WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Комп’ютерна система тестування знань з української мови за програмою open TEST 2.0 - Реферат

Комп’ютерна система тестування знань з української мови за програмою open TEST 2.0 - Реферат


Реферат
не тему:
Комп'ютерна система тестування знань з української мови за програмою open TEST 2.0
Однією з ключових позицій, що розглядаються та виконуються в межах Болонського процесу, є підвищення якості освіти та впровадження дистанційного навчання. Оцінка якості буде базуватися не на довготривалості та змісті навчання, а тих знаннях, вміннях та навичках, які одержали студенти. Суттєвою та актуальною проблемою для нашої держави є тестування з української мови, оскільки ця справа занадто заполітизована, неадекватно оцінюється різними політичними течіями і викликає певний спротив на побутовому рівні.
Контроль та оцінювання знань і вмінь студентів містить у собі такі складові: контроль, перевірку, оцінювання. Один з видів контролю - тестування. Спроби ввести тестування проводилися неодноразово. Цей спосіб контролю та перевірки має давню історію. Одним з перших займався конструюванням та впровадженням тестового контролю в американській школі всесвітньо відомий американський учитель Е. Торндайк (1874-1949). Тестування як об'єктивний контроль рівня освітньо-професійної підготовки фахівця впроваджував французький психолог А. Біне, який розробив у 1900-1915 роках тести на перевірку інтелекту. Праці інших вчителів - О. Стоуна, Б. Зекінгема, Т. Келлі, Ч. Спірмен - присвячені створенню системи базових тестових завдань. У радянській школі були невдалі спроби працювати за тестовою технологією у 30-х та 70-х роках, але розповсюдження цей вид контролю не отримав. Із впровадженням модульно-рейтингової системи, тестові завдання є базою для перевірки досягнутого рівня розвитку здібностей, знань та умінь.
Тест - стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відзнак. У психологічній діагностиці - стандартизований, часто обмежений у часі іспит.
Тест досягнень - тип психодіагностичних методик, які спрямовані на оцінку досягнення рівня розвитку здібностей, навичок, умінь і знань.
Тест педагогічний - система взаємопов'язаних предметним змістом завдань специфічної форми, що дозволяють оцінювати структуру і вимірювати рівень знань та інші характеристики особи.
Тести критеріально орієнтовані - тип тестів, які призначені для визначення рівня індивідуальних досягнень відносно певного критерію на підставі логіко-функціонального аналізу змісту завдань. У якості критерію (або об'єктивного еталона) звичайно розглядаються конкретні знання, уміння, навички, що необхідні для успішного виконання того чи іншого завдання.
Тести психометричні - тип тестів, оцінка в яких здійснюється на основі співвідношення індивідуальних результатів із груповими, тобто на підставі орієнтації на статистичну норму.
За своєю формою та принципами побудови тестові завдання поділяються на: завдання закритої форми із запропонованими відповідями, з котрих обирають одну вірну; завдання відкритої форми з вільно конструйованими відповідями.
Ситуаційний тест не є новою формою тестового завдання. Це цілеспрямований набір тестових завдань, призначений для вирішення проблемних ситуацій, що притаманний майбутній соціальній і виробничій діяльності випускників вищих навчальних закладів. Кількість та форми тестових завдань у такому тесті можуть бути досить різноманітними, але можливе використання тестових завдань однієї форми. Порядок розміщення тестових завдань у ситуаційному тесті визначається діями, які той, хто тестується, повинен здійснювати для вирішення проблемної ситуації.
Ситуаційний тест доцільно використовувати під час діагностики ступеня засвоєння складної діяльності, адекватності щодо розв'язання типових завдань діяльності. В цьому випадку він є аналогом комплексного кваліфікаційного завдання (ККЗ). Розробку тестів неможливо відокремлювати від математичної обробки результатів тестування та визначення якості розроблених тестів. Тому всі ці проблеми потрібно розглядати послідовно і зважати на них при створенні тесту.
Створюючи мовні тестові завдання, слід враховувати знання студентів у вигляді змістовних модулів, що адекватні темам з курсу "Українська мова". Проведення модулів, а також аналіз змісту допомагає формувати інформаційну базу студентства. Формування такої системи полягає у виокремленні навчальних елементів та визначення логічних зв'язків. Тестові завдання дозволяють перевірити рівень засвоєння інформації з даного предмета. Бажано на кожний модуль складати декілька тестових завдань різної форми. Основна форма контролю - це виконання або невиконання тесту. Необхідно відмітити, що тестування з курсу "Українська мова" є тільки одним із методів оцінки фахової компетентності студентів. Отримані при вимірюванні різними методами оцінки, бали, відсотки складають врешті комплексну оцінку модульного іспиту. В процесі визначення такої оцінки недоліки одного методу вимірювання нівелюються позитивними якостями іншого, і суб'єктивна в принципі оцінка наближатиметься до об'єктивних критеріїв.
Нині найкращим вирішенням проблеми оцінювання якості освіти вважається використання методів тестування як таких, що, передусім, здатні забезпечити розділення процесів навчання та контролю знань. Але, у разі відсутності автоматизованої системи тестування, виникають проблеми оновлення тестів, захисту інформації та інші. Важко не погодитися з тим, що комп'ютерні навчальні системи, які мають стандартні програми для екзаменації студентів, можуть забезпечити єдиний підхід не тільки при навчанні, але і при оцінюванні результатів. Якщо такі програми є стандартними та складені професійно, то у студентів та викладачів залишається одна мета - досягати позитивних оцінок своїх знань. Для цього викладач повинен вдосконалювати педагогічну майстерність, а студент більше часу та сил віддавати навчанню. Тестові програми мають складати викладачі вищої кваліфікації. Як і для підручників, повинен діяти стандартний механізм їх рецензування та затвердження. Таким чином, завдання оцінювання знань студентів на основі комп'ютерних систем тестування є однією з важливих проблем.
У Харківському національному університеті радіоелектроніки розроблена система комп?ютерного тестування знань студентів Open TEST 1,2, яка протягом декількох років експлуатується низкою навчальних закладів України. На кафедрі українознавства система Open TEST 1,2 зарекомендувала себе з позитивного боку під час проведення підсумкових тестувань у рамках Болонської декларації. Разом із тим, у ході експлуатації виникла необхідність покращити ряд характеристик системи, а саме: підвищити безпеку для тестувань і зручність інтерфейсу, особливо під час роботи з великою кількістю тестів і користувачів, зберігати паролі, створювати системи управління тестування в рамках корпоративної мережі. Для рішення цих і ряду інших додаткових завдань у Тестовому центрі ХНУРЕ розроблено систему Open TEST 2.0.
Open TEST 2.0 - це комп'ютерна система тестування знань, створена для очного підсумкового контролю якості засвоєння теоретичного матеріалу,набутих знань і практичних навичок, які одержані у великих організаціях масштабу підприємства зі складною розподіленою структурою.
Головною особливістю системи Open TEST 2.0 є її спрямованість на забезпечення тестувань тих, хто навчається з максимально суворою звітністю. Полем

 
 

Цікаве

Загрузка...