WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Етнічні відмінності в рівні освіти населення України (за матеріалами перепису 2001 року) - Реферат

Етнічні відмінності в рівні освіти населення України (за матеріалами перепису 2001 року) - Реферат


Реферат
на тему:
Етнічні відмінності в рівні освіти населення України (за матеріалами перепису 2001 року)
Актуальність дослідження етнічних аспектів освітнього потенціалу населення України зумовлена тим, що за радянських часів ці проблеми фактично не аналізувалися, а об'єктивне вивчення складних етнічних процесів замінювалося пропагандою про "братерство народів". На жаль, і за часів незалежності України етнічний вимір освіти населення не знайшов відображення в науковій літературі, за винятком одного з напрямків доробку Т.Рудницької [1]. За матеріалами переписів 1979 та 1989 років, Т.Рудницька досліджувала етнічні відмінності в рівні освіти населення України, зокрема, українців, росіян, євреїв, білорусів, молдаван, болгар та поляків.
У працях окремих науковців етнічний вимір рівня освіти населення України розглядався лише фрагментарно на тлі дослідження інших проблем. Зокрема, в монографії І.Терлюка встановлено освітньо-кваліфікаційний рівень росіян у західних областях України в 50-80-х роках ХХ ст. [2]. Проблеми державного статусу української мови, у тому числі й у вищій школі, знаходилися в центрі уваги А.Погрібного [3]. Аналіз результатів впровадження української мови в систему освіти столиці України та мовної поведінки студентства був одним із напрямків дослідження Г.Залізняк та Л.Масенко [4].
Всеукраїнський перепис населення, проведений в 2001 р., надав можливість визначити рівень освіти населення за етнічними ознаками часів незалежності України. Для проведення аналізу рівня освіти населення за етнічними ознаками були використані матеріали перепису, опубліковані Державним комітетом статистики України: "Рівень освіти населення України" [5] та "Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти" [6]. Статистичні матеріали, що стосуються освітнього потенціалу всього населення, більш повні і визначають рівень освіти за віковими категоріями. Матеріали, присвячені освітньому рівню окремих етносів, не відображають вікову структуру і стосуються українців та представників лише восьми найбільших за чисельністю етнічних меншин: росіян, білорусів, молдаван, кримських татар, болгар, угорців, румунів та поляків.
За матеріалами перепису 2001 р., населення України за рівнем освіти було розподілене на шість груп. До осіб, які мали повну вищу освіту були віднесені ті, хто "закінчив вищий навчальний заклад - академію, інститут, консерваторію, університет та інші, прирівняні до них, вищі навчальні заклади, які надають освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр" [7]. Базова вища освіта - рівень освіти, що стосувався тих, хто "закінчив вищий навчальний заклад - коледж та інші прирівняні до нього, вищі навчальні заклади, які дають освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр" [8]. Це були випускники вищої школи часів незалежності, тому їхня загальна чисельність була незначною - лише 309 247 осіб [9]. До осіб, які мали неповну вищу освіту віднесені ті, хто "закінчив технікум, училище або інші, прирівняні до них, вищі навчальні заклади, які дають освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст" [10]. За попередніми переписами населення, цей рівень освіти визначався як "середня спеціальна освіта".
До осіб із повною загальною середньою освітою належали ті, хто "закінчив старшу школу: одинадцятирічку, десятирічку" [11]. Базову загальну середню освіту мали ті, хто "закінчив основну школу: восьмирічну в 1963 - 1989 роках, семирічну до 1961 р. і раніше, 10 класів школи-одинадцятирічки" [12]. До осіб із початковою загальною освітою належали ті, хто "закінчив початкову школу або 3 класи в 1972 р. і пізніше; 4 - 6 класів; 7 класів у 1960 р. і пізніше; 8 класів у 1990 р. і пізніше; навчався в 5 - 9-му класах станом на 5 грудня 2001 р." [13].
На основі опрацювання матеріалів перепису були підготовлені таблиці [14] і проведений порівняльний аналіз рівня освіти всього населення; українців; етнічних меншин; росіян; етнічних меншин, окрім росіян; а також окремо білорусів, молдаван, кримських татар, болгар, угорців, румунів та поляків.
Серед усього населення України в 2001 р. у віці 10 років і старше (43 707 600 осіб) частка тих, хто мав повну вищу освіту, становила 12,95 % (5 658 192 особи), базову вищу - 0,71 % (309 247 осіб), неповну вищу - 17,65 % (7 715 435 осіб), повну загальну середню - 34,89 % (15 249 889 осіб), базову загальну середню - 16,03 % (7 004 868 осіб), початкову - 14,25 % (6 226 752 особи) [15]. Загальний рівень освіти населення України не відображає відмінностей за етнічними ознаками.
Аналіз статистичних матеріалів свідчить про існування суттєвих диспропорцій в освітній характеристиці окремих етнічних спільнот України. Зокрема, показники освітнього рівня українців були значно нижчими, ніж усього населення України в цілому, насамперед це стосується повної (відповідно 11,69 % та 12,95 %) та неповної вищої освіти (17,02% та 17,65 %) [16]. За рахунок цього, освітній рівень українців був вищим лише за трьома нижчими рівнями освіти, особливо початкової.
Ще більш суттєві відмінності спостерігалися у рівні освіти українців, порівняно з етнічними меншинами в цілому, перш за все - за рахунок росіян. Так, частка осіб із повною вищою освітою серед загальної чисельності етнічних меншин у віці 10 років і старше становила 17,17 %, з неповною вищою - 19,78 % [17]. Частка осіб із базовою освітою (бакалаврат) серед усього населення, українців та етнічних меншин була однаковою і досить незначною - лише 0,71 % [18].
Фактично визначала освітній рівень етнічних меншин в Україні лише одна меншина - росіяни, бо їхня частка серед загальної чисельності етнічних меншин у віці 10 років і старше становила 78,32 % [19]. За освітньо-кваліфікаційним рівнем, росіяни переважали все населення України, українців та етнічні меншини в цілому. Зокрема, частка осіб із повною вищою освітою складала 18,70 %, із базовою вищою - 0,74 %, із неповною вищою -

 
 

Цікаве

Загрузка...