WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Геополітичні дослідження в контексті становлення національної освіти - Реферат

Геополітичні дослідження в контексті становлення національної освіти - Реферат

культурних, релігійних магістралей відображає багатоаспектні можливості української нації щодо створення політичного та економічного потенціалу України як світового геостратегічного центру.
Він вважає, що мета нових колонізаторів, які представляють, зокрема, російські фінансово-промислові корпорації, - перешкодити цьому об'єктивному процесу, відповідно, оволодівши економічним та інформаційним простором України, продовжити російську політичну традицію колоніального поневолення України, яка продовжує існувати як незалежна держава певною мірою лише формально.
Головним чинником самодосконалості українців та поступу П.Кононенко вважає пізнання багатовікового шляху та геніальної спадщини українських предків, яка має бути консолідуючою основою для усунення в українській державі іноземних ворожих економічних та політичних впливів, остаточної перемоги українства, утвердження в Україні та світі одвічних українських національних та духовних цінностей.
Розглядаючи українську націю як одвічний та незнищенний феномен, П.Кононенко відзначає, що її глибинна сутність започатковується природною територією проживання українців. Найактуальнішим аспектом формування української етнічної та культурно-мовної єдності визначається географічно-природне і геополітичне розташування української території.
Географічні чинники і багатоманітна природа - як гармонійне поєднання степів, лісів, річок, озер, гір, моря; різноманітний клімат - помірний, холодний, спекотливий, сировинні ресурси - вугілля, нафта, газ, чорні, кольорові, дорогоцінні метали приваблювали на природний терен України протягом кількох тисячоліть різні етнічні, культурні, соціальні групи людей. Природа - як цілісно-універсальна система єдності земельної території та проживаючого етносу, формувала відповідний характер людей. Багатство та унікальність природи різних частин території України породжували в свідомості українців різноманітність вражень і емоцій. Сукупність наявних природних багатств спонукали українців до різнорідної господарської, військової та інтелектуальної життєдіяльності.
П.Кононенко зазначає, що клімат і природа формували духовний універсалізм українців, в органічному поєднанні таких рис, як "миролюбність хлібороба", "войовничість княжого дружинника, запорожця, січового стрільця чи воїна УПА", "примирення з політикою денаціоналізації або еміграція". Він розглядає природу в подвійному аспекті впливу на суспільний розвиток. Природа в розумінні П.Кононенка - це і сукупність геофізичних особливостей ландшафту, яка випливає на сприйняття українцями світу, і чинник становлення українського духовного світогляду, формування суспільно-історичних обставин розвитку української геополітичної державної традиції.
Визначальною особливістю природного розташування України вважається її геоцентричний простір на перехресті економічних та духовних магістралей "Сходу і Заходу, Півночі і Півдня".
Україна постійно була і є центром генерації різноманітних досягнень мистецтва, освіти, науки, економіки, що сприяло духовному зміцненню української нації.
П.Кононенко вважає, що Україна є серединною часткою Всесвіту за геополітичним розташуванням і характером розвитку культури. Геоцентричне розташування України є передумовою "універсального типу української людини", яка поєднує "різнорідність геопсихічних впливів - сфери річок, озер, морів, безкраїх степів".
Сформований на основі геопсихічних чинників національний характер українців відображений як в індивідуальному, так і в колективно-національному ідентифікаційному усвідомленні.
Український етнос сформувався, на думку вченого-українознавця, на ґрунті різних расових типів, однак вони не диференціювалися на автономні етноси в просторі і часі, а інтегрувались в єдиний український етнос.
Основними етнотворчими факторами єдності були спільність території, мови, культури, релігії, економіки, світогляду.
Різноманітність расових типів, умов клімату та природи зумовили відмінності в поведінці, одязі, формах господарювання, обрядах українців, що проживають в різних територіальних частинах України, та які продовжують українські традиції у компактних поселеннях в інших країнах. У геополітичних та геополітично-історичних дослідженнях П.Кононенко відображає глибинний взаємозв'язок природного терену проживання українців з українською мовою, народними піснями, мелодіями, творами поетів та письменників. Універсальні особливості природи та мови розглядаються у взаємозалежності . Мова відображає унікальність природи української території, є консолідуючою основою духовної єдності для попередніх, сучасних та наступних поколінь українців. Але мова виступає і як фактор потужного впливу на ментальність українського етносу, формування його ідеалів, ощадливого ставлення до багатств природи.
Одним з головних напрямів українознавчих досліджень НДІ українознавства Міністерства освіти і науки України є аналіз проблем і тенденцій сучасного розвитку України та українства, що має сприяти формуванню в українців державних, суспільних та духовно - культурних ідеалів.
Цією потребою об'єктивно визначено необхідність створення в Інституті українознавства відділу геополітики та геостратегії України.
Відділ геополітики та геостратегії України поєднав фахівців Інституту українознавства з історії, політичної та економічної географії, політології.
Очолює відділ професор, доктор географічних наук Масляк Петро Олексійович, який здійснює активну наукову, викладацьку та просвітницьку роботу, є автором наукових статей, навчальних посібників і підручників, монографії з економічної та соціальної географії й геополітики України. Відділ геополітики та геостратегії України працює у взаємодії з іншими структурними підрозділами НДІ українознавства над наповненням геополітичним змістом програм з українознавства для середньої загальноосвітньої школи та вищих навчальних закладів.
Відділ здійснює роботу відповідно до плану роботи НДІУ, концепції відділу, положення про відділ геополітики та геостратегії України.
Основні напрями науково-дослідної роботи відділу: визначення теоретично-методологічних засад сучасної геополітики; опрацювання української і світової наукової геополітичної спадщини; дослідження ролі та впливу геополітичних факторів в історичному розвитку української нації; вивчення географічного становища України як важливої передумови геополітичного потенціалу України.
Темою наукових досліджень відділу є "Геополітичні та геостратегічні проблеми розвитку українського суспільства". Головною геополітичною проблемою сучасного державотворення в Україні, безперечно, є зміна в мисленні українців.
Політичні та соціально-психологічні міфи істереотипи, що відклалися у свідомості українців за час перебування України в складі СРСР, спричинили спотворені та викривлені уявлення про багатовіковий історичний процес розвитку української нації. Низький рівень геополітичної свідомості громадян України однозначно позначився на результатах виборів Президента України, депутатів Верховної та місцевих рад у 1991 - 2002 рр.
З відокремленням України у 1991 р. від СРСР визначилась перспектива сприйняття її у світі як могутньої держави, здатної бути рівноцінним геополітичним партнером з іншими державами. Постала проблема становлення української географічної політики, яка

 
 

Цікаве

Загрузка...