WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Геополітичні дослідження в контексті становлення національної освіти - Реферат

Геополітичні дослідження в контексті становлення національної освіти - Реферат

базувалася на досягненнях української економіки, культури, політичної думки.
Національно-демократичні партії не змогли сформувати необхідний для суспільства ідеал сильної, могутньої з вагомим міжнародним авторитетом Української самостійної соборної держави.
Президентом України було обрано 1 грудня 1991 р. представника державної номенклатурної верстви. Внаслідок цього продовжили існування сформовані в УРСР державні структури управління, науки, політичної влади. Керівні діячі державної номенклатури, традиційно орієнтуючись з економічних та культурно-мовних причин на російську державу, не були зацікавлені в радикальних геополітичних змінах у внутрішній та зовнішній політиці України. Перспектива втрати політичної та економічної влади була важливішою проблемою для державних управлінських і наукових службовців, чим осмислення важливості геополітичного потенціалу України, для утвердження світового українства.
Сформовані в УРСР академічні та галузеві наукові інститути виявилися нездатними до вироблення державної геополітичної доктрини, відповідних науково-методичних і навчально-методичних розробок.
Необхідність розробки навчальних посібників та програм, визначення геополітики та геостратегії України як навчального курсу в планах загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів, зумовило утворення відповідного структурного підрозділу в НДІ українознавства.
Співробітниками відділу розроблено концептуальні засади геополітики та геостратегії України як науки і навчальної дисципліни, здійснено змістовно-текстове опрацювання важливих аспектів української та світової геополітичної спадщини в підготовленому відділом навчальному посібнику "Геополітика та геостратегія України".
Розроблений навчальний посібник має стати методологічною та теоретично-текстовою основою для наукових геополітичних досліджень, навчальних програм для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, студентів, курсантів військових училищ, аспірантів, докторантів, активістів політичних партій, громадських та молодіжних організацій, працівників законодавчої та виконавчої влади. Основою становлення і розвитку геополітики та геостратегії України як перспективного українознавчого напряму є праці Петра Масляка "Геополітика України як органічна складова частина українознавства", "Геополітика та геостратегія України: адекватна реакція на виклик часу", "Менталітетна база Росії й України: теорія і практика в XX столітті".
Здобуття незалежності в 1991 р., на думку П.Масляка, визначило Україну потенційним геополітичним центром впливу у Євразійському просторі.
Державним керівникам України незалежно від політичних переконань необхідно було, орієнтуючись на географічний масштаб країни, історично-культурну спадщину, інтелектуальні та людські ресурси, формувати засади географічної політики та географічної стратегії України.
Обґрунтування геостратегічної тенденції розвитку України було можливим з огляду на існуючу стабільну територіальну організацію держави та політичну єдність українців після референдуму 1 грудня 1991 р.
на внутрішньому геополітичному просторі. Військово-технічний потенціал, економічна інфраструктура, історичні і культурні традиції могли бути ціннісною інструментальною базою для виконання Україною геополітичної ролі світового геостратегічного силового центру. Президентська державна влада у 1991 - 1994 рр., як вважає український геополітик, самоусунулась від активної зовнішньої геополітичної діяльності внаслідок входження України до контрольованої Російською Федерацією Співдружності Незалежних Держав. Нова владна президентська адміністрація в середині 90-х років під геополітичним тиском Росії, комерційні та державні структури якої панували в економічному й інформаційному просторах України, втратила внутрішній геополітичний контроль над територіями України в аспектах просторової єдності і структурованості українського суспільства.
П.Масляк зазначає, що Україна як держава "з унікальним географічним положенням просто не може не мати власних геополітичних доктрин, об'єднаних у геостратегію".
Геостратегія України в XXI ст. - це, безперечно, реалізація перспектив освоєння сировинних та товарних ринків країн Європи, Середньої Азії, Закавказзя, організація з цими державами політичної й економічної взаємодії. За цих умов Україна зможе відігравати провідну роль у Східній, Центральній і Південно-Східній Європі, створити альянс країн під власним політичним і економічним впливом, прообразом якого є ГУУАМ.
Україна, розвиваючись і утверджуючись як незалежна держава у Європі і світі, неодмінно має поширювати свій геополітичний вплив за власні політичні кордони, опираючись на потужні середовища української діаспори, українців, які проживають на українських етнічних територіях, що є в складі інших держав. Державні керівники України мають активніше втручатися в світовий геополітичний процес, коригуючи його на користь України, прискорюючи одні його напрями, блокуючи або сповільнюючи інші. Існуючі в Україні академічні наукові галузі виявилися неспроможними сформувати та запропонувати державному керівництву наукової геополітичної концепції розвитку держави.
Українознавство як наукова система знань, яка відображає українську національну ідею, створює передумови для теоретичних та практичних розробок важливих аспектів просторово-територіального середовища України. Через сприйняття українознавства відбудеться усвідомлення українством геополітичної та геостратегічної місії України.
Унікальність української території визначає необхідність у сучасній науковій думці українських геополітичних та геостратегічних ідей, які б були основою для розробки українських геополітичних концепцій і доктрин у XXI столітті.
П.Масляк вбачає в українознавстві теоретичну і практичну основу для вивчення геополітичних особливостей потенціалу інших країн, можливостей їх природної взаємодії з Україною.
Опираючись на українознавство як синтезуючу наукову систему знань з історії України, географії, філософії, етнології та інших наукових галузей, геополітика та геостратегія України як складова частина українознавства має бути визначена в змісті навчальних програм і посібників для загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів.
Концептуально важливим є введення в навчальні програми українських геополітичних понять: "життєвий простір України", "сфера впливуУкраїни", "геополітична тенденція суспільства" та інших. Важливим напрямом наукових геополітичних досліджень П.Масляк вважає вивчення геополітичних процесів багатовікового історичного розвитку українства в умовах найнестабільнішої у світі "коридорної" території.
Незважаючи на те, що по цій території за декілька тисячоліть пройшли майже всі відомі у світовій історії народи Євразії, українці психологічно витримали і зберегли свої давні генетичні антропологічні особливості перебування української території під постійним тиском кочових народів (печенігів, тюрків, берендеїв, чорних клобуків, половців, монголів, татар). Але це зумовлювало послаблення геополітичної експансії українців у східному життєвому просторі (території сучасних держав - Російської Федерації, Білорусії, Литви, Латвії, Естонії) та постійний їх відступ до Карпат. Карпатські гори внаслідок своїх природних багатств та річок постійно були тиловою територією

 
 

Цікаве

Загрузка...