WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Дитяча література України під цензурними заборонами 20–30-х рр. ХХ ст. - Реферат

Дитяча література України під цензурними заборонами 20–30-х рр. ХХ ст. - Реферат

дійшли до висновку, що властивості жанру казки (перекручування дійсності, відрив від часу й простору, ігнорування причинного зв'язку, надприродна фантастика) заважають процесу виховання матеріалістичного світогляду у підростаючого покоління. Суворій критиці були піддані стилі художньої літератури - сентименталізм та романтизм. Заперечувався антропоморфізм у творах для молодшого віку як загроза "дуалістичного тлумачення світу". До форм дитячої художньої літератури ставилися такі вимоги:
1) літературно-художній виклад,
2) струнка композиція,
3) бадьоро-емоційний тон,
4) "проста" образна та багата мова.
Драматична дитяча література мала використовувати всі форми й засоби, обумовлені здобутками театрального мистецтва. Засуджувались натуралізм і побутовість, на противагу яким протиставлялися п'єси, "збуджуючі активність".
20 травня 1933 р. НКО прийняв постанову "Про дитячу літературу", в якій констатувалося, що наявні недолікив галузі дитячої літератури були "проявом… "лівацьких" теорій відмирання школи, абстрактного схематизму, правоопортуністичних, механістичних теорій соц. біологізму, проявом націоналізму та інших опортуністичних перекручень в керівництві справою виховання дітей" [9, 20].
Дитячі твори, що не вкладалися у загальний ідеологічний контекст, заборонялися органами контролю й, відповідно, вилучалися з обігу та направлялися (у кращому випадку) до бібліотечних спецфондів (своєрідних концтаборів творів друку) або (в гіршому) - на переробку до паперових фабрик під гаслом нестачі паперу для держави. Так, скажімо, 29 січня 1930 р. комісія у справі дитячої літератури рекомендувала виключити з установ соціального виховання, бібліотек та продажу "Казки та оповідання" І.Кіпніса. За її вердиктом були також заборонені для використання повість М.Вороного "Носоріг", О.Олеся "Ялинка", чудовий роман Г.Бічер-Стоу "Хижина дяді Тома" та ін.[18, 6]. А список, вміщений у "Бюлетені НКО" №33, передбачав вилучення 187 дитячих творів, серед яких - "Казки для юнацтва" Г.-Х.Андерсена, "Бельгійські народні казки" в перекладі Р.Гельбіна, "Англійські казки" У.Джекобса, "Казки Перо", "Нові іноземні казки для дітей", укладені А.Благіним і Н.Заровим тощо. Деяким з означених видань судилося по декілька десятиліть (а то й до самого кінця життєдіяльності інститутів радянської цензури) пролежати на полицях спецфондів як таким, що не вписувалися у загальні вимоги дитячого виховання [17, 10-13].
Ідеї відродження духовних цінностей нашого народу після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. дали поштовх новому піднесенню літератури для дітей. Вона стала більш різноманітною за формами і жанрами, глибшою і цікавішою за змістом. Юним читачам почали повертатися заборонені свого часу твори для дітей і про дітей В.Винниченка, М.Йогансена, Д.Яворницького, Б.Антоненка-Давидовича, С.Васильченка, перекладні видання. Натомість, не зважаючи на скасування системи спецфондів, спостерігається певна однобокість стосовно перевидання ретроспективних творів українських письменників. На жаль, досить часто популяризуються роботи одних і тих самих авторів. На цьому фоні процес розкриття надбань учорашніх спецфондів іде дуже уповільнено. Це досить прикро, зважаючи на те, що, скажімо, у фондах таких установ, як Книжкова палата України, Національна бібліотека України ім.В.Вернадського, збереглися чудові зразки дитячої художньої літератури 20-30-х років, хрестоматії, альманахи тощо. Деякі з них роками чекають на свого читача. І це - приклади найкращої української літератури, національної за змістом і високохудожньої за формою, про існування якої, можливо, навіть не здогадуються освітяни та книговидавці. А в цих творах - основа самопізнання, витоки власної історії, культури, мови. Досить лише звернутися до бібліографічних посібників, підготовлених вищезгаданою Книжковою палатою "Спецфонд Книжкової палати України" у 2003 р., де з першої сторінки зустрічаємо такі видання: збірник забавок "Дитяча розвага" С.Палянички; хрестоматію рідного письменства "Віночок" (містить твори Б.Грінченка, О.Стороженка, Г.Галайди, М.Коцюбинського, Є.Гребінки, Л.Глібова, Л.Боровиковського); буквар "Граматка" Т.Лубенця; п'єси для дитячого театру Л.Чорновуса; читанки з рідної мови, укладені С.Черкасенком і зредаговані С.Русовою, та багато інших [19, 3].
Саме такі, втрачені свого часу, духовні скарби здатні сформувати світогляд сучасного маленького українця. Залишається сподіватися, що невдовзі, нарешті, розпочнеться процес активної популяризації вже повернутих, але до сих пір невідомих читачеві творів художньої літератури.
Література
1. Архів Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського (далі - Арх. НБУВ), оп.1, спр.160, арк. 56 - 57.
2. Там само, арк.2.
3. Виноградов К. Українська радянська проза// Вісн. Кн. палати. - 1998. - №4. - С.26 - 28.
4. Гарачковська О.О. Українська дитяча література 70-90-х років ХХ ст.// Вісн. Київського славістичного університету. - 2005. - №25. - С.165 - 173.
5. Іванюк С.С. Адресат - майбутнє. Герой і концепція адресата в українській радянській прозі для дітей. - К., 1990. - 243 с.
6. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література. - К., 1988. - 265 с.
7. Костюченко В. Українська радянська література для дітей: Літературно-критична хроніка. - К., 1984. - 157 с.
8. Очеретянко В. Заґратовані книги. Встановлення партійно-державного контролю над виданням, розповсюдженням та використанням літератури в Україні у 20-30-ті роки// З архівів ВУЧК - ГПУ - НКВД - КГБ. - 1999. - №12. - С.129 - 141.
9. Про дитячу літературу: Постанова на доп. вид-ва "Молодий більшовик" від 20 трав. 1933 р.// Бюл. НКО. - №26 - 27. - С.20.
10. Про видання казок Андерсена: Постанова №469 Колегії НКО (з прот. Ч.30. 3-5.VІІІ. 1929 р.)// Бюл. НКО. - 1929. - №34(173). - С.3.
11. Там само. - С.2.
12. Про вимоги до дит. п'єси: Обіжник НКО до всіх Райінспектур Наросвіти, ОНІО, пед. та дит. Видань, до всіх вид-в від 2.ХІ.1930// Бюл. НКО. - 1930. - №37. - С.16.

 
 

Цікаве

Загрузка...