WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Дитяча література України під цензурними заборонами 20–30-х рр. ХХ ст. - Реферат

Дитяча література України під цензурними заборонами 20–30-х рр. ХХ ст. - Реферат


Реферат на тему:
Дитяча література України під цензурними заборонами 20-30-х рр. ХХ ст.
Складовою частиною загального літературного процесу є твори для підростаючого покоління. Радянський період безпосередньо наклав відбиток на даному виді друкованої продукції, оскільки величезна увага приділялася вихованню майбутніх будівників комунізму. Суттєву допомогу в цій справі повинні були надати органи цензури, що ретельно контролювали змістове наповнення видань. З того приводу досить актуальним вбачається дослідження питання цензури дитячої літератури України періоду 20 - 30-х років ХХ ст.
Необхідно зазначити, що історіографія даної проблеми у вітчизняній історичній науці практично не розроблена, й окремі її аспекти репрезентовані в працях лише В.Очеретянка.
Однак, свого часу, матеріали щодо заборон дитячих творів, а також публікації списків небажаних і рекомендованих видань, затверджені Головреперткомом, знаходили відображення на сторінках "Бюлетеня НКО".
Завданням нашого дослідження є відновити матеріали збірників "Бюлетеня НКО" та ввести їх у науковий обіг.
У спеціальній "Інструкції по вилученню шкідливої літератури з читалень, книгарень та кіосків ринку" (1925 р.) йшлося про визначення тематики книг, котрі підлягали безумовній забороні. Так, серед них істотну частину склали педагогічні твори, а саме: "книги про виховання в дусі основ старого устрою, релігійність, монархізм, націоналістичний патріотизм, мілітаризм, шанобу знатностей та багатства. Книжки, що змішують науку з релігійними вигадками, міркуваннями про божу премудрість" [1, арк.56-57].
По відділу дитячої літератури заборонялися видання, що своїм змістом "ініціюють та розвивають звірині та антисоціальні почуття (пересуд, націоналізм та релігійність)" [2, арк.2].
Впадає у вічі певна розпливчастість даної директиви і невизначеність викладених у ній вимог, що не тільки відкривало шлях до сваволі цензурних підрозділів, а й призводило до численних непорозумінь на рівні республіки і регіонів.
Того ж року Наукпедком НКО України, підіймаючи проблему застосування в навчальному процесі дитячих видань "і ставлячись негативно до казки взагалі", визнав, однак, за можливе, через брак необхідної дитячої літератури, разом з класичними художніми творами використовувати також і такі жанрові різновиди, як казка і байка, але відповідно переробивши і зредагувавши [10, 3].
Надалі постановою Колегії НКО 1929 р. розглядалася перспектива використання казок Г.-Х.Андерсена. Зважаючи на те, що в останнім періоді творчості автор "відбив настрої буржуазії, що перемогла феодалізм і стала в суперечність з ідейними гаслами пролетаріату", НКО наполягав на переробці творів як таких, що не співвідносилися із завданнями соціалістичної педагогіки. Цензори, у свою чергу, побачили у ряді виданих дитячих казок "всі шкідливі риси містицизму, патріотизму, шукання маєтних класів, примиренство і т.ін." [11, 2].
Однак невдовзі з'явився наказ НКО №545, у якому йшлося про ліквідацію в місячний термін видавництв "Космос" і "Слово" за публікацію без попереднього перероблення оригінальних версій казок Г.-Х.Андерсена, В.Гауфа та інших письменників. Виконавчі особи, причетні до видання даних книг, були зняті із займаних посад та притягнуті до судової відповідальності із обвинуваченнями "у викривленні генеральної лінії партії" і "проявах правого ухилу на практиці" [14, 1].
За вказаними фактами 1930 р. НКО оприлюднив циркуляри "Про керування списком дитячих п'єс" та "Про вимоги до дитячої п'єси", за якими були опубліковані "Вимоги до п'єси для дітей", підготовлені на основі тез ЦК ЛКСМУ "Дитяча книжка в реконструктивну добу". Як зазначалося в останньому документі, доба соціалістичної реконструкції охарактеризовувалася рішучим наступом на капіталістичні елементи міста й села, що сприяло загостренню класової боротьби. У цьому контексті одним з наймогутніших знарядь впливу партії на маси розглядалося друковане слово.
Враховуючи важливість даного періоду, перед українською дитячою книжкою ставилися наступні завдання:
1. Формувати матеріально-діалектичний світогляд, активно боротися з намаганнями нав'язати їм "вороже світорозуміння", ідеалістичне бачення світу.
2. Сприяти становленню пролетарсько-класової свідомості, гострої ненависті до класового ворога.
3. Виховувати в дусі пролетарського інтернаціоналізму, викриваючи шовінізм та національну ворожнечу.
4. Організовувати підростаюче покоління для участі в соціалістичному будівництві, навчити його активно долати перешкоди.
5. Забезпечити політехнічне виховання дітей, прищеплюючи їм навички колективної праці [12,16].
Головними аспектами нового тематичного наповнення повинні були стати такі теми, як класова боротьба в усіх проявах, соціалістичне будівництво, реконструкція промисловості, перебудова сільського господарства, форми людської праці, соціалістичне змагання, радіофікація, електрифікація тощо. Рішучий наголос робився на висвітленні соціалістичного сьогодення. Стосовно ретроспективного ракурсу в дитячій літературі, історичне минуле належало зображувати в контексті революційного протистояння з капіталістичним світом.
Дійовими особами (головними героями) дитячих книг передбачалося зробити дорослих, оскільки обмеження змістовного наповнення лише життям і працею дітей, на думку діячів Центральної Ради позашкільного виховання, могло призвести до "перекручення дійсності". Як виключення, дозволявся показ проблем піонерських організацій, шкіл. З приводу специфіки дитячого сприйняття, наголошувалося, що "діти цілком здатні до реалістично-правдивого розуміння речей і явищ (хоча й не в силі охопити все до кінця) і жодних сурогатних тлумачень не потребують. Тому ми мусимо боротися проти всякого неправдивого тлумачення світу, проти надприродної фантастики, будуючи дитячу літературу на засобах реалістичного тлумачення дійсності" [13, 17].
Виходячи з окреслених настанов, на таку форму дитячої літератури, як казка, накладалося суворе "табу". Педагоги радянської школи

 
 

Цікаве

Загрузка...