WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Державне сприяння у забезпеченні освітньо-культурних потреб українців зарубіжжя - Реферат

Державне сприяння у забезпеченні освітньо-культурних потреб українців зарубіжжя - Реферат


Реферат
на тему:
Державне сприяння у забезпеченні освітньо-культурних потреб українців зарубіжжя
Деякі аспекти щодо забезпечення національних інтересів України у відносинах із закордонним українством
Державна політика щодо закордонних українців ґрунтується на визнанні їх невід'ємною частиною світової української спільноти і здійснюється на основі відповідних положень Конституції України, Закону України "Про правовий статус закордонних українців", Національної концепції співпраці із закордонними українцями, інших нормативно-правових актів України з урахуванням законодавства держав громадянства, проживання закордонних українців. Водночас вона базується на принципах і нормах Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Загальної декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, інших міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
У разі необхідності Україна укладає двосторонні та багатосторонні договори з іншими державами з метою забезпечення захисту осіб, які належать до відповідних національних меншин, та вживає заходи для заохочення транскордонного співробітництва.
Перебування української діаспори за кордоном розглядається як фактор реалізації національних інтересів України, що забезпечує економічну, культурну та мовну присутність у країнах. Розвиток співпраці з діаспорою за кордоном є чинником зміцнення зв'язків України з тими країнами, де мешкають українські громади, через посилення ролі культурно-гуманітарної, правової та економічної складових у двосторонніх відносинах.
Існування діаспори урізноманітнює та збагачує українську присутність у світі. За умови її ефективного використання, закордонне українство може стати додатковим джерелом інформації про нашу державу, провідником національних інтересів України в країні свого проживання.
Міжнародний досвід свідчить, що багато країн ефективно використовують власні діаспори як потужний засіб впливу. Деякі з них (РФ, Румунія, Угорщина тощо) визначають співпрацю зі співвітчизниками за кордоном як один із пріоритетів зовнішньої політики, який характеризується централізованістю, плановістю, системністю, масштабністю, інтенсивністю, адресністю та агресивністю дій, значними обсягами фінансування і належним кадровим забезпеченням.
Національні інтереси України вимагають підтримки нашою державою самоідентифікації діаспори, що включає забезпечення на належному рівні її прав і свобод, сприяння збереженню української мови та культури у середовищі діаспори, допомогу в реалізації освітніх програм та проектів у межах українських громад у країнах перебування, а також надання можливостей для отримання освіти в Україні.
Інтересам України відповідає політична, економічна та соціальна інтеграція закордонного українства в країнах проживання при збереженні національної ідентичності та повному забезпеченні культурно-мовних, освітніх та інформаційних потреб. Для ефективного розвитку двосторонніх відносин України важливе значення має налагодження клімату доброзичливості та взаєморозуміння між діаспорою і державою її проживання.
Деякі заходи, що здійснюються нашою державою для забезпечення освітньо- культурних потреб українців, які проживають за кордоном
13 жовтня 2006 р. Указом Президента №875/2006 схвалено Національну концепцію співпраці із закордонними українцями. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня ц.р. №1034 затверджено Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року. Розробку цих документів Міністерство закордонних справ України здійснювало спільно з зацікавленими центральними й місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, серед яких - Українська всесвітня координаційна рада, товариство "Україна - Світ" та інші.
Відповідно до положень вищезазначеної Концепції, "Україна бере на себе зобов'язання підтримувати закордонних українців шляхом:
- продовження утвердження принципів цивілізованого діалогу з державами громадянства, проживання закордонних українців відповідно до національного законодавства та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;
- сприяння у забезпеченні додержання і захисту прав, свобод та інтересів закордонних українців, задоволенні їх культурних, інформаційних, освітніх, соціально-гуманітарних та інших потреб;
- активізації відносин з громадськими організаціями закордонних українців;
- сприяння відкриттю у державах проживання закордонних українців культурно-інформаційних центрів України".
Державна програма співпраці із закордонним українством на період до 2010 року має довгостроковий характер. Передбачені нею заходи спрямовані на консолідацію закордонних українців навколо історичної батьківщини. Цей документ, на думку МЗС, мав би уможливити системність й ефективність - із поглядом на перспективу - співпраці Української держави з діаспорою.
Президент України В.А.Ющенко доручив МЗС координацію роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади з подальшої активізації й розширення взаємодії із закордонними українцями та їх громадськими об'єднаннями й організаціями. У структурі МЗС улітку 2005 р. створене окреме Управління з питань закордонного українства. Воно, спільно з іншими підрозділами Міністерства, активно і відповідально долучилося до розробки згаданих мною Концепції співпраці та Державної програми співпраці із закордонними українцями.
Сьогодні можна говорити про те, що держава ініціювала відкритий діалог із закордонним українством. Як наслідок - реалізуються конкретні проекти, ведеться різнопланова робота, і, що найголовніше, вже є перші результати. Наприклад, у межах програми "Заходи щодо встановлення зв'язків з українцями, які проживають за межами України" (на виконання якої у 2006 р. асигновано 14 млн. грн.) надається фінансова підтримка україномовним школам і класам, виділяються кошти на видавничу й просвітницько-культурну діяльність українських об'єднань, забезпечується ремонт та облаштування приміщень осередків і організацій закордонних українців тощо. Цього року фінансова підтримка була надана українським громадським організаціям у 40 країнах для проведення понад 500 різноманітних заходів.
Особливо хотілося б відзначити ремонт та облаштування іменної аудиторії Тараса Шевченка у Вільнюському університеті, урочисте відкриття якої відбулося в травні ц.р. за участю Президента України В.А.Ющенка; відкриття першого Українського дому на громадських засадах у м. Бельці. Триває підготовка до відкриття громадського Українського культурно-інформаційного центру на базі Української гімназії ім. І. Котляревського в м. Бендери (Республіка Молдова). Асигновано кошти для забезпечення технічними засобами редакцій українських періодичних видань у зарубіжних країнах ідля розповсюдження цих примірників серед громадських організацій та окремих осіб. Таку допомогу вже надали поширювачам українського слова у Фінляндії, Аргентині, Росії, Білорусі, Молдові, Казахстані, інших країнах.
У взаємодії з Міністерством освіти й науки, Держкомтелерадіо, товариством "Просвіта", іншими відомствами й організаціями проводиться робота по забезпеченню понад 200 закордонних українських громадських об'єднань, культурно-інформаційних осередків, шкіл і дошкільних закладів, бібліотек підручниками, навчальними посібниками, довідковою, художньою, дитячою літературою, а також технічними засобами, аудіо- та відеопродукцією, предметами національної символіки, українськими національними костюмами для колективів художньої самодіяльності. На сьогодні зарубіжним українцям уже передано більше 50 тис. книг.
Для українських громад передплачено чотири тисячі примірників журналу "Україна" (в ньому започаткована спеціальна рубрика для діаспори), понад 500 комплектів періодики педагогічного профілю - журналів "Українська мова", "Українська мова й література в школі", "Усе для вчителя", "Український історичний журнал", інших видань.
Міністерством закордонних справ України, у рамках реалізації бюджетної програми "Заходи щодо встановлення зв'язків з українцями, які проживають за межами України", до початку нового навчального року були придбані та передані до українських громадських організацій Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Польщі, Словаччини, Румунії та інших країн близько 1000 подарунків для закордонних українських дітей-першокласників. Подарунок з України у вигляді портфеля-рюкзака містить комплекти учнівських зошитів, обкладинки до них і підручників, набори ручок, олівців, альбом для малювання, фарби й пензлики, розкладний пенал і все необхідне для тих, хто першого вересня уперше пішов до школи.
Водночас МЗС, у взаємодії з іншими міністерствами та відомствами, зокрема Міністерством освіти і науки України, проводить роботу щодо забезпечення, починаючи з 2007 року, фінансування навчальних семінарів та курсів підвищення кваліфікації в Україні для викладачів україномовних навчальних закладів за кордоном, яке здійснюється за рахунок відповідних щорічних бюджетних програм.
В основу роботи МЗС із закордонним українством покладено підхід до нього як до важливого демографічного, інтелектуального та соціально-культурного ресурсу України, що здатний, за умов тісної взаємної співпраці, стати вагомим фактором реалізації зовнішньої політики України, утвердження позитивного міжнародного іміджу нашої держави, розвитку економічних, культурних та інших її зв'язків із зарубіжними країнами, забезпечення економічної, культурної та інформаційної присутності в геополітично важливих для України регіонах. У цілому українське зарубіжжя розглядається як значний резерв і потенціал зростання міжнародного впливу України та чинник її утвердження у світі. Співпраця із закордонними українцями є одним із пріоритетів зовнішньополітичної діяльності України, роботи МЗС, дипломатичних та консульських установ, спрямованої на розвиток двосторонніх відносин та якнайповніше забезпечення національних інтересів нашої держави на міжнародній арені.

 
 

Цікаве

Загрузка...