WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Вивчення і впровадження перспективних освітніх технологій. Метод проектів - Реферат

Вивчення і впровадження перспективних освітніх технологій. Метод проектів - Реферат


Реферат
не тему:
Вивчення і впровадження перспективних освітніх технологій. Метод проектів
Системи освіти покликані сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, бо школа готовить людину насамперед до активної діяльності у різних сферах економіки, культури та політичного життя суспільства. Роль школи як базового ланцюга освіти надзвичайно важлива. Здатність школи досить "гнучко реагувати на запит суспільства, зберігаючи при цьому накопичений позитивний досвід", мають велике значення.
На теперішній час практично всі розвинуті країни світу усвідомили необхідність реформування своїх систем освіти з тим, щоб учень став центральною фігурою навчального процесу. Це стало особливо очевидно, коли освіта практично набула характеру обов'язкової масової середньої освіти. Важливість такого підходу до освіти точно висловив американський бізнесмен Джон Гріллос, сказавши, що його мало турбує міцність придбаних учнями знань з тієї чи іншої галузі, оскільки ці знання підлягають змінам кожен рік, і вони застаріють раніше, ніж учні зуміють їх застосувати. Значно важливіше, вважає він, щоб в економіку приходили молоді люди, котрі вміють самостійно вчитися працювати з інформацією, самостійно вдосконалювати різногалузеві знання та вміння, придбавши, якщо виявиться необхідним, нові знання, професії, тому що саме цим вони мають займатися все свідоме життя.
Отже, суспільство інформаційних технологій зацікавлене в тому, щоб його громадяни були здатні самостійно, активно діяти, приймати рішення, адаптуватися до змінних умов життя.
Звідси сучасне інформаційне суспільство ставить перед усіма типами навчальних закладів і насамперед перед школою завдання підготовки випускників, здатних:
- гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань; самостійно критично мислити; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельними;
- самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.
Для цього необхідні перш за все можливості залучити кожного учня в активний пізнавальний процес, причому не процес пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності кожного учня, застосування на практиці цих знань та чіткого усвідомлення де, яким чином і для яких цілей ці знання можуть бути застосовані. Це можливість працювати разом, у співробітництві при розв'язанні різноманітних проблем, виявляючи при цьому визначені комунікативні вміння, можливість широкого спілкування однолітків з іншими школами свого регіону, других регіонів країни і навіть інших країн світу, можливість вільного доступу до необхідної інформації не тільки в інформаційних центрах своєї школи, а й у наукових, культурних, інформаційних центрах усього світу з метою формування особистої незалежної, але аргументованої думки з тієї чи іншої проблеми, можливості її всебічного дослідження.
Розв'язування цих завдань потребує комплексних зусиль не тільки школи, а й всього суспільства.
Вирішувати всі ці актуальні проблеми педагогіки треба ефективно і послідовно, причому за достатньо короткі терміни, бо потреба у перебудові освіти й розвитку відповідної навчально-матеріальної бази очевидні вже сьогодні. З цією метою треба, враховуючи характер системоутворюючих зв'язків між компонентами освітньої системи, знайти той ланцюжок, за який можна витягти весь ланцюг, тобто реально виконати цілі освіти у нових соціальних та економічних умовах. Таким ланцюжком можуть стати нові педагогічні технології. Відділити одне від другого неможливо, оскільки тільки широке впровадження нових педагогічних технологій дасть змогу змінити саму парадигму освіти і тільки нові інформаційні технології допоможуть найбільш ефективно реалізувати можливості, закладені у нових педагогічних технологіях.
Учителі гімназії використовують комп'ютери на уроках, які проходять за графіком, затвердженим директором, а також проводяться відкриті уроки на педрадах, семінарах директорів та заступників директорів на рівні міста та республіки.
Комп'ютерні уроки допомагають у навчанні, воно стає цікавим і незвичайним, матеріал сприймається легше, зрозуміліше.
З минулого року комп'ютери використовують в Internet-олімпіаді з англійської мови, її результати: 7 учнів - лауреати, а учень 10 класу Ян Ахрамович посів II місце в Internet-олімпіаді Криму.
Використовуються комп'ютери і для випуску гімназійної газети, оформлення дидактичного матеріалу і науково-пошукових робіт, ведення ділової документації.
Одна з актуальних проблем, які стоять сьогодні перед школою - поліпшення якості роботи педагогічних кадрів.
Сьогоднішній економічний стан нашої держави не дозволяє навіть мріяти про спеціальну після вузівську підготовку вчителів для гімназистів.
Вихід один - зробити наголос на методичній роботі, і насамперед на самостійній діяльності вчителя.
Слід зазначити, що самоосвітня діяльність вчителів визначається не тільки побажаннями - вона регламентується нормативними документами. Зокрема, актуальність проблематики самоосвіти є одним із критеріїв оцінювання ефективності методичної роботи в школі.
Тому в подальшому виходимо з того, що самоосвіта - невід'ємна складова частина діяльності вчителя.
Виконання цього завдання безпосередньо пов'язане з проблемою підвищення фахового рівня та творчої майстерності вчителів, яка розв'язується різними способами, насамперед за допомогою науково-методичної діяльності педагогічного колективу.
Ефективність науково-методичної роботи як важливої складової системи післядипломної освіти педагогічних кадрів значною мірою визначається рівнем її організації.
Методична робота в школі має передбачити таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного й загальнокультурного рівнів психолого-педагогічної підготовки, яка сприяла б зростанню професійної майстерності вчителя.
Кожен учитель у гімназії забезпечений набором періодики.
Формування духовно багатої особистості вчителя в наш час - питання дуже важливе, бо зростає відповідальність педагогів за результати їхньої праці. Суспільна значущість цієї проблеми характеризується словами видатного педагога В.О.Сухомлинського: "Учень повинен знати і відчувати, що на його совісті - доля кожної дитини, що від його духовної культури та ідейного багатства залежить розум, здоров'я, щастя кожної людини, яку виховує школа". Тільки духовно багата особистість може виховати духовно розвинену людину.
Платон навчався в школі Сократа, прийшовши до вчителя 20-річним юнаком. Після його смерті він заснував у Афінах власну філософську школу - Академію. І ось до

 
 

Цікаве

Загрузка...