Загрузка...