WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Гетьман Іван Мазепа – один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу - Реферат

Гетьман Іван Мазепа – один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу - Реферат


Реферат на тему:
Гетьман Іван Мазепа - один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу
Хто є творцем історії? На це питання існує безліч думок і концепцій, проте, проаналізувавши найголовніші з них, приходимо до висновку, що найбільш аргументовані з них такі: по-перше, історію творить народ (етнос), по-друге, її справжнім творцем виступають провідні суспільні верстви (класи), наприклад, буржуазія, пролетаріат тощо, по-третє, провідними креаторами історичного процесу є геніальні особистості на зразок Цезаря, Наполеона, Леніна та інших. На наше переконання, наріжним творцем історії є міцно згуртована нація (етнос, який зі зброєю в руках виборов свободу і незалежність, здобувши власну державність). Тільки ті нації, які згуртовані навколо своєї національної ідеї та мають у своїх рядах і виконавців, і інтелектуалів, і лідерів, спроможні на те, щоб стати суб'єктами цивілізаційного розвитку й залишити згадку про себе на скрижалях історії.
Видатний учений-українознавець П.Кононенко вважає, що національна ідея - нація - націоналізм стали визначальними феноменами загальнолюдської еволюції. Також він наголошує: "Стосовно України - то їхнє коріння в минулих віках, вони є синтезом найрізноманітніших якостей і тенденцій державно-політичного, суспільно-економічного, мовно-культурного, церковно-релігійного, правового, оборонно-військового та міжнародного прямування українців як питомої спільноти в системі міжнаціональних зв'язків та взаємозалежності. Цілком природно, що й виявлялися та осмислювалися національна ідея - нація - націоналізм в категоріях як критики, так і історії та теорії. А в цьому процесі поєдналися всі форми як еволюційно-революційної діяльності провідних сил суспільства, так і дослідно-інтелектуального осмислення та прогнозування характеру й наслідків дії певних життєвих чинників: сім'ї, роду, виробників матеріальних благ і еліти, держави і церкви, політичних освітньо-наукових та культурологічних центрів, міжнародних контактів на рівні і реальної практики, й пам'яті історії, Простору й Часу як категорій якісних модифікацій, змін та структуротворчих суспільно-політичних процесів" [1, 226].
Розуміючи всю глибину цієї проблеми, хочемо лише виокремити один, але, на наш погляд, дуже важливий аспект, а саме: як діяння тієї чи іншої геніальної особистості впливають на конкретно-історичний процес і як це проектується і діє на майбутнє того чи іншого народу. Саме тому спробуємо не тільки дослідити державотворчу діяльність Івана Мазепи в українознавчому вимірі, а й проаналізувати процес перетворення непересічної його особистості на один з визначальних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу, показати, як державотворча діяльність гетьмана Івана Мазепи, трансформування його героїчних діянь в одну з найважливіших прикмет вітчизняного етнонацієдержавотворення протягом XVIII-XX ст. впливає на розбудову Української держави у ХXI ст.
Новизна цієї наукової розвідки в тому, щоб переконливо довести, що гетьман Іван Мазепа є одним з провідних символів українського етнонаціонального державотворення.
Проведений аналіз джерел, досліджень і публікацій, присвячених державотворчій діяльності Івана Мазепи, свідчить, що цій темі приділили увагу багато дослідників, зокрема: С.Извольский (Иван Мазепа, гетман Малороссии.-М.,1888); Н.Костомаров (Мазепа. - Львів, 1895); Ф.Уманец (Гетман Мазепа. - СПб., 1897); Н.Костомаров (Мазепа и мазепинцы// Собр. Соч. - СПб., 1905. - Т.16. Кн. VI); Мазепа і його доба// Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - 1909.-Т.XCII); М.Грушевський (Виговський і Мазепа//Літ.-наук. вісник. - 1909.-Кн.VI. - Червень); С.Томашівський (Причинки до історії Мазепинщини. - Львів, 1910); В.Будзиновський (Гетьман Мазепа. - Джерсі-Сіті, 1916); Ю.Липа (Гетьман Іван Мазепа. - Одеса, 1917); Б.Барвінський (Слідами гетьмана Мазепи//Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. - 1920.-Т.CXXIX); І.Борщак (Мазепа - людина й історичний діяч//Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. - 1933. - Т. CLII); М.Андрусяк (Зв'язки Мазепи з Станіславом Ліщинським і Карлом XII//Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. - 1933.-Т.CLII); Іван Мазепа: Зб. Т. 1-2//Праці Українського наукового інституту. - Варшава, 1938-1939.-Т.46-47); Б.Крупницький (Мазепа в світлі психологічної методи. - Авсгбург, 1949); Н. Полонська-Василенко (Палій і Мазепа. - Мюнхен, 1949); В.Січинський (Іван Мазепа: Людина і меценат. - Філадельфія, 1951); О.Оглоблин (Гетьман Іван Мазепа та його доба.- Нью-Йорк; Париж; Торонто.-1960); Е.Маланюк (Illustrissimus Dominus Mazepa - тло і постать. - Нью-Йорк, 1960); В.Доманицький (Націотворча роля гетьмана Мазепи. - Чикаго,1960); І.Борщак, Р.Мартель (Іван Мазепа: життя і пориви великого гетьмана. - К., 1991); І.Борщак (Мазепа, Орлик, Войнаровський. - Львів, 1991; Мазепа - людина і політичний діяч. - К., 1991); В.Сергійчук (Кого зрадив гетьман Мазепа. - К.,1991); М.Андрусяк (Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. - К., 1991); А.Єнсен (Мазепа: Історичні картини. - К., 1992; Мазепа: Збірник. - К.,1993); О. Апанович (Велика ідея гетьмана Івана Мазепи// Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. - К.,1993); В.Смолій (Іван Мазепа// Володарі гетьманської булави. - К.,1994); О.Субтельний (Мазепинці: Український сепаратизм на поч. XVIIIст. - К., 1994); Л. Мельник (Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації (1669-1709рр.). - К., 1995; З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи. - К.,1996); С.Павленко (Міф про Мазепу. - Чернігів, 1998); П. Кононенко (Національна ідея, нація, націоналізм. - К.,2005) та ін.
Незважаючи на значну кількість публікацій, питання державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи і перетворення його в один з визначальних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу, на жаль, поки що залишаються малодослідженими і потребують подальшого фахового вивчення.
Передусім, необхідно визначити, хоча б приблизно, рік народження славнозвісного гетьмана. На превеликий жаль, точна дата появи на світ Івана Степановича не відома. Вчені, які впритул займалися цим питанням, подавали різні датування. Зокрема М.Костомаров наполягав на 1629 р., М.Андрусяк - на 20.3.1632 р.; Ф.Уманец називав близько 1633 р.; І.Борщак - близько 1640 р.; А.Єнсен - близько 1638-1645 рр.; О.Оглоблин - 1639 р. тощо. Будемо опиратися на думку українського історика, публіциста і громадсько-політичного діяча Миколи Андрусяка. Чому вчених так цікавить вік козацького гетьмана? Окрім фактичної інформації, важливо знати здатність особистості витримувати у найкритичніші моменти свого життя величезні психофізичні навантаження, особливо це стосується останніх років життя Мазепи (1707-1709 рр.), його вміння приймати рішення і давати відповіді на ті чи інші, поставлені перед ним друзями чи ворогами, питання швидко й адекватно ситуації. Так, український поет, письменник і вчений Є.Маланюк вважав: "Під Полтавою Карло XII мав 27 літ, Петро I -37, а Мазепа, в кожнім разі

 
 

Цікаве

Загрузка...