WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Етнічні відмінності в рівні освіти населення України (за матеріалами перепису 2001 року) - Реферат

Етнічні відмінності в рівні освіти населення України (за матеріалами перепису 2001 року) - Реферат

інших етнічних спільнот залишався нижчим порівняно не лише з росіянами, але й з українцями, і як наслідок - з усім населенням. Зокрема, частка осіб з повною вищою освітою серед етнічних меншин, окрім росіян, була близька до українців - 11,65 %, але суттєво меншою за рівнем базової вищої - 0,61 % та неповної вищої - 14,95 % [31].
Серед семи найбільших за чисельністю етнічних меншин виокремлюються білоруси. За рівнем освіти, як і за ступенем урбанізації, білоруси випереджали навіть українців, але поступалися росіянам. Зокрема, частка осіб з повною вищою освітою серед цієї меншини була досить значною і становила 15,55 % [32]. Таке становище було викликане тим, що білоруси були переважно зосереджені в містах на сході та півдні України. Лише 25,76 % від загальної чисельності білорусів народилися в Україні, а інші були мігрантами в першому поколінні [33]. Відносно високий освітньо-кваліфікаційний рівень цієї етнічної меншини в Україні став прямим наслідком радянської кадрової політики: у "не своїх республіках" освітній потенціал був значно вищим, ніж у "власній". До того ж, освітній рівень білоруського сільського населення, насамперед за рахунок сусідньої з Білоруссю Рівненської області, був навіть нижчим, ніж в українського сільського населення [34].
Досить близьким до українців, але все-таки дещо нижчим, був рівень освіти у поляків. Зокрема, це стосувалося як частки осіб із повною вищою освітою, так і осіб із початковою освітою, відповідно 11,29 % та 15,19 % [35]. Найбільше поляків зосереджувалося в Житомирській та Хмельницькій областях, де рівень освіти населення був нижчим, ніж в цілому по Україні.
Суттєво меншою була частка осіб із повною вищою освітою серед болгар - 9,77 % та кримських татар - 9,10 % [36]. Останні лише з кінця 80-х років почали повертатися із Середньої Азії до Криму після депортації 1944 р. Ще нижчий рівень частки осіб із повною вищою освітою мали молдовани - 5,04 %, угорці - 4,83 % та румуни - 3,96 % [37]. Навпаки, серед цих етносів найвищою, навіть у порівнянні з українцями, була частка осіб із початковоюосвітою. Зокрема, серед румунів - 19,69 %, кримських татар - 18,35 %, молдован - 17,80 %, угорців - 16,27 %, болгар - 15,99 % [38].
Низький освітньо-кваліфікаційно-освітній рівень етнічних меншин був пов'язаний з недостатньо високим ступенем урбанізації. Ці меншини переважно зосереджувалися в сільській місцевості: угорці - в Закарпатській області, румуни - в Чернівецькій та Закарпатській, молдовани - в Одеській та Чернівецькій, болгари - в Запорізькій та Одеській, кримські татари - в АР Крим. Виявляється пряма залежність між ступенем урбанізації та часткою осіб із повною вищою освітою серед цих меншин. Зокрема, частка міського населення в 2001 р. становила серед румунів лише 21,46 %, молдован - 28,48 %, кримських татар - 33,89 %, угорців - 36,12 %, болгар - 41,30 % [39]. В районах компактного територіального розміщення цих етнічних меншин була недостатньо розвинута мережа вищих навчальних закладів.
Таким чином, проведений аналіз статистичних матеріалів перепису населення 2001 р. дозволив виявити суттєві відмінності в рівні освіти окремих етносів України. Як і за радянських часів, освітньо-кваліфікаційний рівень українців у добу незалежності залишається значно нижчим, ніж росіян. Ще нижчим є рівень освіти інших найбільших за чисельністю етносів, за винятком білорусів. Освітньо-кваліфікаційний рівень значною мірою впливає не лише на соціальний статус конкретної особи, але й кожного етносу. Тому потрібні адекватні заходи держави для подолання етнічних відмінностей у рівні освіти населення, що зберігаються з радянських часів, та забезпечення рівних умов для здобуття, насамперед, вищої освіти, особливо для випускників сільських шкіл. Надзвичайно важливе значення для формування дійсно української національної еліти має реальне, а не декларативне, впровадження української мови у навчальний процес у вищій школі. Насамперед, це стосується вищих навчальних закладів у південно-східних областях, де за радянських часів вища школа фактично була повністю зросійщена.
Опублікування статистичних матеріалів перепису населення 2001 р. дозволяє продовжити дослідження етнічних процесів шляхом проведення аналізу етнічних відмінностей освітньо-кваліфікаційного рівня як в територіальному вимірі (за областями), так і окремо серед міського та сільського населення.
Таблиця 1
Рівень освіти населення в 2001 році (кількість осіб) Див. PDF
Таблиця 2
Рівень освіти населення в 2001 році (в %) Див. PDF
Література
1. Рудницька Т.М. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін. - К.: Ін-т соціології НАН України, 1998. - 170 с.
2. Терлюк І. Росіяни західних областей України (1944 - 1996 рр.): Етносоціологічне дослідження. - Львів: Світ, 1997. - 175 с.
3. Погрібний А. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба. - К.: Просвіта, 1999. - 320 с.; Погрібний А. Світовий мовний досвід та українські реалії. - К.: Медобори, 2003. - 72 с.
4. Залізняк Г., Масенко Л. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. - К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2001. - 92 с.
5. Рівень освіти населення України: За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року / О.Г. Осауленко (ред.). - К.: Держкомстат України, 2003. - 218 с.
6. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти: За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року / О.Г. Осауленко (ред.). - К.: Держкомстат України, 2004. - 374 с.
7. Рівень освіти населення України. - С. 5.
8. Там само.
9. Там само. - С. 12.
10. Рівень освіти населення України. - С. 5.
11. Там само.
12. Там само.
13. Там само.
14. Рівень освіти населення України. - С. 12.; Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти. - С. 309 - 310.

 
 

Цікаве

Загрузка...