WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Аналіз суспільної кризи - Реферат

Аналіз суспільної кризи - Реферат

енергетичних об'єктів, дороги, рекреативні території та корисні копалини (у тому числі шахти, газові, нафтові і потужні водяні свердловини) є загальносуспільним багатством, що вимагає розпорядження і користування ними в інтересах усього суспільства.
Збагачення приватних осіб шляхами видобутку і розпорядження невідновлюваними ресурсами суспільства, очевидно, є морально несправедливим.
Моря, річки, великі озера, береги морів, річок та великих озер, ліси, луки та болота є загальносуспільними рекреативними ресурсами, незалежно від користувачів і розпорядників за законом. Доступ до них, як правило, вільний і визначається законом.
Цей момент був у римському праві, а нині чинний у Франції: "В силу природного права, звичайно, є загальним для усіх таке: повітря, текуча вода і море, отже і береги моря. /.../ Нікому не забороняється доступ на берег моря. /.../ Користування берегами є публічним, що випливає із права народів так само, як і користування самою рікою" [15, 39 - 40].
Права і обов'язки людини: загальні принципи
"Чого не бажаєш собі, того не роби іншим" (551...479 рр. до н. е.) - найбільш узагальнений принцип правової моралі [30].
Творчi, духовнi цiнностi - вище матерiальних i владних.
Права людини не вичерпуються законом (Конституція України. Стаття 22).
Кваліфікація протисуспільних діянь та злочинів також не вичерпується законом.
Адже законодавець не в змозі передбачити наперед усе різноманіття протисуспільних діянь. Крім того, "ніщо /.../ не перешкоджаєвідданню під суд і покаранню будь-якої особи за будь-яке діяння чи упущення, що на момент вчинення було кримінальним злочином згідно з загальними принципами права, визнаними міжнародним товариством" [31, стаття 15]. Сам принцип прецедентного права Великої Британії передбачає покарання за злочинні "новації".
Права й обов'язки людини утворюють єдине ціле: без прав нема обов'язків, без обов'язків немає прав. Причому, має бути збережений принцип балансу між правами й обов'язками людини.
Недоторкані права людини:
а) головним недоторканим правом людини є право на життя [31, стаття 6];
б) право на повну - вичерпну - інформацію щодо об'єктів свого політичного, громадського, економічного чи комерційного вибору. Перелік охоронюваних таємниць фізичних та юридичних осіб має бути морально обґрунтованим, встановленим законом і доведеним до суспільного загалу. Люди мають чітко знати: кого вони обирають, з ким співпрацюють і що купують. Ось що пише про чилійський досвід О.Гуревич: "Я, звернув увагу, що тамтешні "гаїшники" хабарів не беруть. /.../ Кожній юридичній і фізичній особі наданий індивідуальний код./.../ На його підставі фіксується будь-яка зроблена суб'єктом фінансова операція, що надходить у загальнодержавну базу даних і доступна будь-якій особі. Тому там вважається правилом доброго тону при діловому знайомстві відразу повідомити свій код і, поки ви п'єте каву з потенційним партнером, його референт за допомогою комп'ютера пізнає усю вашу фінансову історію [32];
в) право на контроль за діяльністю виборних осіб та на їх відкликання.
Це цілком необхідна умова чесних передвибочих обіцянок. У Конституції Японії читаємо: "Стаття 15. Народ посідає невід'ємне право вибирати публічних осіб та усувати їх від посади" [33].
Інше:
Доходи осіб і джерела збагачення мають бути відкритими для суспільства. Власники майна (нерухомість, транспортні засоби тощо) повинні стати відомі суспільству.
Громадяни України мають право утворювати громадські організації з метою контролю за додержанням у суспільстві моралі, моральної справедливості та законності. Це можуть бути громадські слідчі комісії.
Репутація фізичної, юридичної особи має віддзеркалювати їх справжню суспільну позицію. Закон не може захищати репутацію особи, яка її втрачає через свої суспільно значущі дії або через бездіяльність. Законний захист репутації - захист від оприлюднення і поширення неправдивих тверджень, що плямують особу.
Висновки:
1. Українське суспільство нагально потребує влади і законів, що відповідають принципам правової моралі.
2. Наступним кроком суспільного життя має бути звернення суспільства до морального оновлення і світоглядної єдності: тільки так стане можливим здолати всеохоплюючу кризу.
3. Моральне оновлення суспільства невіддільне від створення політичних партій насправді "чистих рук" та реформи виховання підростаючих поколінь.
Література
1. 30 самых богатых украинцев. Подзаголовок: "Игорь Коломойский" // Корреспондент. - 2006. - № 25 (01 июля). - С. 34.
2. Вебер М. Протестантська етика і дух капітализму / Пер. з нім. - К., 1994.
3. Українське суспільство 1994 - 2004. Моніторинг соціальних змін. - К.: Інститут соціології НАН України, 2004. - С. 224 - 225.
4. Колісник В. Антикризова ідеологія // День. - 03 липня 2001. - № 114.
5. Свідзинський А. Культура як феномен самоорганізації // Сучасність. - 1992. - № 4. - С. 141 - 155.
6. Хайек Ф. Происхождение и действие нашей морали: проблема науки // Экономика и организация промышленного производства (ЭКО). - 1991. - N 12. - С. 177 - 197.
7. Мт. 5:48.
8. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. - СПБ, 1909. - Т. 1. - С. 49 - 62.
9. Алексеев С.С. - Право и судьба России // Наука и жизнь. - 1999. - № 7. - С. 2 - 7.
10. Волков И.М. Законы вавилонского царя Хаммураби / Культурно-исторические памятники Древнего Востока. - М., 1914. - Вып. 1. - С. 49.
11. Свод законов "Тайхорё". (702 - 718 гг., I - XV законы). - М., 1985. - С. 123.
12. Рене Д. Основные правовые системы современности. - М., 1988. - www.lib.ru/PRAVO/rene.txt; Рене Давид, Жаффре-Спинози Камилла. Основные правовые системы современности / Пер. с фр.(10e edition 1992). - М., 1998. - С. 208 - 265; 366 - 377.
13. Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии. - М., 1994; Германское право. Часть 1. Гражданское уложение. - М., 1996.
14. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. - Київ, 2000. - С. 385 - 387.
15. Дигесты Юстиниана. - М., 1984.
16. Цицерон Марк Тулий. О старости. О дружбе. Об обязанностях. - М., 1975. - Кн. 1. - С. 63.
17. Паршев А. Почему Россия не Америка? - М., 1999. - С. 382 - 391. http://www.lib.ru/
18. Кучма Л. Україна, якою я її бачу // Голос України. - 17 червня 1994. - № 113. - С. 5.
19. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / Пер. з англ. (1996). - К., 2002.
20. Чубинский П.П. Очерк народных юридических обычаев и понятий в Малороссии. - СПБ, 1869. - С. 7.

 
 

Цікаве

Загрузка...