WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Відображення важливості утворення Києво-Руської держави для національної культури у сучасній українській освіті - Реферат

Відображення важливості утворення Києво-Руської держави для національної культури у сучасній українській освіті - Реферат

привертали увагу українських учених. Їх переосмислення в контексті модерних міждисциплінарних досягнень дасть змогу збагатити вітчизняну науку та освіту, а використання комплексного українознавчого підходу дозволить всебічно висвітлити цю проблематику.
Хоча питанню Київської Русі було присвячено багато досліджень, а в загальних оглядах і підручниках вона завжди булапредметом особливої уваги, питання важливості її утворення для розвитку сучасної національної культури розроблено недостатньо. Проблема якісного підручника з історії була і залишається на сьогоднішній день важливим предметом обговорення і критики педагогічною громадськістю. Адже підручник усе ще зберігає статус домінуючого засобу навчання не лише в Україні, але й у інших країнах Європи. Сьогодні завдання - виробити загальні критерії до підручника з історії, що дозволить співвідносити суспільно схвалені і прийняті педагогічні вимоги до шкільного курсу історії та способи їх практичної реалізації.
Історична закономірність утворення політичних об'єднань - держав (і національних, кордони яких в основному збігаються з межами відповідних етнічних територій, і імперій, до яких входять різні народи) - полягає в тому, що започатковує їх один конкретний етнос, якому й належить ця держава, незважаючи на можливі розширення її території в майбутньому за рахунок земель інших етносів. Так було не тільки з національними державами (Францією, Німеччиною, Чехією та ін.), але й зі світовими імперіями (Візантійською, Османською, Російською, де державотворчими етносами були відповідно греки, турки, росіяни) [10, 247]. Стосовно етнічної належності Давньої Русі, увагу неупередженого дослідника має привернути, насамперед, те, що ця держава спочатку охоплювала лише землі на Середній Наддніпрянщині, тобто вона не виходила за межі території, на якій жили стародавні українці. Кандидат історичних наук Л. Залізняк наголошує на тому, що більшість великих народів Європи починають національну історію з постання своїх незалежних держав у ІХ-Х ст. Перші незалежні Французька та Німецька держави виникли 843 року внаслідок розпаду імперії Карла Великого на французьку й німецьку частини. Найдавніше Англійське королівство утворилося в IX ст. Рівночасно виникло Празьке князівство чехів. А в X ст. починається державна історія поляків і мадярів. Тоді ж середньовічна держава утворилася на українських етнічних землях [3, 127].
Проаналізувавши сучасний шкільний курс з історії середніх віків, ми виявили, що з нього виключено період Київської Русі. Це суперечить логіці історичного процесу. Адже тим самим нівелюється зміст національної освіти.
Подивимося на зміст хоча б двох підручників з "Історії середніх віків" для 7-х класів: О.П. Крижанівський, О.О. Хірна "Історія середніх віків". Тут розглядається народження середньовічної Європи, середньовічна людина і природа, її матеріальний світ, релігійно-церковне життя середньовічної людини, виникнення ісламу, світ норманів, середньовічні Франція, Англія, Німеччина, країни басейну Середземного моря, Центральна і Східна Європа і навіть мусульманський світ у середні віки, а також - Візантія, Північно-Східна Русь, утворення і посилення Московської держави тощо. А де ж відомості про Київську Русь? Хіба вона не була могутньою середньовічною державою, яка впливала на загальну політичну й історичну карту того періоду? Чи вона відноситься тільки до пріоритетних при вивченні історії України?
Заради справедливості зазначимо, що одне речення все-таки було написане - не про Київську Русь, а про Україну: "На схилку середньовіччя в Східній Європі з'явилася і посилилася нова держава - Московська, з якою історична доля пов'язала Україну. Склалася ця держава на Північному Сході Русі, довкола Москви" [9, 172].
Краща ситуація склалася з підручником за редакцією О. Карліної - "Історія середніх віків" для 7 класу, - де також вивчається загальний курс цього періоду. Тут згадується про роздрібненість Київської Русі ХІ - середини ХІІ ст., про Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха.
В підсумках хочеться нагадати кілька рекомендацій щодо вивчення історії як в середній школі, так і у вищій, які запропонував П. Кононенко:
"- добитися справжньої інтеграції курсів всесвітньої історії та історії України;
- скорегувати вивчення інтегрованого курсу історії для 6-го класу з метою поглиблення вивчення ролі давньоукраїнського населення у світовій історії;
- відбивати українознавчі аспекти у висвітленні тем із курсу всесвітньої історії;
- збільшити кількість годин, відведених на вивчення ключових і контраверсійних тем новітньої історії України" [8, 6].
Україна першою серед держав СНД створила повний комплект власних підручників із всесвітньої історії та історії України, що викладаються у загальноосвітніх навчальних закладах. Викладання історії в школі добре віддзеркалює сучасну ситуацію в українській історіографії, її стан, наукові досягнення, бо авторами програм, підручників та навчальних посібників є, як правило, найвидатніші історики, які займаються вітчизняною минувшиною. Вивчення історії в Україні є організованим державою, а отже, відображає політичний курс країни і опосередковано свідчить про її державотворчий потенціал.
Адже розуміння і знання власної історії молоддю залежить від того, як вона буде відображена в навчальних посібниках, у підручниках.
Отже, багатогранна культура Київської Русі була одним із вагомих чинників, які сприяли зародженню і розвитку української державності. Саме вона стимулювала етнонаціональний державотворчий процес і допомагала формуванню українського народу з його самобутніми духовними і матеріальними цінностями у цій багатоетнічній імперії. Тому вивчати її сьогодні вкрай необхідно.
Література
1. Баран В. Історичні витоки українського народу. - К.: Ґенеза, 2005.
2. Баран В. Сучасний стан наукових досліджень з археології та давньої історії України // Українознавство. - 2006. - №1.
3. Залізняк Л. Від склавинів до української нації. - К.: Бібліотека українця, 2004.
4. Карліна О. Історія середніх віків для 7 класу: Підручник. - К.: Ґенеза, 2000.
5. Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство. - К., 2005.
6. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. - К., 2005.
7. Кононенко П.П. Українознавство. - К.: Ґенеза, 2006 .
8. Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Освіта. - 2006. - №40.
9. Крижанівський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків для 7 класу: Підручник. - К., 2001.
10. Півторак Г. Давньоруська народність: історична реальність чи ідеологічна вигадка? - К., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...