WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Вивчення і впровадження перспективних освітніх технологій. Метод проектів - Реферат

Вивчення і впровадження перспективних освітніх технологій. Метод проектів - Реферат

етапі розвитку як об'єкту державної політики", яка була відіслана в Америку, написала відгук Катерина Кричевська-Росандич, видатна художниця українського походження.
"Робота Анастасії Шевченко - є чудова ілюстрація і я Вам низько клонюсь за це!
На фоні стількох нарікань, зневірять, або не цікавості, які я чую, дістаю з України - тут, раптом - досягнення, позитив, особливо така серйозна, наукова праця, дуже гарно надрукована. В тому, що я прочитала - я просто зворушена, що Ви приділили мені стільки місця! Я Вам бажаю дальших успіхів, хоробрості і віри в себе!"
Одне слово, пошукова робота як вид діяльності розвиває у гімназистів пізнавальний інтерес до предмета, самостійне усвідомленесприйняття дійсності, критично-оцінювальне ставлення до неї, формує міцні глибокі знання, науковий світогляд і, що дуже важливо, забезпечує високий рівень навченості учнів. А це, у свою чергу, сприятиме формуванню вільної, мислячої, активної особистості, так потрібної нашому суспільству.
Вивчаючи зарубіжну педагогічну практику, ми бачимо, що там досить давно успішно застосовується такий метод навчально-пошукової діяльності, як проектна робота.
Метод проектів виник у 20-ті роки минулого століття у США. Його називали також методом проблем і зв'язувався він з ідеями гуманістичного напрямку у філософії та освіти. Ці напрямки, як і сам метод проектів, були вперше опрацьовані американським філософом і педагогом Джорджем Дьюї, а також його учнем Кілпатріком.
Метод проектів привернув увагу російських педагогів ще на початку 20 століття. Під керівництвом російського педагога Мацько у 1905 році була організована невелика група співробітників, яка намагалась активно використовувати проектні методи у практиці викладання. Пізніше, вже при радянській владі, ці ідеї широко впроваджувались у школу, але недостатньо продумано і послідовно - і постановою ЦК ВКП(б) у 1931 році метод проектів був засуджений і з тих пір не робилося серйозних спроб відродити його метод в шкільній практиці аж до 90-х років XX століття.
В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.
Метод проектів завжди орієнтовано на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують у визначений. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає розв'язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей.
Тематика проектів може стосуватися якогось теоретичного питання шкільної програми з метою поглибити знання учнів з цього питання, диференціювати в процес навчання, частіше, однак, теми проектів відносяться і до якогось практичного питання, актуального для практичного життя, з огляду на що вимагаю залучення знань учнів не з одного предмета, а з різних сфер їх творчого мислення, досліджувальних навичок. Таким чином досягається цілком природна інтеграція знань.
Робота над проектом починається з формування проблеми, обґрунтування ЇЇ соціальної і практичної значущості, а також висунення гіпотез щодо ЇЇ вирішення. Наступний етап - планування роботи, визначення методів дослідження, розподіл обов'язків між розробниками проекту.
У педагогічних дослідженнях застосовують, як правило, не один окремий метод, а систему. Сукупність методів дослідження має забезпечити:
репрезентативність і валідність масиву первинної інформації;
формулювання наукових висновків як доповнення до вже відомих наукових теорій або систем наукового знання.
Учням відводиться головна роль у плануванні і проведенні роботи. Учитель виступає, як правило, у ролі наукового керівника і консультанта. Безпосередня робота над проектом починається зі збирання інформації, яка стосується дослідницької проблеми. Пошук інформації супроводжується роботою учнів у бібліотеках, в INTERNETі, відвідування різних організацій і зустрічами зі спеціалістами.
Відмінною рисою проектної роботи є те, що в процесі її виконання теоретичне вивчення того чи іншого питання неодмінно супроводжується набуттям спеціальних практичних умінь і навичок. Це пов'язано з необхідністю застосування нетрадиційних для шкільної практики методів збору інформації: опитування, анкетування, інтерв'ювання тощо.
Зрозуміло, що використання згаданих методів збирання інформації вимагає серйозної підготовчої роботи під керівництвом учителя.
Крім того, процес опрацьовування великої кількості інформації зумовлює необхідність набуття навичок побудови таблиць, графіків та оформлення інших видів наочного подання результатів роботи.
Виконання проектної роботи повинно завершуватись не тільки написанням звіту, у якому детально викладено висновки дослідження, а й підготовкою наочного матеріалу презентаційного характеру. Це може бути відеофільм, фотомонтаж, макет, графічний чи ілюстративний матеріал, тобто все те, що допомагає наочно й аргументовано представити результати реалізації проекту.
Обговорення результату проектних робіт проходить у формі захисту перед гімназистами і вчителями. Це, в свою чергу, вимагає від учнів вироблення навичок публічного спілкування, дискутування, вміння аргументовано відстоювати власну позицію.
Загалом робота над проектом характеризується особливими навичками колективної діяльності і міжособистісного спілкування.
З 1999 року цей метод апробовується і в умовах нашої гімназії. Були захисти двох проектів учнями: "Крим: український театр", який досліджував, чи потрібен український театр у Сімферополі, методом інтерв'юрування, а результат - лист до Верховної Ради Криму про збереження театру. "Крим: українські школи", для якого учні пройшли пішки від Москільця до Пневматики, опитуючи людей "Чи потрібні українські школи в Криму?"
Педагогічний колектив і учні нашої гімназії високо оцінюють досвід проведення проектних робіт. Адже їх виконання дає учням необмежені можливості для розкриття свого творчого потенціалу, передбачає моделювання ситуацій реального наукового пошуку, створює нові мотиваційні настанови в процесі навчання. Робота над проектом неминуче перетворює учнів на дослідників, дає їм величезний емоційний заряд.
Взагалі весь наш семінар - це великий проект, який складається з міні-проектів, над якими працювали педагоги: це і відеофільм, і буклет, і збірка про творчість художниці В.Поляниціної, створення штандарту гімназії, великий святковий концерт.

 
 

Цікаве

Загрузка...